Apostasy and Antichrist – Ortodoksyjne Objaśnienie Wypełniającej się Apokalipsy

Wielu ludzi, podskórnie przeczuwających kulminację zbliżającego się ostatecznego czasu, ludzi widzących kulminację znaków obwieszczających ostateczny koniec świata w którym żyjemy, i czujących już jakby oddech nadchodzącego antychrysta i ostateczne wypełnienie się czasu, w poszukiwaniu wyjaśnienia, ukierunkowania i duchowego przebudzenia siebie i swoich bliskich kieruje się ku nieprzebranej ilości fałszywych proroków – głównie protestanckich – którzy w swoich pouczeniach i analizach zwodzą nawet ortodoksyjnych chrześcijan miksturą prawdy zmieszaną z kroplami śmiercionośnego jadu herezji – zwłaszcza millenarystycznej, czy herezji adwentystycznych.

Ich nauki, w większości częstokroć pod płaszczem obiektywnej prawdy, daleko odchodzą w swym duchu od światła, ciepła i pokrzepienia jakie w tych straszliwych czasach duchowego zamętu daje ortodoksyjne, prawdziwe i trzeźwe pouczenie dotyczące naszej obecnej sytuacji, oparte na pewnym nauczaniu naszej świętej matki Cerkwi.

Niniejszym więc zachęcamy naszych drogich czytelników do podjęcia wysiłku aby dokładnie przestudiować prezentowany tu wykład pomimo tego iż jest długi a i sam język angielski dla wielu sprawia dodatkową trudność (można wszak wspomóc się automatycznym translatorem).

Przyzwyczajeni do łatwego i wygodnego i pospiesznego życia nie zniechęcajmy się tymi trudnościami i przyjmijmy ortodoksyjne, prawdziwe i nieskażone nauczanie Cerkwi o naszych czasach, o czasach ostatecznych, o ostatecznej apostazji, o antychryście … i o drodze osobistego ratunku.