PRAWOSŁAWIE

The Apocalypse In the Teachings of Ancient Christianity

2015-11-30 - czasy ostateczne

The Apocalypse In the Teachings of Ancient Christianity ARCHBISHOP AVERKY TAUSHEV & FATHER SERAPHIM ROSE: averkyapocalypse.blogspot.com THE BOOK OF THE END An Interpretation of the Apocalypse of St. John the Theologian Vladimir Moss: THE_BOOK_OF_THE_END.pdf   Homilies on the Book of the Revelation Through the ages, the last book in the Holy Scriptures […]

Chrystus się narodził! Kolędy prawosławne w języku polskim

2014-12-21 - nasza wiara

Dawnym zwyczajem,  na podlaskich wsiach po zapadnięciu zmroku zaczynały się święte wieczory, na których ludzie spotykali się i śpiewali kolędy. I my także kolędujmy! Przedstawimy tu teksty kolęd prawosławnych w języku polskim (w przekładzie) 1.  Troparion Bożego Narodzenia Narodzenie Twoje Chryste Boże nasz, zabłysło światu światłem mądrości: albowiem wtedy gwiazdom […]

Modlitwy przeciwko antychrystowi

2014-07-22 - czasy ostateczne

Modlitwa przeciw antychrystowi Wybaw mnie, Panie, od zwodzeń bezbożnego, złego i chytrego antychrysta, który zbliża się, i uchroń mnie od sieci jego w ukrytej pustelni Twego zbawienia. Daj mi Panie, siłę i męstwo w twardym wyznawaniu Imienia Twego Świętego, abym nie odstąpił z bojaźni przed diabłem, ażebym nie wyrzekł się […]

Św. kapłan męczennik Maksym Gorlicki

2014-07-12 - modlitwa i święci

Św. Maksym Sandowicz urodził się 1 lutego 1886 roku w Żdyni (obecnie Zdynia w woj.małopolskim). Był synem Tymoteusza i Krystyny. Tymoteusz oprócz prowadzenia gospodarstwa był również psalmistą w miejscowej grecko katolickiej Cerkwi. Młody Maksym po ukończeniu czteroklasowej szkoły w niedalekich Gorlicach rozpoczął naukę w Jaśle. Następnie przeniósł się do gimnazjum […]

Akatyst ku czci Matki Bożej przed Jej Ostrobramską (Wileńską) Ikoną (jęz. cs)

2014-06-08 - modlitwa i święci

Ostrobramska Ikona Bogarodzicy /Ostrobramskaja Ikona Bożijej Matieri/ Wileńska-Ostrobramska Ikona Matki Bożej znajduje się w stolicy Litwy Wilnie i należy do ikon darzonych czcią zarówno przez prawosławnych jak i rzymskich katolików. Wileńska-Ostrobramska ikona początkowo była nazywana Chersońską, z powodu miejsca, w którym znajdowała się. W 1363 r. wielki książę litewski Olgierd […]

Akatysty polskie Symeona z Połocka

2014-05-28 - modlitwa i święci

Interesująca praca dr Barbary Kozak z Olsztyna na temat akatystów polskich w tłumaczeniu Symeona z Połocka. Z pewnością fakt istnienia polskich tłumaczeń akatystów oraz psałterza (z cerkiewno – słowiańskiego) już w XVII wieku rzuca nowe światło na zagadnienie polskiego Prawosławia   Akatysty-polskie-Symeona-z-Polocka

Święty męczennik – młodzieniec Gabriel Zabłudowski

2014-05-28 - modlitwa i święci

Św. Gabriel Zabłudowski Bliscy duchem dla Chrystusa słudzy Boży są zobowiązani do demaskowania błądzący świat. Najwyższym stopniem takiego demaskowania jest – śmierć męczeńska. Wśród niezliczonej liczby męczenników, których krew wzywa do Boga, samymi najczystszymi ofiarami – prawdziwymi barankami, które przyjęły śmierć były dzieci. Niewinne dusze opuściły ten świat przy zetknięcie […]

Pop (The Priest) – Film fabularny 2009 r.

2014-05-15 - nasza wiara

Wiosna 1941 roku. Duchowny prawosławny, ojciec Aleksander żyje spokojnie wraz z troskliwą żoną Aliewtiną w niedużej wsi Tichoje na Łotwie. Jest kapłanem otoczonym szacunkiem, z umiłowaniem pełniącym swoją posługę. Wybuch wojny i wejście Niemców przerywa jednak ten sielski stan. Aleksandrowi zostaje przez jego przełożonych powierzona misja odbudowy zniszczonej przez bolszewików […]

Wyspa (Ostrov) – Film fabularny 2005 r.

2014-05-10 - monastycyzm

W czasie II wojny światowej, tchórzliwy marynarz Anatolij, zabija swojego kapitana na rozkaz Niemców w nadziei na uratowanie swojego życia. Niemcy rzeczywiście zostawiają go w spokoju, ale chwilę potem okręt wylatuje w powietrze. Nieprzytomnego Anatolija wyławiają prawosławni mnisi z pobliskiego monasteru. Rok 1976. Anatolij wciąż żyje wśród mnichów, ciesząc się […]

Coroczny Cud Ognia – w Cerkwi prawosławnej

2014-04-30 - cudowne znaki prawosławia

Cud ten powtarza się każdego roku w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego.  Na ręce prawosławnego patriarchy w wielką sobotę zstępuje Święty Ogień zapalając w cudowny sposób pęki trzymanych świec. W 2010 roku, miałem tę wielką łaskę osobistego przeżycia tego Cudu. Wówczas  jako rzymski-katolik przyglądający się jeszcze oprawosławiu z zewnątrz osobiście przekonałem się […]

Nauka o nabożeństwach prawosławnych – Podręcznik, Warszawa 1938

2014-03-26 - nasza wiara

W książce tej opisano bardzo dobrze i treściwie (zwłaszcza dla początkujących) nabożeństwa cerkiewne (Święta Liturgia, Wsienoczne bdienije), wraz z ich tłumaczeniami na język polski polepszającymi zrozumienie nabożeństw. Obecne są tu także krótkie opisy świątyni utensyliów cerkiewnych, szat liturgicznych, historii Kościoła oraz wiele wiele innych ciekawych informacji. Pozycja zwłaszcza dobra do […]

Polska Cerkiew powraca do uświęconego Tradycją – Juliańskiego kalendarza liturgicznego

2014-03-22 - niezmienność wiary

Zatwierdzeniem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Polska Cerkiew po 90 latach powraca do uświęconego Ortodoksyjną Tradycją Kalendarza Juliańskiego – czyli do tzw. Starego Stylu!   Z uwagi na fakt, iż większość parafii P.A.K.P. 96,00 % świętuje święta wg starego stylu (juliańskiego) oraz prośbą wiernych – Św. Sobór Biskupów […]

Akatyst ku czci św. Wileńskich Męczenników Antoniego, Jana i Eustachego w języku polskim

2014-03-22 - modlitwa i święci

Święci Wileńscy Męczennicy Antoni, Jan i Eustachy ponieśli męczeńską śmierć za Chrystusa  za panowania księcia litewskiego Olgierda.  Ich pamięć wspominamy 14/27 kwietnia i w III niedzielę po Pięćdziesiątnicy (Sobór białoruskich świętych). Prezentujemy akatyst ku Ich czci w języku polskim: Akafist (tłumaczenie ks. Grzegorz Misijuk)     Żywoty  św. Wileńskich Męczenników: Rodzeni […]

Ewangeliczne rozmyślania w dniach Wielkiego Postu

2014-03-22 - nasza wiara

W tym szczególnym czasie duchowej odnowy – Świętego Postu – wspomnijmy Pasję i Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Który dobrowolnie, będąc Bogiem, przyjął je dla naszego zbawienia. Prezentujemy artykuł pt. “Ewangeliczne rozmyślania w dniach Wielkiego Postu”, który ukazał się w Wiadomościach PAKP nr 1-4 w roku 1980: Wielki Post   […]

Cud na Jordanie

2014-01-21 - cudowne znaki prawosławia

Wody Jordanu w Ziemi Świętej według kalendarza juliańskiego święci w wigilię Chrztu Pańskiego patriarcha Jerozolimy ze strony izraelskiej i biskup Ammanu ze strony jordańskiej. Jordan, w miejscu gdzie przyjął chrzest Zbawiciel, stanowi naturalną granicę między tymi państwami. W tym roku na zachodni brzeg Jordanu przybyły niezliczone rzesze pielgrzymów ochranianych przez […]

Święta Liturgia Świętego Jana Złotoustego w języku polskim z 1936 r.

2013-12-18 - modlitwa i święci

Święta Liturgia Św. Jana Złotoustego, wydana w języku polskim (pełne tłumaczenie, łącznie z modlitwami odmawianymi przez kapłana po cichu), wydana w roku 1936 w Warszawie w Drukarni Synodalnej, przekład zaakceptowany przez Święty Sobór Biskupów. Bardzo dobre i duchowe tłumaczenie Świętej Liturgii (Bożej Liturgii, Boskiej Liturgii). Jest to Św. Liturgia odprawiana […]

Modlitwa Świętego Varusa za innowierców

2013-11-29 - modlitwa i święci

ŚWIĘTY VARUS I MODLITWA ZA TYCH KTÓRZY UMARLI BEZ PRAWOSŁAWNEGO czyli KATOLICKIEGO CHRZTU Według nauki niepodzielonego Chrześcijaństwa, ortodoksyjna Cerkiew/Kościół Katolicki zawsze nauczał: że istnieje „Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest” (Ef. 4:5). Również napisane jest w Piśmie Św.: „Jeśli się kto nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść […]

Św. Glikierij Wyznawca (1892-1985)

2013-10-30 - prawdziwe prawosławie

Obrońca Tradycji i prawosławnego, zgodnego ze św. Ojcami kalendarza (starego stylu). Święty Glikierij (Tenase) urodził się w 1892 r. w Mołdawii w biednej prawosławnej rodzinie. Podczas chrztu otrzymał imię Jerzy. W młodym wieku stał się sierotą. W 1916 r. w wieku 25 lat Jerzy wstąpił do monasteru Czetecuja i przyjął […]

Katechizm Prawosławny – 1927 r. (pl.ang.)

2013-10-22 - nasza wiara

Obszerny Chrześcijański Katechizm Św. Kościoła Prawosławnego Warszawa. Drukarnia Synodalna. 1927   The Longer Catechism of The Orthodox, Catholic, Eastern Church also known as the Catechism of St. Philaret (Drozdov) of Moscow Examined and Approved by the Most Holy Governing Synod, and Published for the Use of Schools, and of all […]

Kościół w czasach ostatecznych – Kościół LAODYCEI

2013-10-05 - czasy ostateczne

Księga Apokalipsy:  Listy do siedmiu Kościołów …Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom … Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:  Znam twoje czyny, że ani zimny, […]

Święta Tradycja Cerkwi: My nie zmieniamy wiecznotrwałych granic które ustanowili nasi ojcowie

2013-07-16 - niezmienność wiary

<<Jedną z wyróżniających cech Świętego Prawosławnego Kościoła jest jego niezmienność, jego lojalność względem przeszłości, jego zmysł żywej ciągłości ze starożytnym Kościołem. Ta idea żywej ciągłości może być podsumowana jednym słowem Tradycja. Jak powiedział św. Jan Damasceński: “My nie zmieniamy wiecznotrwałych granic które ustanowili nasi ojcowie, ale zachowujemy Tradycję, tak jak ją otrzymaliśmy.” […]

Te Prawdy Zachowujemy (ang.)

2013-06-13 - nasza wiara

Książka “These Truths We Hold”  zawiera ogólny wstep do Wiary Prawosławnej – Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego, podstawowe wiadomości o wierze, obrzędach, ikonach, świętach, wystroju cerkwi etc. www.stsabbas.org/about_orthodoxy.html Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl

Nasza misja

2013-05-29 - nasza wiara

Prawosławni katolicy – Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl jest serwisem misyjnym skierowany zarówno do Rzymskich-Katolików jak i do Katolików Ortodoksyjnych czyli prawosławnych zainteresowanych pogłębieniem podstaw wiary JEDNEGO ŚWIĘTEGO, POWSZECHNEGO I APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA – jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego

Czasy ostateczne i antychryst (ang.)

2013-05-27 - czasy ostateczne

Wprowadzenie do książki „Apostasy and Antichrist” (ang.) Prawosławni Chrześcijanie (ale także rzymscy-katolicy czy protestanci)  znający eschatologiczną naukę Cerkwi Św. opierającą sie na Piśmie Świętym i na Świetych Ojcach, wyróżniają się innym spojżeniem na rzeczywistość niż reszta ludzkości. Chodzi o podejście do spraw takich jak światowe rządy (wielkie zrzeszenia państw o charakterze sekularnym – demo-liberalnym […]

TYPIKA/OBJEDNICA

2013-05-18 - modlitwa i święci

 TYPIKA/OBJEDNICA Czyli Nabożeństwo Niedzielne i Świąteczne Dla Prawosławnych Gdy Nie Ma Kapłana Przygotowania do Nabożeństwa, Jeśli Jest w Cerkwi Na anałoju (pulpicie cerkiewnym) , przykrytym białym ozdobnym obrusem, zawsze kładzie się Ewangelię i Krzyż Św., względnie ikonę święta obchodzonego.  (W tradycji karpackiej zamiast anałoju, używa się stolika zwanego tetrapodem, na […]

Żywot świętych Cyryla i Metodego

2013-05-18 - modlitwa i święci

ŚWIĘCI CYRYL I METODY RÓWNI APOSTOŁOM NAUCZYCIELE SŁOWIAN Troparion Święci Równi Apostołom, Ojcowie nasi: Cyrylu i Metody, Bogiem mądrzy Nauczyciele słowiańskich narodów, błagajcie Władcę Wszechrzeczy, aby wszystkie słowiańskie narody, umocniły się w Prawosławiu i jednomyślności, niech On sam napełni świat pokojem i zbawi dusze nasze! Kontakion Uczcijmy świętobliwą Dwójkę naszych […]

Mały Synaxarion Świetych Rusi Karpackiej (ang.)

2013-04-24 - modlitwa i święci

Small Synaxarion of The Saints  Who Shone Forth In The Lands of Carpatho-Rus. In the Year 2006, His Eminence, +Metropolitan Nicholas received the blessing of  His All- Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew  to celebrate the Synaxis or Gathering of All Saints of the Carpatho-Rus, each year on the Second Sunday after Pentecost. On […]

Filary ortodoksji

2013-04-24 - modlitwa i święci

Św. Grzegorz Palamas -arcybiskup Tesalonik (1296-1359) Św. Focjusz Wielki – patriarcha Konstantynopolaola   (c.820-891) Św. Marek Evgenikos – metropolita Efezu              (1392-1444)

1 2 3 4