EKUMENIZM

Krótka historia Sowieckiego Patriarchatu

2016-06-10 - sergiaństwo - MP

Przed siedemdziesięciu laty, w nocy z 4 na 5 września 1943, Józef Stalin przyjął na Kremlu 3-osobową delegację przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i nakazał zwołanie Soboru Biskupiego i wybór nowego patriarchy. Zdaniem emigracyjnych historyków prawosławia ta data wyznacza początek nowej organizacji kościelnej o nazwie “Rosyjski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego” (Русская […]

Ojciec Mateusz Vulcanescu – ARGUMENTY WOBEC PRZYJMOWANIA NIEPRAWOSŁAWNYCH DO PRAWOSŁAWIA (pl. eng.)

2016-04-15 - jeden chrzest

Każdy, kto nazywa siebie chrześcijaninem uważa Pismo Święte za inspirowane przez Boga i zawierające informacje o Bogu i o tym, jak ludzie powinni się z nim porozumieć. Istnieje jednak kilka wspólnot, które przyjmują poglądy, które są sprzeczne z Pismem Świętym. Te przekonania są nazywane herezją przez Cerkiew świętych Apostołów (to znaczy, Prawosławną Cerkiew). Termin “herezja” określa indywidualne osoby lub społeczności, […]

Abp Jeremiasz: Jesteśmy jednym Kościołem

2016-03-23 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Poniżej przytaczamy publiczną wypowiedź polskiego prawosławnego ekumenisty arcybiskupa Jeremiasza udzielonego Katolickiej Agencji Informacyjnej w grudniu 2007r. Świadomość, że ostatecznie jesteśmy jednym Kościołem, stanowi wielkie osiągnięcie dotychczasowego dialogu katolicko-prawosławnego – uważa prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz: … podstawowy zrąb eklezjologiczny dokumentu z Rawenny został już zaakceptowany przez prawosławnych, ponieważ odzwierciedla on opinię […]

The Orthodox Teaching about the latin baptism

2016-03-19 - jeden chrzest

THE ORTHODOX TEACHING ABOUT THE INVALIDITY OF THE LATIN BAPTISM AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE CONTEMPORARY THEOLOGICAL DIALOGUE by Pawel P. Wroblewski, Ph.D. Asst. Prof., University of Wroclaw (PL) A summary of the lecture delivered on May 14th, 2015, during the international conference “Ex Oriente Lux : the Relations between […]

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie

2016-03-07 - jeden chrzest

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie Metropolita Jekatierynburgski i Wierchoturski Cyryl wysłał do duchowieństwa diecezji okólnik, w którym określił procedurę wykonywania Sakramentów Chrztu i Małżeństwa, informuje Strona 66.ru. W swoim liście Metropolita Cyryl przypomniał kapłanom w diecezji o tym, że w grudniu 2011 roku Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi […]

profesor Teodor Zysis – Czy mamy prawo mówić?

2016-03-05 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Protoprezbiter Teodor Zysis Zasłużony profesor Uniwersytetu w Salonikach [1] Dziś niestety stan spraw cerkiewnych można opisać następująco: duchowieństwo zmusza do milczenia tych, którzy mocno trzymają się Świętej Tradycji (Predania) i cerkiewnych obyczajów po to, by zatriumfowały dowody ekumenistów i odnowicieli, by naród pozostał nieoświecony, bez przewodnictwa, żeby nie zaistniał prawdziwy […]

Odezwa Św. Synodu z 9 marca 1917 roku do wszystkich dzieci Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w związku z abdykacją Mikołaja II

2016-02-26 - sergiaństwo - MP

Historyczny tekst, przez który Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej pobłogosławił rewolucję i rewolucyjny przewrót w Rosji w 1917 roku. Tekst przerażający swoją apostazją, obłudą i ślepotą. Podpisani hierarchowie ani słowem nie stają w obronie Monarchy, któremu wierność przysięgali na Św. Krzyż i Św. Ewangelię. Stojąc w obliczu śmiertelnych wrogów chrześcijaństwa, biskupi […]

What Francis Really Believes

2016-02-24 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

source: www.mostholyfamilymonastery.com Powyższy materiał ukazuje skutki jakie ekumeniczna herezja poczyniła w rzymskim-katolicyzmie. Identyczne żniwo zbiera ona u prawosławnych ekumenistów na czele których stoi patriarcha Bartłomiej idący łeb w łeb z rzymskim papieżem Franciszkiem w propagowaniu ekumenicznej herezji: Herezjarcha Batłomiej liturgicznie wspomina rzymskiego Papieża w Fanarze Martyrologium Ekumeniczne Patriarcha Bartłomiej uczestniczy […]

CO ŁĄCZY WATYKAN I MOSKWĘ? KILKA SPOSTRZEŻEŃ PO SPOTKANIU NA KUBIE

2016-02-14 - ekumeniczna herezja w cerkwi

O ile pogłębiająca się liberalna pozycja teologiczna po II Soborze Watykańskim jest na Zachodzie dobrze zdiagnozowana, na tyle jednak Moskwa, posługując się metodą sprzecznych gestów, kamuflowała dotychczas swe realne intencje. Spotkanie na Kubie odsłoniło zaś taki obraz Patriarchatu Moskiewskiego, który ma mocno pragmatyczną linię teologiczną, dostosowującą się ściśle do wizji […]

Ekumeniczne prześladowania patriarchy Jerozolimy -МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЕТСЯ БОГ!

2016-02-11 - prześladowania ekumeniczne

Komentarz redakcyjny: Sprawa przetrzymywania w więzieniu domowym – przez wiele lat, aż do chwili obecnej, patriarchy Jerozolimy – ostatniego przeciwnika ekumenizmu na patriarszym tronie – podstępnie zrzuconego z pełnionej posługi ma dla mnie wymiar dosyć osobisty. W 2010 roku uczestniczyłem w prawosławnej pielgrzymce z Polski do Ziemi Świętej. Wszyscy wiedzeni […]

Wezwanie do przebudzenia: Papież Franciszek i Globalna religia

2016-01-13 - ekumenizm z poganami

za: wolna-polska.pl   Poniżej link do filmu z polskimi napisami począwszy od 42 sek:   www.prisonplanet.pl tak komentuje przesłanie papieża Franciszka: Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem. Nowy film, który został właśnie opublikowany przez papieża Franciszka niezwykle jasno wyraża jego przekonanie, że wszystkie […]

Pope sends message to Patriarch Bartholomew [about] Eucharistic communion

2015-12-04 - ekumeniczna herezja w cerkwi

… there is no longer any impediment to Eucharistic communion which cannot be overcome … (pl.) : bractvospasa.wordpress.com: na drodze do kościoła antychrysta (ros.): 3rm.info/main/60548-na-puti-k-cerkvi-antihrista-papa-francisk-patriarhu-varfolomeyu-net-bolshe-prepyatstviy-k-evharisticheskomu-obscheniyu.html Tu znajdziesz przeszkody na drodze do eucharystycznej komunii z Katolikami z punktu widzenia Prawosławia, a w szczególności Encyklika prawosławnych patriarchów z roku 1848 (Odpowiedź na […]

KANONY KOŚCIOŁA A EKUMENIZM

2015-09-11 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Kanony są starożytnym prawem Kościelnym, obowiązującymi do dziś. Wypływają z tradycji apostolskiej lub postanowień soborów powszechnych. Jeśli sobory były uznane przez sumienia Kościoła za prawowierne, to nauka ich była wyrazem natchnienia Ducha Świętego, i przez to są nie omylne. Są częścią Świętej Tradycji. Jeśli, w sprawie ekumenicznej działalności niektórych jednostek, zarówno z episkopatu, […]

Wyznanie Wiary Przeciw Ekumenizmowi

2015-07-28 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Przedstawiamy Państwu ciekawy i rzadki przykład, tzw. „sumienia Kościoła”, które w dawniejszych czasach przeważnie nie wyrażało się w tak publikowanej formie. Nauka Świętej Cerkwi uczy nas, że Duch Święty czuwa nad Nią, aby trwała ona w prawdzie. Dysponujemy przykładami z przeszłości potwierdzającymi to, np. tragiczna Unia Florencka, kiedy wszyscy biskupi […]

O starym stylu Kalendarza Prawosławnego

2015-03-13 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Sobór Konstantynopolitański 1583 r. na temat nowego stylu: Kto nie przestrzega obyczajów Kościoła oraz tego, co w związku ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego i kalendarzem liturgicznym[1]zostało nakazane nam przez siedem świętych soborów powszechnych, które nałożyły na nas obowiązek ich solennego przestrzegania, lecz pragnie stosować się do gregoriańskich paschaliów i kalendarza, ten wraz z bezbożnymi astronomami przeciwstawia […]

Starzec Paisjusz Hagioryta o ekumenizmie

2015-01-30 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Świadectwo wiary świętego Starca Paisjusza z Góry Atos zaczerpnięte z Jego oficjalnej biografii autorstwa hieromnicha Izaaka („Życie Starca Paisjusza Hagioryty”, Atos 2004, s. 690-691). „On szczególnie szanował Ekumeniczny Tron [Konstantynopola]. Uznawał jego wszechprawosławną misję i rozumiał jak trudne było to położenie. Modlił się wiele i w wielu przypadkach bronił go […]

Memorandum Św. Góry Atos o uczestnictwie Cerkwi w Światowej Radzie Kościołów

2015-01-22 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Wnioski i postulaty z memorandum Komisji Dogmatycznej Świętej Wspólnoty Góry Atos z 18 lutego 2007 roku w sprawie uczestnictwa Kościoła prawosławnego w tzw. Światowej Radzie Kościołów (World Council of Churches – WWC), m.in. organizatora Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: Komisja Dogmatyczna Świętej Wspólnoty Góry Atos MEMORANDUM W SPRAWIE UCZESTNICTWA KOSCIOŁA […]

Nowa Eklezjologia Patriarchy Bartłomieja

2014-12-03 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Grecka Synaksa Prawosławnych Duchownych i Mnichów w dniu 19 listopada 2014 roku wystąpiła z protestem przeciwko nowej eklezjologii patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Dotychczas apel podpisało sześciu helladzkich metropolitów z blisko trzema tysiącami mnichów, duchowych i świeckich – dołączają do nich prawosławni z całego świata. Wzywają patriarchę Bartłomieja do porzucenia ślepego dialogu […]

Czy prawosławni wyznają jeszcze wiarę w “Jeden Kościół” – czyli o szerzącej się herezji ekumenizmu!

2014-11-30 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Żaden Rzymski papież – od czasu odłączenia się patriarchatu Rzymskiego – nigdy nie był z punktu widzenia prawosławia kanonicznym biskupem Rzymu. Mnisi ze świętej Góry Atos wzywają nas byśmy nie akceptowali ekumenizmu bo jest największą herezją wszystkich czasów oraz byśmy nie poddawali się ciszy i bezczynności gdy wiara jest zagrożona. […]

Nowa unia ze Starym Rzymem? Uwagi do wizyty Franciszka na Fanarze

2014-11-27 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Wystąpienie dra Pawła Wróblewskiego z dnia 19 listopada 2014 roku  w prawosławnej parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu: Wykład zawiera omówienie dotychczasowego stanowiska Świętej Wspólnoty Góry Atos na temat dialogu prawosławno-katolickiego w kontekście zbliżającej się wizyty głowy Państwa Watykańskiego w Turcji i spotkania z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem w dniu 30 […]

Holokaust Chrzescijan w Iraku – Modlitwa immama w Watykanie o zwycięstwo nad niewiernymi wysłuchana przez Allaha!

2014-08-25 - ekumenizm z poganami

Modlitwę muzułmańskiego imama zainicjowało zaproszenie papieża Franciszka. Miała ona miejsce w obecności – i przy pełnym poparciu – prawosławnego patriarchy ekumenicznego Bartłomieja. Po wstępnych zaprzeczeniach fakt ten został potwierdzony przez przedstawicieli Watykanu. Teraz ma miejsce holokaust Chrześcijan w Iraku – krwawe biesiady: ludobójstwo na niespotykaną dotąd w historii skalę: krzyżowanie […]

Prawosławni biskupi wzywają Papieża Franciszka do powrotu do Jedynego Katolickiego Ortodoksyjnego Kościoła

2014-08-11 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie początkowego fragmentu listu jaki w kwietniu br. skierowali do papieża Franciszka dwaj prawosławni greccy metropolici – biskupi, zwierzchnicy lokalnych kanonicznych prawosławnych kościołów z którymi to kościołami zachowują jedność eucharystyczną oraz jedność w wyznawanej wierze wszystkie kanoniczne lokalne kościoły prawosławne włączając w to Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. List […]

Świadectwo – jak wierni walczyli o przywrócenie ortodoksyjnego kalendarza w Polskiej Cerkwi

2014-07-25 - modernizm w cerkwi

Poniższa odezwa jest jednym z wielu świadectw tego jak prawosławni wierni w Polsce walczyli o przywrócenie uświęconego tradycją Juliańskiego Kalendarza liturgicznego. Ukazała się ona na łamach facebook-a na kilka miesięcy przed powrotem PAKP-u do Starego Stylu. Dziękujmy Bożej Opatrzności za poprowadzenie naszego Episkopatu to tej bezprecedensowej w dziejach całego współczesnego […]

Patriarcha Bartłomiej uczestniczy z papieżem Franciszkiem w bluźnierczej modlitwie imama o zwycięstwo nad niewiernymi

2014-06-18 - ekumenizm z poganami

Muzułmański imam w obecności prawosławnego patriarchy Bartłomieja i papieża Franciszka modlił się do Allacha słowami zaczerpniętymi z Koranu o zwycięstwo nad niewiernymi: „Dopomóż nam przeciw ludowi niewiernych!” Po wstępnych zaprzeczeniach ostatecznie fakt ten potwierdziło Radio Watykańskie Wspólną modlitwę zorganizowano w Watykanie na zaproszenie papieża Franciszka. Zaproszenie do uczestniczenia w tej […]

Papież Franciszek, patriarcha Bartłomiej, żydzi i muzułmanie zanieśli wspólne modlitwy do Boga – ale jakiego?

2014-06-12 - herezja herezji

8 VI 2014 – bluźniercza, ekumeniczna modlitwa w Watykanie W najbliższą niedzielę, 8 czerwca, papież Franciszek pozwoli po raz pierwszy w historii by modlitwy muzułmańskie z Koranu były recytowane na Watykanie. Nabożeństwo zostało zaplanowane jako działanie w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie (patrz raport poniżej). Członkowie judaizmu będą również częścią […]

Mnisi Atoscy potępiają herezję ekumenizmu

2014-06-05 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Boże, wzbroń bezecnym heretykom bezcześcić nasze świętości! Wezwanie świętogórskiego bractwa Pan nasz Jezus Chrystus przykazał: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono” (Łk 6,37). Święci Ojcowie oświeceni Świętym Duchem pouczają nas, prawdziwie rozumować słowa i przykazania Boże i wypełniać je czynem. […]

Arcybiskupka Antje Jackelen

2014-06-01 - herezja herezji

Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z szokującym wywiadem  z nowo wybraną głową “Kościoła(?)”  Szwecji  – “Arcybiskupką” Antje Jackelen zamieszczonym na łamach Gazety Wyborczej.  Z pewnością czytelników uderzy pozytywny stosunek “biskupki”  do małżeństw homoseksualnych, aborcji (czyli zabójstw nienarodzonych dzieci) czy sekularyzacji, porównanie » Allahu akbar”  do odpowiednika chrześcijańskiego » Deus semper maior «, […]

Martyrologium Ekumeniczne

2014-04-26 - herezja herezji

książka jest dedykowana …   z  wprowadzenia … Choć w naszej „Księdze świadków” przeważają męczennicy w sensie ścisłym, to jednak – ponieważ jest ona martyrologium ekumenicznym – nie mogła nie wspomnieć świętych wszystkich Kościołów, którzy w inny, lecz nie mniej głęboki sposób, byli świadkami jedynego orędzia ewangelicznego, widzialnymi owocami wolnego […]

1 2 3