EKUMENIZM

Pope sends message to Patriarch Bartholomew [about] Eucharistic communion

2015-12-04 - ekumeniczna herezja w cerkwi

… there is no longer any impediment to Eucharistic communion which cannot be overcome … (pl.) : bractvospasa.wordpress.com: na drodze do kościoła antychrysta (ros.): 3rm.info/main/60548-na-puti-k-cerkvi-antihrista-papa-francisk-patriarhu-varfolomeyu-net-bolshe-prepyatstviy-k-evharisticheskomu-obscheniyu.html Tu znajdziesz przeszkody na drodze do eucharystycznej komunii z Katolikami z punktu widzenia Prawosławia, a w szczególności Encyklika prawosławnych patriarchów z roku 1848 (Odpowiedź na […]

KANONY KOŚCIOŁA A EKUMENIZM

2015-09-11 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Kanony są starożytnym prawem Kościelnym, obowiązującymi do dziś. Wypływają z tradycji apostolskiej lub postanowień soborów powszechnych. Jeśli sobory były uznane przez sumienia Kościoła za prawowierne, to nauka ich była wyrazem natchnienia Ducha Świętego, i przez to są nie omylne. Są częścią Świętej Tradycji. Jeśli, w sprawie ekumenicznej działalności niektórych jednostek, zarówno z episkopatu, […]

Wyznanie Wiary Przeciw Ekumenizmowi

2015-07-28 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Przedstawiamy Państwu ciekawy i rzadki przykład, tzw. „sumienia Kościoła”, które w dawniejszych czasach przeważnie nie wyrażało się w tak publikowanej formie. Nauka Świętej Cerkwi uczy nas, że Duch Święty czuwa nad Nią, aby trwała ona w prawdzie. Dysponujemy przykładami z przeszłości potwierdzającymi to, np. tragiczna Unia Florencka, kiedy wszyscy biskupi […]

O starym stylu Kalendarza Prawosławnego

2015-03-13 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Sobór Konstantynopolitański 1583 r. na temat nowego stylu: Kto nie przestrzega obyczajów Kościoła oraz tego, co w związku ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego i kalendarzem liturgicznym[1]zostało nakazane nam przez siedem świętych soborów powszechnych, które nałożyły na nas obowiązek ich solennego przestrzegania, lecz pragnie stosować się do gregoriańskich paschaliów i kalendarza, ten wraz z bezbożnymi astronomami przeciwstawia […]

Starzec Paisjusz Hagioryta o ekumenizmie

2015-01-30 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Świadectwo wiary świętego Starca Paisjusza z Góry Atos zaczerpnięte z Jego oficjalnej biografii autorstwa hieromnicha Izaaka („Życie Starca Paisjusza Hagioryty”, Atos 2004, s. 690-691). „On szczególnie szanował Ekumeniczny Tron [Konstantynopola]. Uznawał jego wszechprawosławną misję i rozumiał jak trudne było to położenie. Modlił się wiele i w wielu przypadkach bronił go […]

Memorandum Św. Góry Atos o uczestnictwie Cerkwi w Światowej Radzie Kościołów

2015-01-22 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Wnioski i postulaty z memorandum Komisji Dogmatycznej Świętej Wspólnoty Góry Atos z 18 lutego 2007 roku w sprawie uczestnictwa Kościoła prawosławnego w tzw. Światowej Radzie Kościołów (World Council of Churches – WWC), m.in. organizatora Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: Komisja Dogmatyczna Świętej Wspólnoty Góry Atos MEMORANDUM W SPRAWIE UCZESTNICTWA KOSCIOŁA […]

Nowa Eklezjologia Patriarchy Bartłomieja

2014-12-03 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Grecka Synaksa Prawosławnych Duchownych i Mnichów w dniu 19 listopada 2014 roku wystąpiła z protestem przeciwko nowej eklezjologii patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Dotychczas apel podpisało sześciu helladzkich metropolitów z blisko trzema tysiącami mnichów, duchowych i świeckich – dołączają do nich prawosławni z całego świata. Wzywają patriarchę Bartłomieja do porzucenia ślepego dialogu […]

Czy prawosławni wyznają jeszcze wiarę w “Jeden Kościół” – czyli o szerzącej się herezji ekumenizmu!

2014-11-30 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Żaden Rzymski papież – od czasu odłączenia się patriarchatu Rzymskiego – nigdy nie był z punktu widzenia prawosławia kanonicznym biskupem Rzymu. Mnisi ze świętej Góry Atos wzywają nas byśmy nie akceptowali ekumenizmu bo jest największą herezją wszystkich czasów oraz byśmy nie poddawali się ciszy i bezczynności gdy wiara jest zagrożona. […]

Nowa unia ze Starym Rzymem? Uwagi do wizyty Franciszka na Fanarze

2014-11-27 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Wystąpienie dra Pawła Wróblewskiego z dnia 19 listopada 2014 roku  w prawosławnej parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu: Wykład zawiera omówienie dotychczasowego stanowiska Świętej Wspólnoty Góry Atos na temat dialogu prawosławno-katolickiego w kontekście zbliżającej się wizyty głowy Państwa Watykańskiego w Turcji i spotkania z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem w dniu 30 […]

Holokaust Chrzescijan w Iraku – Modlitwa immama w Watykanie o zwycięstwo nad niewiernymi wysłuchana przez Allaha!

2014-08-25 - ekumenizm z poganami

Modlitwę muzułmańskiego imama zainicjowało zaproszenie papieża Franciszka. Miała ona miejsce w obecności – i przy pełnym poparciu – prawosławnego patriarchy ekumenicznego Bartłomieja. Po wstępnych zaprzeczeniach fakt ten został potwierdzony przez przedstawicieli Watykanu. Teraz ma miejsce holokaust Chrześcijan w Iraku – krwawe biesiady: ludobójstwo na niespotykaną dotąd w historii skalę: krzyżowanie […]

Prawosławni biskupi wzywają Papieża Franciszka do powrotu do Jedynego Katolickiego Ortodoksyjnego Kościoła

2014-08-11 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie początkowego fragmentu listu jaki w kwietniu br. skierowali do papieża Franciszka dwaj prawosławni greccy metropolici – biskupi, zwierzchnicy lokalnych kanonicznych prawosławnych kościołów z którymi to kościołami zachowują jedność eucharystyczną oraz jedność w wyznawanej wierze wszystkie kanoniczne lokalne kościoły prawosławne włączając w to Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. List […]

Świadectwo – jak wierni walczyli o przywrócenie ortodoksyjnego kalendarza w Polskiej Cerkwi

2014-07-25 - modernizm w cerkwi

Poniższa odezwa jest jednym z wielu świadectw tego jak prawosławni wierni w Polsce walczyli o przywrócenie uświęconego tradycją Juliańskiego Kalendarza liturgicznego. Ukazała się ona na łamach facebook-a na kilka miesięcy przed powrotem PAKP-u do Starego Stylu. Dziękujmy Bożej Opatrzności za poprowadzenie naszego Episkopatu to tej bezprecedensowej w dziejach całego współczesnego […]

Patriarcha Bartłomiej uczestniczy z papieżem Franciszkiem w bluźnierczej modlitwie imama o zwycięstwo nad niewiernymi

2014-06-18 - ekumenizm z poganami

Muzułmański imam w obecności prawosławnego patriarchy Bartłomieja i papieża Franciszka modlił się do Allacha słowami zaczerpniętymi z Koranu o zwycięstwo nad niewiernymi: „Dopomóż nam przeciw ludowi niewiernych!” Po wstępnych zaprzeczeniach ostatecznie fakt ten potwierdziło Radio Watykańskie Wspólną modlitwę zorganizowano w Watykanie na zaproszenie papieża Franciszka. Zaproszenie do uczestniczenia w tej […]

Papież Franciszek, patriarcha Bartłomiej, żydzi i muzułmanie zanieśli wspólne modlitwy do Boga – ale jakiego?

2014-06-12 - herezja herezji

8 VI 2014 – bluźniercza, ekumeniczna modlitwa w Watykanie W najbliższą niedzielę, 8 czerwca, papież Franciszek pozwoli po raz pierwszy w historii by modlitwy muzułmańskie z Koranu były recytowane na Watykanie. Nabożeństwo zostało zaplanowane jako działanie w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie (patrz raport poniżej). Członkowie judaizmu będą również częścią […]

Mnisi Atoscy potępiają herezję ekumenizmu

2014-06-05 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Boże, wzbroń bezecnym heretykom bezcześcić nasze świętości! Wezwanie świętogórskiego bractwa Pan nasz Jezus Chrystus przykazał: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono” (Łk 6,37). Święci Ojcowie oświeceni Świętym Duchem pouczają nas, prawdziwie rozumować słowa i przykazania Boże i wypełniać je czynem. […]

Arcybiskupka Antje Jackelen

2014-06-01 - herezja herezji

Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z szokującym wywiadem  z nowo wybraną głową “Kościoła(?)”  Szwecji  – “Arcybiskupką” Antje Jackelen zamieszczonym na łamach Gazety Wyborczej.  Z pewnością czytelników uderzy pozytywny stosunek “biskupki”  do małżeństw homoseksualnych, aborcji (czyli zabójstw nienarodzonych dzieci) czy sekularyzacji, porównanie » Allahu akbar”  do odpowiednika chrześcijańskiego » Deus semper maior «, […]

Martyrologium Ekumeniczne

2014-04-26 - herezja herezji

książka jest dedykowana …   z  wprowadzenia … Choć w naszej „Księdze świadków” przeważają męczennicy w sensie ścisłym, to jednak – ponieważ jest ona martyrologium ekumenicznym – nie mogła nie wspomnieć świętych wszystkich Kościołów, którzy w inny, lecz nie mniej głęboki sposób, byli świadkami jedynego orędzia ewangelicznego, widzialnymi owocami wolnego […]

O fałszywych męczennikach – tradycjonaliści KRK

2014-04-25 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

O fałszywych  męczennikach  heretyckich Nowa doktryna teologiczna Jana Pawła II przejawia się m.in. w tworzeniu ekumenicznych martyrologiów i w uznawaniu pseudo-męczenników heretyków i schizmatyków za tzw. „świadków wiary”. Przykładowo w lipcu 1995 roku w Koszycach w homilii z okazji beatyfikacji trzech słowackich męczenników Jan Paweł II uznał „duchową wielkość” „męczenników” […]

Chrzest Łacinników – od Boga czy od ludzi – POLEMIKA

2014-04-05 - jeden chrzest

Poniżej cytujemy artykuł prawosławnego księdza – Mariusza Synaka – jaki ukazał się w portalu Cerkiew.info ok 2010 roku rozważający ważność chrztu rzymsko-katolickiego z perspektywy Kościoła Prawosławnego. (www.cerkiew.info/pl/biblioteka/artykuly/150) Teologia cytowanego autora wpisuje się w nową fałszywą ekumeniczną eklezjologię Cerkwi sprzeczną z orzeczeniami kanonicznymi i wielowiekową historią Cerkwi. Dlatego uznałem za istotne […]

Unia Brzeska 1596

2014-03-26 - prześladowania ekumeniczne

Ta wartościowa pozycja autorstwa Mikołaja Hajduka w sposób bardzo trafny opisuje historię i następstwa jednego z najstraszliwszych wydarzeń w historii Prawosławia na terenie Polski, jakim była Unia Brzeska zawarta bez zgody i woli ludu w roku 1596: Unia Brzeska 1596   Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl

Nareszcie prawosławne stanowisko ekumenizmu z ewangelikanami

2014-01-27 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Wypowiedz dr. Pawła Wróblewskiego, reprezentanta Cerkwi Prawosławnej, w panelu dyskusyjnym: „Czy ewangelikalizm dzieli Kościół?” w dniu 23 stycznia 2014 roku zorganizowanym przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Współuczestnikami panelu byli: ks. prof. Bogdan Ferdek — kierownik II Katedry Teologii Dogmatycznej PWT we […]

Św. Antoni Supraski – potępiał fałszywą religię islamu

2014-01-23 - ekumenizm z poganami

Św. mnich Antoni Supraski urodził się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w rodzinie prawosławnej. Nie znane jest jego świeckie imię. Według tradycji w młodości odznaczał się gwałtownym charakterem i w gniewie popełnił zbrodnię zabójstwa. Pragnąc odpokutować za grzech, wstąpił do monasteru w Supraślu, co miało miejsce przed rokiem 1506.   Uważając […]

“duchowna” błogosławi rzymsko-katolickiego kardynała

2014-01-23 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

Jednym z najczęściej komentowanych ostatnio zdjęć na portalach katolickich jest fotografia przedstawiająca kard. Seana O’Malley’a podczas liturgii ekumenicznej w kościele metodystów w Sudbury w amerykańskim stanie Massachusetts, gdy duchowna tej denominacji protestanckiej robi znak krzyża na czole hierarchy – jednego z najbliższych współpracowników papieża. Zdjęcie wykonano podczas ekumenicznej uroczystości Chrztu […]

NIE dla Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

2014-01-18 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Zbliżający się “Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”  wbrew swojej nazwie nie jest czasem w którym członkowie Jedynego Kościoła Chrystusowego modlą się, propagują i prowadzą misje w celu powrotu braci odłączonych do Jedynego Chrystusowego Kościoła. Są to spotkanie próbujące wytworzyć modlitewną “wspólnotę” chrześcijan którzy wyznają wielorakie herezje. Do wspólnoty tej, zabronionej […]

Ekumeniczna herezja w Portugalskiej Cerkwii

2014-01-13 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Katolicka Agencja Informacyjna podaje (2014-01-10): << Pięć Kościołów wzajemnie uzna chrzest KAI | Przedstawiciele pięciu Kościołów w Portugalii: katolickiego, luzytańskiego (anglikańskiego), prezbiteriańskiego, metodystycznego i prawosławnego podpiszą 25 stycznia deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu. Uroczystość odbędzie się na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w luzytańskiej katedrze św. Pawła w Lizbonie.  HENRYK […]

Raz jeszcze o heretyckim wyznaniu wiary w prawosławnym tłumaczeniu psałterza

2014-01-12 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Przed ponad pół rokiem nasz portal opublikował artykuł: Fałszywe wyznanie wiary w Prawosławnym tłumaczeniu Psałterza ks. Paprockiego. Dzisiaj udało nam się odnaleźć na portalu “Obrońca Ortodoksji -Komunikaty i Komentarze” – pierwszy  – jak nam się zdaje – w polskim prawosławnym internecie odzew w jakże bulwersującej sprawie: << POCHWAŁA ŁACIŃSKICH ŹRÓDEŁ czy DOGMATYCZNY BŁĄD? «Próżne […]

Św. Jan Chryzostom – O STRZEŻENIU SIĘ FAŁSZYWYCH PROROKÓW

2013-11-08 - prawosławne potępienie ekumenizmu

NAUKA ŚWIĘTEGO JANA CHRYZOSTOMA PATRIARCHY KONSTANTYNOPOLITAŃSKIEGO I DOKTORA KOŚCIOŁA (344 – 407)   O STRZEŻENIU SIĘ FAŁSZYWYCH PROROKÓW   “Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni; z owoców ich poznacie je” Ew. u św. Mat. r. 7.   Poprzednio zalecając Pan Apostołom swoim, […]

Światowa rada przywódców religijnych

2013-10-22 - ekumenizm z poganami

Millennium World Peace Summit United Nations, New York, United States, August 28-31, 2000 W szczycie uczestniczyli: Apart from His Holiness Pope John Paul II and The Most Reverend Dr. George Carey, Archbishop of Canterbury, religious leaders who have been approached include Sheikh Ahmed Keftaro, the Grand Mufti of Syria, the […]

Ekumenizm – nowa fałszywa eklezjologia Cerkwi

2013-10-16 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Zwróćmy uwagę na krzyż zwieńczający nowy ekumeniczny kościół budowany przez Światową Radę Kościołów Poniżej krótko zasygnalizujemy fałszywe doktryny eklezjologiczne które szerzą się u podstaw współczesnego ruchu ekumenicznego. Ruch ten jest koordynowany poprzez Światową Radę Kościołów która nie jest forum współpracy różnych wyznań na niwie socjalnej czy społecznej. Jest ona, wbrew własnym […]

Tradycjonaliści KRK: Ekumenizm grzechem przeciw miłości / Ekumenizm a masoneria – wypisy z książki Prof. Romano Amerio

2013-09-19 - herezja herezji

Rzymskim katolikom polecamy książkę: Ekumenizm grzechem przeciw miłości. Jest ona wierna tradycyjnemu nauczaniu rzymskich-katolików i w jasny sposób dowodzi, iż ruch ekumeniczny powstały po Soborze Watykańskim II sprzeciwia się temu czego kościół łaciński nauczał uprzednio! Wskazuje także na masońskie źródła współczesnego ruchu ekumenicznego. Pomimo 1000 lat odłączenia od Prawosławia i […]

OPUSZCZENIE “ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOLÓW” – DECYZJĄ OJCÓW ŚWIĘTYCH: Wywiad z duchownym Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej

2013-09-17 - prawosławne potępienie ekumenizmu

fragmenty z wywiadu z protojeriejem Zachariaszem Margalitadze duchownym Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej:   AS: Opowiedzcie o wyjściu gruzińskiej Cerkwi z Światowej Rady Kościołów. Jak to się stało? Kto był inicjatorem takiej decyzji? Dzięki czemu stało się to możliwe? ZM: W tych latach byłem młodym duchownym, i miałem styczność z tymi wydarzeniami, aczkolwiek udział […]

Bezdroża ekumenizmu: medytacja chrześcijańska (?) wg buddyjskich mistrzów ZEN u Benedyktynów

2013-09-09 - ekumenizm w rzymskim katolicyźmie

Rzymsko-katolicki zakon Benedyktynów Lubiniu prowadzi ośrodek medytacji Chrześcijańskiej . Niestety Chrześcijańskiej medytacji nauczają Rzymsko-katoliccy mnisi w bliskiej współpracy z buddyjskimi mistrzami ZEN.   W czerwcu 2013 roku naukę medytacji dla uczestników “rekolekcji” oraz dla samych “mnichów” prowadził nauczyciel ZEN: Roshi Jakusho Kwonga      

1 2 3