Bułgarska Cerkiew wycofuje się z Panprawosławnego Soboru

Dominika Kovačević, 01 czerwca 2016

Pierwszego czerwca na swym posiedzeniu Święty Synod Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej postanowił o wycofaniu się tego Kościoła lokalnego z udziału w Panprawosławnym Soborze zaplanowanym na czas od 16 do 26 czerwca br. na Krecie. Święty Synod zażądał rozwiązania kilku spraw przed rozpoczęciem soboru, ale z racji nikłego prawdopodobieństwa spełnienia tych żądań, uznał za stosowne nie brać udziału w zgromadzeniu.

Obiekcje opisano w sześciu punktach:
1. Nadchodzący sobór nie poruszy wszystkich istotnych spraw dla dzisiejszego Prawosławia.

2. Niektóre Cerkwie autokefaliczne już zgłosiły swój sprzeciw wobec pewnych dokumentów przedsoborowych.

3. Jest sprzecznym z naturą Panprawosławnego Soboru, by przyjąć dokumenty bez możliwości ich edycji w trakcie soboru.

4. Niewłaściwy porządek miejsc zajmowanych przez zwierzchników Cerkwi lokalnych w sali obrad, naruszający zasadę równości zwierzchników Cerkwi autokefalicznych.

5. Niewłaściwe rozlokowanie gości i obserwatorów soboru.

6. Zbyt duże i niczym nieusprawiedliwione koszta ewentualnego uczestnictwa Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej w soborze.

W związku z tym Święty Synod zaproponował przełożenie soboru, przy jednoczesnej kontynuacji przygotowań do niego.

Na podstawie: bg-patriarshia.bg

Źródło: http://www.wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=320