PRAWOSŁAWIE

SYNAKSARION ŚWIĘTEJ WIELKIEJ ŚRODY

2016-04-26 - modlitwa i święci

Kobieta mirrą namaściwszy Chrystusowe ciało, uprzedza mirrę i aloes Nikodema. W Świętą Wielką Środę teoforyczni ojcowie nakazali wspominać kobietę nierządnicę, która namaściła Pana mirrą, bowiem było to niedługo przed zbawczymi Mękami. W tym celu ustanowiono właśnie teraz jej wspomnienie, aby według słowa Zbawiciela, wszędzie i wszystkim był głoszony jej odważny […]

SYNAKSARION ŚWIĘTEGO WIELKIEGO WTORKU

2016-04-25 - modlitwa i święci

  Wielki Wtorek dziesięć przynosi nam dziewic, od nieprzekupnego Władcy wyrok one usłyszały. Święty Wielki Wtorek wspominamy przypowieść o dziesięciu dziewicach, bowiem te przypowieści Pan idący na Męki, wchodząc do Jerozolimy, opowiadał swoim uczniom na Górze Oliwnej, a teraz zwracał się także do Żydów. On powiedział przypowieść o dziesięciu dziewicach, […]

PASTERZ HERMASA – o Kościele i nawróceniu

2016-04-07 - nasza wiara

WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ III. CZĘŚĆ IV. Tłumaczenie z wersji angielskiej: “The Shepherd of Hermas” From the J.B. Lightfoot translation. za: zbawienieiwiara.com/Pasterz_Hermasa “Pasterz Hermasa” jest Chrześcijańskim tekstem datowanego na początek drugiego stulecia. Najprawdopodobniej pomiędzy 130-155 rokiem naszej ery. Tekst zawiera serię wizji, które otrzymał Hermas, dedykowany chrześcijanin sługa/niewolnik […]

HAS THE REIGN OF THE ANTICHRIST BEGUN?

2016-04-03 - czasy ostateczne

Written by Vladimir Moss HAS THE REIGN OF THE ANTICHRIST BEGUN? Vladimir Moss For several decades now, beginning in some of the Protestant Churches, and spreading to the Orthodox, there has been speculation that the reign of the Antichrist has begun, and that his servants are already being sealed with […]

ПАПСТВО КАК ПРИЧИНА РАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ

2016-03-31 - cerkiew o papiestwie

Архимандрит Владимир (Гетте). Папство как причина разделения церквей, или Рим в своих сношениях с Восточной Церковью. В книге архимандрита Владимира (Гетте) исследуется один из центральных вопросов церковной истории о влиянии папства в деле отделения Римской церкви от Вселенского единства. Архимандрит Владимир (Гетте Рене Франсуа) (1816-1892) бывший католический, впоследствии православный священник, […]

Watykan – O reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji

2016-03-16 - czasy ostateczne

Dokument Watykańskiej Rady Iustitia et Pax na temat gospodarki światowej (*) (Artykuł ze stycznia 2012) BP DONALD J. SANBORN 24 października 2011 Watykańska Rada Iustitia et Pax (Sprawiedliwość i Pokój) opublikowała coś co można określić mianem Manifestu Nowego Porządku Światowego albo Konstytucją Międzynarodowego Socjalizmu. Na początek przytacza cytat z encykliki […]

Obywatele Nieba – Граждане Неба

2016-03-09 - monastycyzm

Miłośnikom duchowej literatury, gdy znajdą swobodną chwilę, proponuję zgłębić się w spisane wspomnienia pewnego młodego mężczyzny, który później stanie się jednym ze znanych wielkich kapłanów międzyrewolucyjnej Moskwy. Święty kapłan-męczennik Walentyn Swiencickij* – bo o nim mowa, opisuje swoje wrażenia z wędrówki w góry Kaukazu, gdzie spotyka różnych pustelników. Książka ta jest […]

Budowa królestwa Antychrysta jako realność naszych czasów

2016-02-29 - czasy ostateczne

REFERAT Z KONFERENCJI „PRAWOSŁAWNE NAUCZANIE O ANTYCHRYŚCIE I ZNAMIONACH JEGO ZBLIŻANIA SIĘ” – Moskwa, maj 2015 rok Autor: Walierij Pawłowicz Filimonow, prawosławny pisarz, hagiograf, akademik Prawosławnego Wydziału Teologicznego Pietrowskiej Akademii Nauk i Sztuk, specjalista w dziedzinie cybernetyki i systemów zarządzania, ekspert Komisji ds. Współdziałania Cerkwi, Państwa i Społeczeństwa Rosyjskiej Cerkwi […]

Anachoreci Atosu na Karuliach

2016-02-21 - monastycyzm

O Atosie wiemy już wiele. Część z nas pielgrzymowało do tego unikalnego miejsca na ziemi. Do tych ostatnich mogę zaliczyć i siebie. Większość odwiedzających Atos kieruje się zwykle do wielkich monasterów, których na Atosie jest 20. Wiemy jednak, że życie mnisze na Atosie nie kończy się na monasterach. Znaczna część […]

Drugie przyjście Chrystusa w świetle ewangelii

2016-02-07 - czasy ostateczne

Ewangelia Św. Mateusza – rozdział 24:   Ewangelia Św Mateusza rozdział 25:   Ewangelia Św Marka rozdział 13: Przypis: w wersetach Mt 24:34 oraz Mk 13:30: zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie użyte jest greckie słowo  genea  które ma  dwa znaczenia:  1) O wszystkich […]

O pustelniczym monastycyzmie

2016-02-03 - monastycyzm

Znany chyba każdemu prawosławnemu przyszły platiński pustelnik ojciec Serafin (Rose,) postanowił brać przykład ze świętych ojców pustyni. Jaki z nich można brać przykład? On uczynił tak jak wspomniani dawni ojcowie monastycyzmu – wyjechał w oddalone miejsce, z dala od ludzi i tam założył swoją pustelnię. Z czasem wokół niego zaczęli […]

Nowa globalna religia Antychrysta

2016-01-27 - czasy ostateczne

Nowa globalna religia – cz.1 Obserwowane dzisiaj globalne zmiany oprócz całej plejady zjawisk związanych z globalizacją obejmują również religię. Unifikuje się globalny handel, standaryzuje ekonomia, przeplatają się kultury i idee, globalna migracja przyspiesza procesy, które wcześniej trwały setki, jeśli nie tysiące lat dając początek multikulturowym społecznościom. Nie ma już czasu na asymilację uchodźców […]

Отражение неба / odbicie nieba

2016-01-21 - monastycyzm

Фильм повествует о жизни Православных монахов-отшельников в отдаленном горном районе Тувы. В фильме показано то, что видено своими глазами и своим сердцем. Больше добавить нечего. Нынче общался с охотниками, что промышляют в районе реки Додот, они сказали, что сейчас монахи ушли в еще более глухой район верховьев Енисея. Ну, а […]

III WOJNA ŚWIATOWA – Bliski i Środkowy Wschód – Alfa i Omega ziemskiej historii

2016-01-17 - czasy ostateczne

Profesor Walientin Juriewicz Katasonow: „III Wojna Światowa. Bliski i Środkowy Wschód – alfa i omega ziemskiej historii”. Третья мировая. Ближний и Средний Восток – альфа и омега земной истории Tłumaczenie za: wolna-polska.pl Na końcu dodano obszerny komentarz redakcji PrawoslawniKatolicy.pl „Będzie wojna…i tam gdzie ona przejdzie tam ludzi nie będzie. A […]

Boże Narodzenie 2015

2016-01-07 - nasza wiara

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015, Nowego Roku 2016 życzymy Wam radosnych błogosławionych Świąt,  duchowego rozeznania i zdrowia, mocnego stania w Świętej Wierze Prawosławnej i nie poddaniu się ułudzie i pokusom świata tego. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus błogosławi Was i wysłuchuje Waszych modlitw, aby świat mógł trwać jeszcze dalej i […]

Na Adwent i Boże Narodzenie

2015-12-24 - czasy ostateczne

Czas adwentu poświęcamy przygotowaniu do drugiego przyjścia Chrystusa w chwale na koniec czasów. Ponieważ jednak wielu naszych przyjaciół i krewnych rzymskich katolików świętuje już Boże Narodzenie pragniemy składając im życzenia poddać pod rozwagę – nam i Wam – NIE KOMERCYJNY obraz-proroctwo narodzenia Jezusa Chrystusa, Kościoła i Jego wiernych.   12:1 […]

Antychryst – oszukać ludzi co do czasu i terminów

2015-12-20 - czasy ostateczne

ЦЕЛЬ АНТИХРИСТА – ДЕЗОРИЕНТИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЕНАХ И СРОКА: Albowiem przyjdą na cię dni, i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem, i oblegną cię, i ścisną cię zewsząd; i na ziemię cię powalą i synów twoich, którzy w tobie są, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu; dlatego żeś nie […]

Antychryst i Odbudowa Świątyni Jerozolimskiej

2015-12-11 - czasy ostateczne

(1) Homily 57. The Antichrist. (audio 1h) Prawosławna wykładnia http://www.saintnicodemos.org/media/audio/apocalypse/057_The_Antichrist.mp3   (2) Film mówiący o przygotowaniach do odbudowy świątyni (minuty 26′ 46′-48′ 51′-53′ nie są zgodne z nauczaniem Cerkwi Chrystusowej) (3) Próba generalna przed budową Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej artykuł na: wolna-polska.pl i kilka filmów (4) Narodziła się czerwona jałówka, wkrótce pojawi się […]

666 – an Orthodox Interpretation

2015-12-08 - czasy ostateczne

Homily 57. The Mark of the Beast  (audio 1h): http://www.saintnicodemos.org/media/audio/apocalypse/056_The_Mark_of_the_Beast.mp3   All Homilies on the Book of the Revelation by Fr. Athanasios Mitilinaios     Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl

The Apocalypse In the Teachings of Ancient Christianity

2015-11-30 - czasy ostateczne

The Apocalypse In the Teachings of Ancient Christianity ARCHBISHOP AVERKY TAUSHEV & FATHER SERAPHIM ROSE: averkyapocalypse.blogspot.com THE BOOK OF THE END An Interpretation of the Apocalypse of St. John the Theologian Vladimir Moss: THE_BOOK_OF_THE_END.pdf   Homilies on the Book of the Revelation Through the ages, the last book in the Holy Scriptures […]

Chrystus się narodził! Kolędy prawosławne w języku polskim

2014-12-21 - nasza wiara

Dawnym zwyczajem,  na podlaskich wsiach po zapadnięciu zmroku zaczynały się święte wieczory, na których ludzie spotykali się i śpiewali kolędy. I my także kolędujmy! Przedstawimy tu teksty kolęd prawosławnych w języku polskim (w przekładzie) 1.  Troparion Bożego Narodzenia Narodzenie Twoje Chryste Boże nasz, zabłysło światu światłem mądrości: albowiem wtedy gwiazdom […]

Modlitwy przeciwko antychrystowi

2014-07-22 - czasy ostateczne

Modlitwa przeciw antychrystowi Wybaw mnie, Panie, od zwodzeń bezbożnego, złego i chytrego antychrysta, który zbliża się, i uchroń mnie od sieci jego w ukrytej pustelni Twego zbawienia. Daj mi Panie, siłę i męstwo w twardym wyznawaniu Imienia Twego Świętego, abym nie odstąpił z bojaźni przed diabłem, ażebym nie wyrzekł się […]

Św. kapłan męczennik Maksym Gorlicki

2014-07-12 - modlitwa i święci

Św. Maksym Sandowicz urodził się 1 lutego 1886 roku w Żdyni (obecnie Zdynia w woj.małopolskim). Był synem Tymoteusza i Krystyny. Tymoteusz oprócz prowadzenia gospodarstwa był również psalmistą w miejscowej grecko katolickiej Cerkwi. Młody Maksym po ukończeniu czteroklasowej szkoły w niedalekich Gorlicach rozpoczął naukę w Jaśle. Następnie przeniósł się do gimnazjum […]

Akatyst ku czci Matki Bożej przed Jej Ostrobramską (Wileńską) Ikoną (jęz. cs)

2014-06-08 - modlitwa i święci

Ostrobramska Ikona Bogarodzicy /Ostrobramskaja Ikona Bożijej Matieri/ Wileńska-Ostrobramska Ikona Matki Bożej znajduje się w stolicy Litwy Wilnie i należy do ikon darzonych czcią zarówno przez prawosławnych jak i rzymskich katolików. Wileńska-Ostrobramska ikona początkowo była nazywana Chersońską, z powodu miejsca, w którym znajdowała się. W 1363 r. wielki książę litewski Olgierd […]

Akatysty polskie Symeona z Połocka

2014-05-28 - modlitwa i święci

Interesująca praca dr Barbary Kozak z Olsztyna na temat akatystów polskich w tłumaczeniu Symeona z Połocka. Z pewnością fakt istnienia polskich tłumaczeń akatystów oraz psałterza (z cerkiewno – słowiańskiego) już w XVII wieku rzuca nowe światło na zagadnienie polskiego Prawosławia   Akatysty-polskie-Symeona-z-Polocka

Święty męczennik – młodzieniec Gabriel Zabłudowski

2014-05-28 - modlitwa i święci

Św. Gabriel Zabłudowski Bliscy duchem dla Chrystusa słudzy Boży są zobowiązani do demaskowania błądzący świat. Najwyższym stopniem takiego demaskowania jest – śmierć męczeńska. Wśród niezliczonej liczby męczenników, których krew wzywa do Boga, samymi najczystszymi ofiarami – prawdziwymi barankami, które przyjęły śmierć były dzieci. Niewinne dusze opuściły ten świat przy zetknięcie […]

Pop (The Priest) – Film fabularny 2009 r.

2014-05-15 - nasza wiara

Wiosna 1941 roku. Duchowny prawosławny, ojciec Aleksander żyje spokojnie wraz z troskliwą żoną Aliewtiną w niedużej wsi Tichoje na Łotwie. Jest kapłanem otoczonym szacunkiem, z umiłowaniem pełniącym swoją posługę. Wybuch wojny i wejście Niemców przerywa jednak ten sielski stan. Aleksandrowi zostaje przez jego przełożonych powierzona misja odbudowy zniszczonej przez bolszewików […]

Wyspa (Ostrov) – Film fabularny 2005 r.

2014-05-10 - monastycyzm

W czasie II wojny światowej, tchórzliwy marynarz Anatolij, zabija swojego kapitana na rozkaz Niemców w nadziei na uratowanie swojego życia. Niemcy rzeczywiście zostawiają go w spokoju, ale chwilę potem okręt wylatuje w powietrze. Nieprzytomnego Anatolija wyławiają prawosławni mnisi z pobliskiego monasteru. Rok 1976. Anatolij wciąż żyje wśród mnichów, ciesząc się […]

Coroczny Cud Ognia – w Cerkwi prawosławnej

2014-04-30 - cudowne znaki prawosławia

Cud ten powtarza się każdego roku w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego.  Na ręce prawosławnego patriarchy w wielką sobotę zstępuje Święty Ogień zapalając w cudowny sposób pęki trzymanych świec. W 2010 roku, miałem tę wielką łaskę osobistego przeżycia tego Cudu. Wówczas  jako rzymski-katolik przyglądający się jeszcze oprawosławiu z zewnątrz osobiście przekonałem się […]

Nauka o nabożeństwach prawosławnych – Podręcznik, Warszawa 1938

2014-03-26 - nasza wiara

W książce tej opisano bardzo dobrze i treściwie (zwłaszcza dla początkujących) nabożeństwa cerkiewne (Święta Liturgia, Wsienoczne bdienije), wraz z ich tłumaczeniami na język polski polepszającymi zrozumienie nabożeństw. Obecne są tu także krótkie opisy świątyni utensyliów cerkiewnych, szat liturgicznych, historii Kościoła oraz wiele wiele innych ciekawych informacji. Pozycja zwłaszcza dobra do […]

Polska Cerkiew powraca do uświęconego Tradycją – Juliańskiego kalendarza liturgicznego

2014-03-22 - niezmienność wiary

Zatwierdzeniem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Polska Cerkiew po 90 latach powraca do uświęconego Ortodoksyjną Tradycją Kalendarza Juliańskiego – czyli do tzw. Starego Stylu!   Z uwagi na fakt, iż większość parafii P.A.K.P. 96,00 % świętuje święta wg starego stylu (juliańskiego) oraz prośbą wiernych – Św. Sobór Biskupów […]

1 2 3 4