NOWOŚCI

Chrześcijanie czasów ostatecznych odrzucą prawa cywilne- REEDYCJA

2021-01-10 - czasy ostateczne

(Z egzegezy „Apokalipsy” świętego męczennika Hermogena Tobolskiego) W Moskwie dnia 5 maja 1917 roku czasopismo „Głos Cerkwi” przedłożyło ku uwadze pobożnemu czytelnikowi „Egzegezę „Apokalipsy” Świętego Jana Apostoła”, sporządzoną przez Przewielebnego Hermogena, biskupa saratowskiego i carycyńskiego, żarliwego obrońcy prawosławia i monarchii. Przytaczamy fragmenty z tej książki. „Dawno temu, jeszcze w pogańskim […]

Na Słowacji zamknięto kościoły – Do we compromise to keep our churches open Or do we flee to the catacombs

2021-01-03 - Zniewolenie

Na Słowacji właśnie całkowicie zamknięto Kościoły. Kara za złamanie zakazu to 1700E. W pierwszych wiekach chrześcijanie stali się dla społeczeństwa wrogami publicznymi a prześladowani byli pod pretekstem bezbożności – gdyż nie uznawali innych bogów poza swoim – w konsekwencji zeszli do katakumb. Dzisiaj pretekstem jest ochrona tzw. zdrowia publicznego. Oto […]

Encyklika o Wymaganym Nieposłuszeństwie – Cowid-19

2020-12-30 - Zniewolenie

Encyklika Jego Eminencji Metropolity Mojżesza do Umiłowanego Duchowieństwa i Wiernych Metropolii Toronto odnoście kryzysu Covid-19 Umiłowani synowie, współpasterze trzody Chrystusowej: Umiłowane dzieci, racjonalne owce z rozumnej trzody: Pozdrawiam was duchową radością w niezwyciężonej nadziei zmartwychwstania: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! Ponieważ obecny kryzys COVID-19 trwa nadal, pragnę zwrócić się do was […]

Teorie spiskowe, które stały się faktem

2020-12-20 - Zniewolenie

Określenie “Teoria Spiskowa” ma już ponad 50 lat. Zostało ono wymyślone przez CIA jeszcze w latach 70-tych na potrzeby dyskredytowania wiadomości bądź teorii które nie były zgodne z głównym nurtem rządu … Poniższy materiał Video został przygotowany przez bardzo poważnego wieloletniego analityka rynków finansowych. Niech będzie on odpowiedzią redakcji PrawosławniKatolicy.pl […]

List Prawdziwego Pasterza – COVID19

2020-12-03 - Zniewolenie

Umiłowani Chrześcijanie Metropolii Toronto, Niech nasz Pan błogosławi was i wasze rodziny. W tych dniach, kiedy to rząd arbitralnie i bezprawnie pozamykał domy modlitwy, dobrze jest się ukorzyć, pamiętać o naszych grzechach i pokutować przed Bogiem. Za naszych przewodników mniejmy Trzech Młodzieńców w Babilonie, którzy błogosławią Boga i wychwalają Go […]

COVID19 – Letter from the Metropolitan Moses

2020-12-03 - Zniewolenie

Letter from the Metropolitan Moses to the faithful (Nov 30, 2020) Beloved Christians of the Metropolis of Toronto, May our Lord bless you and your families. During these days when the government has arbitrarily and unlawfully shut down houses of worship, it is good to humble ourselves and remember our […]

Szokujący List Otwarty Lekarzy i Naukowców w Sprawie Szczepionek

2020-12-02 - Zniewolenie

Pod listem – dla leniwych – udostępniamy omówienie w formie video-prezentacji. Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które […]

Apostasy and Antichrist – Ortodoksyjne Objaśnienie Wypełniającej się Apokalipsy

2020-11-22 - czasy ostateczne

Wielu ludzi, podskórnie przeczuwających kulminację zbliżającego się ostatecznego czasu, ludzi widzących kulminację znaków obwieszczających ostateczny koniec świata w którym żyjemy, i czujących już jakby oddech nadchodzącego antychrysta i ostateczne wypełnienie się czasu, w poszukiwaniu wyjaśnienia, ukierunkowania i duchowego przebudzenia siebie i swoich bliskich kieruje się ku nieprzebranej ilości fałszywych proroków […]

Prawdziwy Cel Ludzkiego Życia – The True Purpose of Human Life

2020-11-16 - nasza wiara

Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z tym fundamentalnym choć niestety mało znanym aspektem naszego chrześcijańskiego i ogólnoludzkiego powołania. Po początkowych bardzo ważnych choć zdawało by się dosyć teoretycznych rozdziałach odnajdziecie rozdziały i pouczenia bardzo praktyczne i wymierne w naszym codziennym życiu! Życzymy uważnej i owocnej lektury. Można załączyć automatyczne […]

Prof. Kuna: W walce z COVID-19 zatraciliśmy rozsądek

2020-11-10 - Zniewolenie

Dla nas, lekarzy, najważniejszą rzeczą dzisiaj – oprócz oczywiście unikania zakażenia na COVID-19 i to podkreślam, trzeba go unikać za wszelką cenę – jest leczenie chorób przewlekłych. Nie możemy zaniedbywać naszych pacjentów, należy dobrze leczyć nadciśnienie, choroby płuc, cukrzyce itd. I bardzo pilnować pacjentów, żeby nie przestali brać leków, żeby […]

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów – podpisz petycję!

2020-11-06 - Zniewolenie

“Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak chorobylub innego fizycznego upośledzenia”WHO 1948r. Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):“Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”. List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników […]

Krótki klucz do APOKALIPSY św Jana

2020-08-09 - czasy ostateczne

Polecamy krótkie, ale bardzo pomocne, wprowadzenie do Apokalipsy Św. Jana które we współczesnym zalewie absolutnie błędnych interpretacji da naszym czytelnikom dobry klucz do osobistej lektury tej jakże pomocnej w codziennym osobistym życiu duchowym wiernych księgi. Dla mnie osobiście księga ta od wielu lat jest jakby piątą ewangelią, Dobrą Nowiną umacniającą […]

Komunista Świętym dla … wyznających [ekumeniczne] prawosławie, czyli liturgia w Zaleszanach

2020-08-04 - modernizm w cerkwi

Poniżej cytujemy fragmenty artykułu napisanego przez rzymskiego katolika oburzonego faktem niedawnej kanonizacji przez Polski – heretycki bo ekumeniczny – Autokefaliczny Kościół Prawosławny zamordowanych przez tzw. żołnierzy wyklętych komunistów. ps. teologiczne wywody autora pisane z perspektywy nowej ekumenicznej rzymsko-katolickiej wiary pominięto jako zbyteczne a zainteresowanych odsyłamy do źródła. Sądziłem, że utrata życia […]

Requiem Mozarta z angielskimi napisami – przejmujące!

2020-06-25 - Muza

Przejmujące i trwożne pieśni ongiś katolicy śpiewali na mszy pogrzebowej, a dzisiaj … … ojtam ojtam, od tamtych mrocznych czasów wiele się już zmieniło, teraz to wszyscy są przecież zbawieni i idą prosto do nieba – no może tylko nieliczni przechodzą przez  czyściec. Zachęcam do odsłuchania wraz z angielską translacją: […]

Come and Follow Me – Prayer song

2020-06-23 - Muza

Prayer song: Leav your past behind! Chodź i podąż za Mną. Chodź i zostań ze Mną. Pozostaw swą przeszłość za sobą. Chodź i podąż za Mną. Chodź i słysz Me Słowa. Pozostaw swe granice za sobą. Chodź i spaceruj się ze Mną. Chodź i rozmawiaj ze Mną. Moja miłość lepsza […]

„NOWY ŚWIAT” Zboczeńców Jako Ogólnoświatowy Antykościół Sodomy – prof. O. Czietwierikowa

2020-05-05 - SPOŁECZEŃSTWO

„Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z […]

Zmartwychwstanie Chrystusa 2020 – Życzenia mon. w Ujkowicach

2020-04-15 - Zniewolenie

źródło: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=20335 ***************** Chrystus Zmartwychwstał !!! Chrystos Woskres !!! Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, idąc na dobrowolną mękę Krzyżową, tymi słowami zwrócił się do kobiet, które idąc za Nim płakały. «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, […]

Грядёт гнев Божий на человечество! На Афоне прошёл ураган!

2020-04-15 - ekumeniczna herezja w cerkwi

Komentarz redakcji PK: pkt 4. nie dotyczy Monasteru Esfigmenu. Co do ojca Gawriła wyznawcy pytamy się z jakim prawdziwie prawosławnym Biskupem jest on w jedności, i czy jego ewentualny biskup jest w cerkiewnej jedności z Prawdziwie Prawosławnymi synodami biskupów, czy jest on może samotną wyspą bez znamion powszechności Prawdziwej Cerkwi […]

Koniec ery prywatności!

2020-04-05 - Zniewolenie

Publikujemy poniżej artykuł “inteligentnie wredny” – jak określił to admin portalu marucha.wordpress.com wraz z fragmentami komentarzy internautów jakie pojawiły się pod tym artykułem: za: https://marucha.wordpress.com/2020/04/03/pandemia-koronawirusa-koniec-ery-prywatnosci/ prezes Instytutu Lema i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie: Pandemia koronawirusa. Koniec ery prywatności! Pandemia [„pandemia”, chłe chłe chłe… – Marucha] koronawirusa, w której […]

O zakazie świętowania Paschy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

2020-04-03 - Zniewolenie

Na dniach w Grecji podano do ogólnej informacji o zakazie świętowania Paschy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przeżywamy próbę tyranii Antychrysta… Antychryst wszędzie zakaże odprawiania wszystkich służb w Cerkwi Chrystusowej oraz składania bezkrwawej ofiary z Ciała i Krwi Zbawiciela” “Streszczenie Teologii” Nikolau Kursula (+1652)

O myślozbrodni – PiS kończy to, co zaczęła PO

2020-04-03 - Zniewolenie

Jerzy Milewski, lekarz i członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej, wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, „odnosi się do tezy zawartej w stworzonym przez siebie dokumencie, iż obecnie stosowana metoda powszechnej izolacji w obliczu epidemii koronawirusa jest błędem i nie doprowadza do zakładanych celów. Gość Radia WNET stwierdza, że nie ma szans zatrzymania transmisji SARS-CoV-2 w sytuacji, w której ok. 80% […]

1 2 3 4 14