KATOLICYZM

O Władzy Papieskiej – wypisy

2020-01-16 - papiestwo

O ZAKAZIE WYWYŻSZANIA SIĘ Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie […]

Reformy komunii w kościele rzymsko-katolickim. Wypisy

2019-07-08 - dlaczego prawosławie

NOWY TESTAMENT O KOMUNII POD DWIEMA POSTACIAMI, CZYLI POD POSTACIAMI CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ 1. ODEBRANIE DZIECIOM KOMUNII 2. SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POZBAWIAJĄCE WIERNYCH KRWI PAŃSKIEJ 3. OPŁATKI, CZYLI PRZAŚNY CHLEB NOWY TESTAMENT O KOMUNII POD DWIEMA POSTACIAMI, CZYLI POD POSTACIAMI CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie […]

Od Irlandzkiego Żołnierza Do Prawosławnego Kapłana

2017-11-08 - konwersje

Ojciec Thomas Carroll jest 70-letnim kapłanem w irlandzkim Dublinie. Dorastał on w wiejskim powiecie Tipperary, w rodzinie o silnych tradycjach wojskowych. Ojciec jego walczył pod Gallipoli podczas gdy jego dziadek wujeczny (wujek ojca) brał udział w bitwie pod Salonikami podczas I Wojny Światowej. Ucząc się w katolickiej szkole średniej odczuwał […]

Forgeries and the Papacy

2017-04-09 - papiestwo

The Historical Influence and Use of Forgeries in Promotion of the Doctrine of the Papacy By William Webster In the middle of the ninth century, a radical change began in the Western Church, which dramatically altered the Constitution of the Church, and laid the ground work for the full development […]

Przetłumaczmy Biblię na hebrajski

2016-12-11 - dlaczego prawosławie

Israel Shamir jest pisarzem i tłumaczem pochodzenia żydowskiego. Mieszka w Izraelu, obecnie przyjął prawosławie. Bierze udział w projekcie tłumaczenia na hebrajski oryginalnego tekstu Biblii. Izrael Adam Szamir (Israel Adam Shamir) Wystąpienie na konferencji „Dialog Cywilizacji” na wyspie Rodos, 8-12 kwietnia 2009r. Pewnego razu prezydent George Bush młodszy odwiedził Izrael. Przed […]

RÓŻNICE W MYŚLENIU RELIGIJNYM WSCHODU I ZACHODU

2016-09-02 - dlaczego prawosławie

Angielski poeta Kipling rozpoczął swój poemat takimi słowami: „Och, Zachód to Zachód, Wschód to Wschód i nigdy ze swoich miejsc oni nie zejdą, dopóki niebo wraz z ziemią nie staną przed Strasznym Sądem Pańskim.” Tutaj, pod pojęciem Wschodu i Zachodu, musimy rozumieć nie części świata, które rozdzielone są geograficznie grzbietami […]

Katolicyzm a rozwój Chrześcijaństwa w kościołach na Zachodzie

2016-07-06 - papiestwo

… Charakterystyka wymienionych Kościołów zachodnich wskazuje na ich podobieństwo z Kościołami wschodnimi. Każdy z nich bowiem przez kilka wieków posiadał własną organizację na czele z patriarchą czy prymasem i synodem krajowym. Wbrew zarzutom, jakie Rzym kierował pod ich adresem, uznawały one pierwszeństwo gminy rzymskiej, ale nie traktowały go jako “prymatu […]

DROGA DO PRAWOSŁAWIA

2016-06-29 - konwersje

O katolicyzmie, a szczególnie o papiestwie,  napisano wiele dzieł teologicznych i naukowych. Autorami ich były osoby reprezentujące różne konfesje wyznaniowe. Zwykle  protestantom, czy prawosławnym,  katolicy przypisują  pewną stronniczość i nieobiektywność w ocenie poruszanych spraw, wychodząc z założenia, że każdy uważa swój Kościół za najlepszy i noszący znamiona prawdy.  Natomiast  dojście […]

Jak rozpoznać wiarę prawdziwie katolicką – św. Wincenty z Lerynu IV/V-w.

2016-04-08 - dlaczego prawosławie

„Trzymajmy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane; to jest bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie” Starożytny łaciński świadek ortodoksyjnej wiary katolickiej przeciwko pojawiającym się w Kościele herezjom: uznawany Ojciec Kościoła rzymsko-katolickiego cytowany przez rzymsko-katolickich tradycjonalistów przeciwko zmianie wiary od soboru Watykańskiego II,   www.ultramontes.pl patron starokatolików […]

cała książka – Wierzę w JEDEN Katolicki Kościół – świadectwo konwersji do Prawosławia

2016-04-03 - konwersje

Statek symbolizuje katolicki Kościół Chrystusowy. Jego kil oznacza ortodoksyjną wiarę w Trójcę Świętą. Jego belki i deski, dogmaty i tradycję wiary. Maszt oznacza Krzyż, żagiel i takielunek, Nadzieję i Miłości. Kapitanem statku jest nasz Pan Jezus Chrystus, którego ręka jest na sterze. Kompani i marynarze to Apostołowie, … nauczyciele. Pasażerowie […]

How I became Orthodox – Jonathan Jackson

2016-01-05 - konwersje

Holywood actor, recipient of five Emmy Awards, at an interview given in “Pemptousia” during his recent visit to the Monastery of Vatopedi – Mount Athos, speaks about how he became Orthodox. źródło: wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=17279

Roman-Catholic priest converts to Orthodoxy

2015-07-01 - konwersje

Former Roman-Catholic priest, father Constantine, converted to Orthodox Christianity in 2014. He was converted by his grace archbishop of St Petersburg in Chapel of Orthodox Academy of St Petersburg. Vatican ex-advisor converts to Orthodoxy and becomes a monk in Moscow monastery Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl  

Rzymsko-katolickie opracowanie podaje: aż do XVI w. żegnano się od prawego ramienia do lewego – tak jak do dziś czyni to kościół prawosławny

2014-07-28 - papiestwo

Rzymsko-katolickie źródło: Msza i Ornaty Kościoła Katolickiego: Liturgia, Doktryna, Historia i Arheologi, New York 1916 – potwierdzone cenzurą kościelną: NIHIL OBSTAT i IMPRIMTUR podaje: Aż do szesnastego wieku, do Papieża Piusa V [1566-1572] zwyczajem było prowadzenie ręki od prawego ramienia do lewego, co jest ciągle kontynuowane w Kościele Greckim. Czytaj […]

Objawienia fatimskie z perspektywy prawosławia

2014-07-07 - papiestwo

Oficjalne katolickie proroctwo W roku 1917 od 13 maja do 13 października, z wielką regularnością, w trzynaste dni każdego miesiąca, w małej portugalskiej wiosce Fatima miały miejsce tzw. objawienia fatimskie. Według relacji trojga dzieci Matka Boża objawiła całej ludzkości trzy tajemnice, które (z pominięciem pierwszej tajemnicy) zawierały proroctwa co do […]

Prymat papieski – od początków do współczesności – Część I

2013-11-28 - Krytyka wewnątrz-katolicka

Wydanie Rzymsko-katolickie z cenzurą kościelną NIHIL-OBSTAT  NIC-BŁĘDNEGO :  WYPISY Klaus Schatz SJ, profesor historii Kościoła, znawca zagadnień dotyczących papiestwa i soborów Pierwsze, fundamentalne opracowanie prymatu papieskiego, dokonane przez jednego z najwybitniejszych znawców problemu. … Książka posiada poświadczenie rzymsko-katolickiej wewnątrzkościelnej cenzury – NIHIL OBSTAT – oznaczającej iż treść publikacji nie zawiera “NIC BŁĘDNEGO” i […]

Prymat papieski – Sobór Watykański I -1869/70 r.

2013-11-08 - papiestwo

Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z tym, co dokładnie o papieskiej władzy nad całym kościołem i o papieskiej nieomylności ogłosił rzymsko-katolicki Sobór Watykański I. Tekst ten publikujemy gdyż na łamach naszego serwisu pojawia się i w najbliższym czasie pojawi się obszerna polemika z ogłoszonymi w XIX w. papieskimi dogmatami. […]

Papiestwo – abbe Guettee: Wybitny rzymsko-katolicki kapłan-naukowiec zjednał się z Ortodoksyjnym Kosciołem Katolickim

2013-11-01 - konwersje

 Papiestwo Historyczna geneza i relacje z Kościołami Wschodnimi – abbe Guettee Zapraszamy do lektury krótkiego życiorysu i  sztandarowego dzieła byłego rzymsko-katolckiego naukowca i historyka który przedstawia szczegółową polemikę z przesłankami papieskich dogmatów. Życiorys Jedną z niezwykłych postaci XIX-sto wiecznego francuskiego kościoła rzymsko-katolickiego był Abbe Rene-Francois Guettee. Z pochodzenia Francuz. Przyszły ks. […]

Święty Aleksy TOTH – o tym jak papież został nieomylny

2013-10-24 - konwersje

Św. Aleksy Toth, Prawdziwy Ekumenista, nigdy nie wstydził się Świętego Prawosławia i w imię miłości bliźniego, wyznawał śmiało wobec innowierców zbawczą naukę i wyłączną prawdę Cerkwi. Sam będąc byłym greko-katolikiem, przyprowadził kilkanaście tysięcy Karpato-Ruskich imigrantów do Ameryki, ze schizmy Brzesko/ Użhorodskiej na łono macierzystej Ruskiej Cerkwi Prawosławnej. Według konserwatywnych oszacowań […]

Świadectwo konwersji do Prawosławia – Wierzę w Jeden Katolicki Kościół

2013-10-14 - dlaczego prawosławie

Polecamy w księgarni wysyłkowej niezwykłe w dobie ekumenizmu świadectwo konwersji z kościoła Rzymsko-katolickiego do Prawosławnego: Duchowość kościoła wschodniego znałem od bardzo dawna. Przez lata karmiłem się nauką ascetyczno-mistyczną ojców takich jak św. Serafin Sarowski, św. Sylwan Atoski, Filokalią i Opowieściami Pielgrzyma. Niestety, pomimo tych fascynacji nie wnosiły one żadnego upragnionego postępu […]

Jeden jest Kościół Chrystusowy i jedna wiara prawdziwa – św Cyprian III w. – Ojciec Kościoła

2013-06-08 - dlaczego prawosławie

Papież Jan Paweł II rozpropagował po całym świecie pogląd wg. którego prawosławni oraz rzymscy-katolicy określani są jako kościoły siostrzane, jako dwa płuca kościoła Zadajmy sobie pytanie czy św. Cyprian podzielał współczesną ekumeniczną wiarę w której dwie różne konfesje nie zachowujące wspólnej wiary ani powszechnej kościelnej wspólnoty określane są mianem Kościoła […]

Świadectwo: dogmaty papieskie przyczyną konwersji

2013-06-08 - konwersje

Moja droga do Prawosławia Michał Stanisław Wójcik, Wrocław 23 lipca 2008: Tekst ten pisałem w czasie w którym odbyła się moja oficjalna konwersja na Prawosławie. Jest to jednak określenie techniczne. W sensie eklezjologicznym należy to co nastąpiło opisać bardziej precyzyjnie: jako zerwanie bezpośredniej communio z Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim Marianem, będącym […]

1 2