Modlitwa o darowanie prawosławnego monarchy w czasach ostatecznych

Coat_of_arms_of_Russia_in_1625Modlitwa o darowanie prawosławnego monarchy w czasach ostatecznych

Panie Boże Nasz, przyjmij modlitwę naszą przez Cerkiew Twoją Świętą przynoszoną, przez cały lud Twój, który odkupiłeś czcigodną Twoją Krwią. Przyjmij modlitwę tą za pobożnych carów i caryce, kniazi i księżne, biskupów i kapłanów, mnichów i świeckich, żołnierzy i dzieci, którzy za Wiarę i Carstwo Prawosławne podwig* nieśli, najbardziej zaś przez bezbożne władze umęczonych, i dzięki modlitwom ich daruj nam w czasach ostatecznych Cara Prawosławnego i samowładne Carstwo Jego jako tarczę i przedmurze Cerkwi Świętej Twojej. Wspomnij nas i cały lud Twój, ojców i braci naszych, na ustanowienie Carstwa samowładnego podwig znoszących, i umocnij siłą Ducha Twojego Świętego, by w bitwie do końca przecierpieli i wytrwali i otrzymali wieniec niebiański. Twoim bo jest, miłować i zbawiać nas, i Tobie chwałę zasyłamy Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amiń.

tłumaczenie własne – OrthodoxPoland.org

Źródło: Swjaszennik Aleksandr Zacharow, O monarchii i narodoprawstwje

* wojowanie, wielki czyn, walka i wysiłek duchowy

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl