PRAWOSŁAWIE

Протопресвитер Григорий (Граббе) ДОГМАТ О ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

2016-12-29 - eklezjologia prawosławna

(Доклад Третьему Всезарубежному Собору) Часть 1: Вступительные замечания * Церковь * Тело Христово * Значение слова «Церковь» * Единство Церкви * Святость Церкви * Соборность * Церковь Апостольская * Церковь и мiр. Часть 2: Упадок латинства и протестантизма * Модернизм * Обновленчество и экуменизм * Проект новой пасхалии * Пятидесятники […]

Свят Филарет РПЦЗ о катакомбной Церкви в СССР

2016-12-21 - prawdziwe prawosławie

Послание Первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви Митрополита Филарета о страждущей Истинно-Православной Катакомбной Церкви-Сестре на Родине Краткое жизнеописание Митрополита Филарета (Вознесенского), третьего Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви http://catacomb.org.ua/modules.php?na…

O DOKUMENTACH ANTYCHRYSTA

2016-12-08 - czasy ostateczne

Hiero-diakon Abel (Siemionow), www.3rm.info Kiedy nas pytają: Oto zajmujecie się problemami globalizacji, jesteście na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wydarzeniami, proszę powiedzieć, kiedy należy zrezygnować z tego systemu, czy teraz, lub gdy będą wprowadzać paszporty plastikowe, czy też kiedy będą wszczepiać chipy? – odpowiedź na to dajemy tylko jedną: z tego […]

Dlaczego „Prawdziwi Prawosławni”?

2016-11-23 - prawdziwe prawosławie

W dwudziestym wieku, na terytorium wszystkich Cerkwi Lokalnych, wśród prawosławnej społeczności powstali ludzie nazywający siebie „prawdzie prawosławnymi”. Skąd wzięło się takie określenie i czy jest ono zgodne z punktu nauki Cerkwi? „Prawda” w odniesieniu do ludzi powszechnie określa ich wierność przymierzu i prawu Bożemu. Opisuje zatem całość postawy człowieka sprawiedliwego; […]

Prorocze widzenie św. Jana Kronsztadzkiego

2016-11-16 - czasy ostateczne

Boże-Władco, pobłogosław! Ja, wielce grzeszny sługa Boży Jan, Kronszadzki kapłan, opisuję to widzenie, własnoręcznie przeze Mnie zapisane, to co widziałem, to i przelałem na papier. W noc na 1-ego stycznia 1908 roku, po wieczornej modlitwie usiadłem przy stole, żeby trochę odpocząć. W celi panował półmrok, przed ikoną Matki Bożej paliła […]

Cud świętego Archanioła Arcystratega Michała

2016-09-19 - modlitwa i święci

Kazanie, wygłoszone przez czcigodnego Tymoteusza, patriarchę Aleksandrii, na święto Cudu Archanioła Michała, które miało miejsce 19 września, zwiastującego wielkie miłosierdzie, którym Bóg obdarzył ludzi: „Niech zstąpi na was, bracia, Pokój Boży. Opowiem wam o tym, co się stało ze mną, Tymoteuszem, sługą Jezusa Chrystusa. Pewnego razu wyruszyłem w podróż na […]

О Катакомбной Церкви (о. Илия Емпулев)

2016-09-09 - prawdziwe prawosławie

Игумен Илия (Емпулев) _Мученики и исповедники Катакомбной Церкви_ Беседа 1. Игумен Илия (Емпулев) _Мученики и исповедники Катакомбной Церкви_ Беседа 2. Игумен Илия (Емпулев) _Мученики и исповедники Катакомбной Церкви_ Беседа 3.

Ruskie katakumbowe mniszki

2016-08-16 - prawdziwe prawosławie

Ruskie katakumbowe mniszki – ostatek wiernych będących pod pieczą katakumbowego władyki Gurija Kazańskiego. O nim w latach 90-tych wspominano: “W skromnym pomieszczeniu (mało powiedziane), służącym dla wielodzietnej rodziny jako kaplica, zobaczyliśmy ojca Gurija. Tak jak każdemu, komu udało się z nim spotkać, on nas do głębi duszy poraził. Zgarbiony strzec, […]

Revelation: The Seven Seals

2016-08-11 - czasy ostateczne

A Series By Archimandrite Athanasios Mitilinaios (Zoë Press) Translated by Constantine Zalalas I highly recommend this wonderful series on the book of Revelation! It is full of many fresh and relevant insights for our times. Each lesson has been beautifully translated from the Elder’s numerous talks on this oft-misunderstood book. […]

Didache – Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu apostołów

2016-08-07 - nasza wiara

Didache lub Nauka dwunastu apostołów (gr. Διδαχὴ) – krótki traktat starożytnego chrześcijaństwa, jedno ze starszych pism Ojców Apostolskich. Niewłączany do kanonu Nowego Testamentu … Tekst ten jest starszy od niektórych najmłodszych ksiąg Nowego Testamentu. … Didache stała się prototypem Konstytucji apostolskich, Kanonów apostolskich oraz Didaskaliów apostolskich. W starożytności cieszyła się […]

Euzebiusz z Cezarei – Historia kościelna

2016-07-25 - nasza wiara

Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich (684 str.  pdf 20MB)     Z recenzji opublikowanej w czasopiśmie prowadzonym przez o. Serafina Rose  – The Orthodox Word, May 1965:   Historia Kościoła od Chrystusa do Konstantyna: W Zachodnim chrześcijaństwie historia Kościoła stała się, we współczesnych wiekach, głównie domeną racjonalistycznych […]

CANONICAL CHURCHES: What Does It Mean ?

2016-07-01 - prawdziwe prawosławie

A new definition has crept into World Orthodoxy in recent years. World Orthodoxy has begun to recognize Orthodox Churches on the basis of their being ‘canonical’. By this newly accepted definition, to be ‘canonical’ a church must be in full communion with Constantinople. Constantinople has become World Orthodoxy’s touchstone. In […]

Катакомбы XX века

2016-06-15 - prawdziwe prawosławie

Интервью с Марией Витальевной Тепниной и Верой Алексеевной Корнеевой. Обе женщины были прихожанками катакомбной общины архимандрита Серафима Батюкова, где перед войной крестились Елена Семеновна Мень и будущий отец Александр. Они последние, кто мог из первых рук донести до нас правду о жизни подпольных общин довоенного периода, о том, как была […]

To Judge or Not to Judge

2016-06-09 - eklezjologia prawosławna

Written by Vladimir Moss If the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? I Peter 4.18. “Judge not, that ye be not judged” (Matthew 7.1) – we all know this very important commandment of the Lord. We know what it means: to express condemnation of […]

Почему Без Церкви нет спасения? Видеоэссе Алексея Ильича Осипова

2016-05-24 - eklezjologia prawosławna

Слова «Без Церкви нет спасения» знает каждый, но каков их смысл? Что собственно такое – Церковь? И кто – истинный христианин? Вот я хожу регулярно в храм, исповедуюсь, причащаюсь, достаточно ли этого, чтобы быть членом Церкви и спастись? Об этом в своем видеоэссе рассуждает профессора МДА богослов Алексей Ильич Осипов. […]

Kefalonia doroczny cud na święto Bogarodzicy

2016-05-18 - cudowne znaki prawosławia

Węże Matki Boskiej – fenomen z Kefalonii Coroczne dziwne zjawisko, które ma miejsce na wyspie Kefalonia (Morze Jońskie) budzi najwięcej emocji. Otóż, co roku w miejscowości Markopoulos w kościele pod wezwaniem Bogurodzicy Lakouvaras/ Παναγίας της Λαγκουβάρας (ή Λαγκουβάρδας) w dniach od 6 do 15 sierpnia pojawiają się małe węże, które […]

Eusebius Church History

2016-05-06 - nasza wiara

Book Review form The Orthodox Word, May 1965: The History of the Church from Christ to Constantine In Western Christendom the history of the Church has become, in recent centuries, very largely the province of rationalist critics.  To read the earliest Church history, that of Eusebius, an Orthodox bishop and […]

Rokroczny Cud Ognia w Jerozolimie

2016-05-03 - cudowne znaki prawosławia

Źródło:  CudOgnia.pl OGIEŃ NADPRZYRODZONY Rokrocznie od ponad 1500 lat, po nabożeństwie pod przewodnictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy, lampa znajdująca się w Grobie Pańskim zapala się w nadprzyrodzony sposób za sprawą zstępującego z nieba Świętego Ognia. Dzieje się to zawsze w prawosławną Wielką Sobotę (do XVI wieku Wielkanoc w tym samym terminie […]

SYNAKSARION ŚWIĘTEJ WIELKIEJ ŚRODY

2016-04-26 - modlitwa i święci

Kobieta mirrą namaściwszy Chrystusowe ciało, uprzedza mirrę i aloes Nikodema. W Świętą Wielką Środę teoforyczni ojcowie nakazali wspominać kobietę nierządnicę, która namaściła Pana mirrą, bowiem było to niedługo przed zbawczymi Mękami. W tym celu ustanowiono właśnie teraz jej wspomnienie, aby według słowa Zbawiciela, wszędzie i wszystkim był głoszony jej odważny […]

SYNAKSARION ŚWIĘTEGO WIELKIEGO WTORKU

2016-04-25 - modlitwa i święci

  Wielki Wtorek dziesięć przynosi nam dziewic, od nieprzekupnego Władcy wyrok one usłyszały. Święty Wielki Wtorek wspominamy przypowieść o dziesięciu dziewicach, bowiem te przypowieści Pan idący na Męki, wchodząc do Jerozolimy, opowiadał swoim uczniom na Górze Oliwnej, a teraz zwracał się także do Żydów. On powiedział przypowieść o dziesięciu dziewicach, […]

PASTERZ HERMASA – o Kościele i nawróceniu

2016-04-07 - nasza wiara

WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ III. CZĘŚĆ IV. Tłumaczenie z wersji angielskiej: “The Shepherd of Hermas” From the J.B. Lightfoot translation. za: zbawienieiwiara.com/Pasterz_Hermasa “Pasterz Hermasa” jest Chrześcijańskim tekstem datowanego na początek drugiego stulecia. Najprawdopodobniej pomiędzy 130-155 rokiem naszej ery. Tekst zawiera serię wizji, które otrzymał Hermas, dedykowany chrześcijanin sługa/niewolnik […]

HAS THE REIGN OF THE ANTICHRIST BEGUN?

2016-04-03 - czasy ostateczne

Written by Vladimir Moss HAS THE REIGN OF THE ANTICHRIST BEGUN? Vladimir Moss For several decades now, beginning in some of the Protestant Churches, and spreading to the Orthodox, there has been speculation that the reign of the Antichrist has begun, and that his servants are already being sealed with […]

ПАПСТВО КАК ПРИЧИНА РАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ

2016-03-31 - cerkiew o papiestwie

Архимандрит Владимир (Гетте). Папство как причина разделения церквей, или Рим в своих сношениях с Восточной Церковью. В книге архимандрита Владимира (Гетте) исследуется один из центральных вопросов церковной истории о влиянии папства в деле отделения Римской церкви от Вселенского единства. Архимандрит Владимир (Гетте Рене Франсуа) (1816-1892) бывший католический, впоследствии православный священник, […]

Watykan – O reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji

2016-03-16 - czasy ostateczne

Dokument Watykańskiej Rady Iustitia et Pax na temat gospodarki światowej (*) (Artykuł ze stycznia 2012) BP DONALD J. SANBORN 24 października 2011 Watykańska Rada Iustitia et Pax (Sprawiedliwość i Pokój) opublikowała coś co można określić mianem Manifestu Nowego Porządku Światowego albo Konstytucją Międzynarodowego Socjalizmu. Na początek przytacza cytat z encykliki […]

Obywatele Nieba – Граждане Неба

2016-03-09 - monastycyzm

Miłośnikom duchowej literatury, gdy znajdą swobodną chwilę, proponuję zgłębić się w spisane wspomnienia pewnego młodego mężczyzny, który później stanie się jednym ze znanych wielkich kapłanów międzyrewolucyjnej Moskwy. Święty kapłan-męczennik Walentyn Swiencickij* – bo o nim mowa, opisuje swoje wrażenia z wędrówki w góry Kaukazu, gdzie spotyka różnych pustelników. Książka ta jest […]

Budowa królestwa Antychrysta jako realność naszych czasów

2016-02-29 - czasy ostateczne

REFERAT Z KONFERENCJI „PRAWOSŁAWNE NAUCZANIE O ANTYCHRYŚCIE I ZNAMIONACH JEGO ZBLIŻANIA SIĘ” – Moskwa, maj 2015 rok Autor: Walierij Pawłowicz Filimonow, prawosławny pisarz, hagiograf, akademik Prawosławnego Wydziału Teologicznego Pietrowskiej Akademii Nauk i Sztuk, specjalista w dziedzinie cybernetyki i systemów zarządzania, ekspert Komisji ds. Współdziałania Cerkwi, Państwa i Społeczeństwa Rosyjskiej Cerkwi […]

Anachoreci Atosu na Karuliach

2016-02-21 - monastycyzm

O Atosie wiemy już wiele. Część z nas pielgrzymowało do tego unikalnego miejsca na ziemi. Do tych ostatnich mogę zaliczyć i siebie. Większość odwiedzających Atos kieruje się zwykle do wielkich monasterów, których na Atosie jest 20. Wiemy jednak, że życie mnisze na Atosie nie kończy się na monasterach. Znaczna część […]

Drugie przyjście Chrystusa w świetle ewangelii

2016-02-07 - czasy ostateczne

Ewangelia Św. Mateusza – rozdział 24:   Ewangelia Św Mateusza rozdział 25:   Ewangelia Św Marka rozdział 13: Przypis: w wersetach Mt 24:34 oraz Mk 13:30: zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie użyte jest greckie słowo  genea  które ma  dwa znaczenia:  1) O wszystkich […]

O pustelniczym monastycyzmie

2016-02-03 - monastycyzm

Znany chyba każdemu prawosławnemu przyszły platiński pustelnik ojciec Serafin (Rose,) postanowił brać przykład ze świętych ojców pustyni. Jaki z nich można brać przykład? On uczynił tak jak wspomniani dawni ojcowie monastycyzmu – wyjechał w oddalone miejsce, z dala od ludzi i tam założył swoją pustelnię. Z czasem wokół niego zaczęli […]

Nowa globalna religia Antychrysta

2016-01-27 - czasy ostateczne

Nowa globalna religia – cz.1 Obserwowane dzisiaj globalne zmiany oprócz całej plejady zjawisk związanych z globalizacją obejmują również religię. Unifikuje się globalny handel, standaryzuje ekonomia, przeplatają się kultury i idee, globalna migracja przyspiesza procesy, które wcześniej trwały setki, jeśli nie tysiące lat dając początek multikulturowym społecznościom. Nie ma już czasu na asymilację uchodźców […]

1 2 3 4 5