APOSTOŁKA ANTYCHRYSTA przybędzie do Polski

Vassula Ryden – prawosławna mistyczka – przybędzie do Polski by głosić nowinę nadejście nowego Kościoła Antychrysta. Gościła już na audiencjach u  wszystkich “patriarchów” prawiesławnych.  W Grecji jedynie Prawdziwie Prawosławna Cerkiew przed nią ostrzega.

Poniżej przedstawiamy fragmenty artykułu promującego jej przesłanie, a opublikowanego na rzymsko-katolickim portalu misyjne.pl :

Vassula jest prawosławną Greczynką, ale przed 1985 r. nie uczestniczyła w życiu sakramentalnym, nie chodziła od wielu lat do cerkwi (poza ślubami znajomych czy chrztami jej synów). (…) Od 1985 roku Vassula Ryden zaczęła zapisywać orędzia, które – jak twierdzi – otrzymuje od Chrystusa, Matki Bożej i Anioła Stróża. Ich treścią jest [między innymi] … zjednoczenie Kościołów, zapowiedź bliskiego powrotu Jezusa i nadejście „drugiej Pięćdziesiątnicy”, co po gruntowej lekturze orędzi należy interpretować nie jako paruzję, lecz jako duchowe przebudzenie świata w mocy Ducha Świętego i nastanie nowej epoki łaski Bożej i … zapowiadających epokę pokoju. Szczególną rolę mają w tym odegrać Rosja i cały „Dom na Wschodzie” (Kościół prawosławny) po nawiązaniu jedności z „Piotrem” (papieżem) i „Domem na Zachodzie” (Kościół katolicki) oraz nurt przebudzenia charyzmatycznego, który jest niczym innym, jak tylko wiernością Duchowi Świętemu działającemu w Kościele. W tym planie duchowego przebudzenia ludzkości mają też swoje poczytne miejsce bracia protestanci, będący częścią Mistycznego Ciała Chrystusowego.

Oto przykładowe fragmenty orędzi:  

„Ja nigdy nie chciałem, by Moje Ciało [Kościół] było podzielone, to wy Mnie rozdarliście! Wy zadecydowaliście o Moim Ciele! Wy doprowadziliście Mnie do paraliżu… Prawosławni!  Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO w Moich Oczach. Ja nie robię żadnej różnicy. Mój Kościół to Moje Królestwo na ziemi, a Eucharystia jest życiem  Mojego Kościoła, tego Kościoła, który ja Sam wam dałem. Pozostawiłem wam jeden Kościół. Gdy tylko odszedłem, gdy ledwie się odwróciłem, aby odejść do Ojca, spustoszyliście Mój Dom! Zrównaliście Go z ziemią! A Moje stado błądzi to w lewo to w prawo. Jak długo jeszcze mam pić Kielich waszego podziału, kielich smutku i zniszczenia?”.

„Narysuj trzy żelazne pręty, zakończone główką. Przedstawiają one chrześcijan Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnych i protestantów. Pragnę, aby się ugięli i zjednoczyli. Ale te żelazne pręty są wciąż sztywne i nie mogą się same zgiąć. Będę więc musiał przyjść z Moim Ogniem i zstąpić na nie z mocą Mego Płomienia. Staną się giętkie, aby się zgiąć i stopić w jeden solidny pręt, a Moja Chwała napełni całą ziemię”. 

„Moim żarliwym pragnieniem jest to, by spotkał się Zachód ze Wschodem. Potrzeba Mi  połączenia się tych dwóch filarów Mojego Kościoła i wzmocnienia Go. Mój Kościół – wspierający się tylko na jednej kolumnie – nie może pozostać niewzruszony. Są dwie Siostry, które kocha Moja Dusza i w nich się raduje, choć otoczone są tłumem braci, którzy nie chcą słuchać. Módlcie się, Moi umiłowani, za Mojego Piotra; módlcie się za Patriarchę; módlcie się  za wszystkich Moich kapłanów…”. 

Jednym z głównych elementów przesłania Vassuli Ryden jest wołanie o jedność Kościoła Chrystusowego „pod laską pasterską Piotra”. Dla naszej prawosławnej mistyczki papież jest biskupem na Stolicy Piotrowej ustanowionej przez samego Chrystusa. W licznych orędziach możemy znaleźć wezwanie do szacunku, miłości i posłuszeństwa wobec biskupa Rzymu.  Dlatego też krytyka papieża i bunt wobec niego wewnątrz Kościoła, brak posłuszeństwa biskupowi Rzymu ze strony niektórych kapłanów, biskupów i kardynałów są ostro piętnowane jako działanie zwodziciela i zdrada wobec samego Chrystusa.

(…) Grecka mistyczka stwierdziła, że krytyczne słowa Jezusa z orędzi skierowane do buntowników sprzeciwiających się papieżowi Janowi Pawłowi II odnoszą się również do przeciwników papieża Franciszka: „Bądźcie posłuszni Mojemu papieżowi bez względu na to, co nadejdzie. Pozostańcie mu wierni, a Ja udzielę wam łask i sił, których będziecie potrzebować. Przynaglam was, abyście byli mu wierni i trzymali się z daleka od każdego, kto buntuje się przeciwko niemu. Przede wszystkim nie słuchajcie nikogo, kto go odrzuca. …

Jest przyjmowana przez biskupów i kapłanów katolickich, prawosławnych i anglikańskich, pastorów, rabinów, imamów, muftich i mnichów buddyjskich.  Przemawiała również na zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów.  

za: https://misyjne.pl/grecka-mistyczka-juz-niedlugo-w-polsce-kim-jest-vassula-ryden/

Posłowie redakcji PK:

Wierzę w … JEDEN Święty Powszechny i Apostolski Kościół …

… jeśli ktoś wam powie: “Oto tu jest Chrystus”, “Oto tam”, nie wierzcie. Podniosą się bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy … ku zwiedzeniu, jeżeli to możliwe nawet wybranych. Mk 13,21n