Arcybiskup stanowczo o Papieżu i niszczeniu Mszy Trydenckiej – Abp Jan Paweł Lenga

Kochani Novus Ordo katolicy, słuchając tych mądrych słów a nie podążając za wypływającymi z nich konsekwencjami jesteście w pacie. Jeśli posoborowy kościół jest katolicki i Bergolio jest jego prawowitą głową ze mszą Novus Ordo to bądźcie mu posłuszni, ale jeśli nie jesteście mu posłuszni, podważacie sobór i nową mszę to odszukajcie Kościół Prawdziwy i przyłączcie się do niego! Widząc to wszystko spróbujcie odnaleźć prawdziwy niezmienny katolicki kościół którego zgodnie ze słowami Chrystusa bramy piekielne – czyli usta heretyków nie przemogły.