Bergoglio zbezcześcił Bazylikę św. Piotra i intronizował boginię płodności Amazonii

Idol płodności zwany Pachamama został przyjęty z wielkim wstępem na Synodzie Amazońskim: Franciszek przewodniczył Eucharystii w Bazylice św. Piotra, aby rozpocząć Synod. Piekielna, nieformalna grupa spotkała się z Franciszkiem wokół demona, który został umieszczony w łodzi na podłodze bazyliki. Członkowie tej grupy śpiewali swoje piosenki fetyszowi.Później Franciszek i delegaci na Synod utworzyli pogańską procesję prowadzącą Pachamamę z San Pedro do Sali Synodalnej. Fałszywa bogini została niesiona w łodzi przez biskupów (apostatów).

Należy ponownie wyjaśnić, że Bergoglio nie jest prawowitym papieżem, on popadł w herezję. Jest heretykiem, który został unieważniony, dlatego wszyscy ci, którzy przystąpili do antypapieża Bergoglio, odeszli od Kościoła katolickiego i wstąpili do kościoła odstępczego, który otwarcie buntuje się przeciwko Prawdziwemu Bogu.

Brat Franciszkanów, Alexis Bugnolo, skomentował: Odstępstwo, satanizm. Wszyscy ci ludzie zostali ekskomunikowani przez kanon 1364 i 1329 i nie mogą już pełnić żadnego urzędu w Kościele, ani odprawiać Mszy świętej przez kanon 1331

za: YouTube Estela Prieto