NOWOŚCI

Pojmując strategię NWO

2016-08-24 - SPOŁECZEŃSTWO

Kluczem do zrozumienia strategii globalistów we wprowadzaniu „nowego porządku świata” jest uznanie, że w zasadzie są one dwa: fałszywy, scentralizowany w Zachodzie i prawdziwy, scentralizowany w BRICS. Kiedy zrozumiesz jak i dlaczego globaliści je tworzą i sprawiają, że mają ze sobą walczyć, każda myląca informacja z mainstreamowych i alternatywnych mediów […]

ENCYCLICAL concerning the Ecumenist gathering in Crete

2016-08-22 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Republic of Greece Church of the True Orthodox Christians of Greece Holy Synod Kanningos 32 (3rd floor) 106 82 Athens Tel. 21038 28 280–Fax 21038 47 365 Greece Protocol No. 2483                                                                     To be read in Church on the Sunday after the Feast of the Dormition of the Theotokos ENCYCLICAL CONCERNING […]

ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ

2016-08-22 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

№ Прот. 2483 ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ   Возлюбленные о Христе Иереи и Диаконы, Боголюбивое Стадо нашей Святой Церкви Истинных Православных Христиан Греции, Благодать и Благословение Божие да будут со всеми вами! Как известно, месяц тому назад собрался в Колимбари Ханион на Крите так называемый «Святой Великий Собор […]

Ruskie katakumbowe mniszki

2016-08-16 - prawdziwe prawosławie

Ruskie katakumbowe mniszki – ostatek wiernych będących pod pieczą katakumbowego władyki Gurija Kazańskiego. O nim w latach 90-tych wspominano: „W skromnym pomieszczeniu (mało powiedziane), służącym dla wielodzietnej rodziny jako kaplica, zobaczyliśmy ojca Gurija. Tak jak każdemu, komu udało się z nim spotkać, on nas do głębi duszy poraził. Zgarbiony strzec, […]

Ecumenism in Photos

2016-08-14 - ekumeniczna herezja w cerkwi

ECUMENICAL PATRIARCH          MOSCOW PATRIARCH       PATRIARCH OF SERBIA    GREEK ORTHODOX CHURCH OF AMERICA   GREEK ORTHODOX CHURCH OF CANADA CHURCH OF CYPRUS PATRIARCH OF ROMANIA CHURCH OF GREECE OCA-ORTHODOX CHURCH IN AMERICA ICONS IN ONE OF THEIR CHURCHES PATRIARCH OF ANTIOCH ORTHODOX CHURCH OF BULGARIA ORTHODOX […]

Archipelag Gułag – Aleksander Sołżenicyn. audiobook

2016-08-13 - SPOŁECZEŃSTWO

” Archipelag GUŁAG: 1918-1956, próba dochodzenia literackiego (Архипелаг ГУЛАГ) – najważniejsze, trzytomowe dzieło Aleksandra Sołżenicyna, napisane w formie relacji historycznej, powstałe w latach 1958-1968. Na Zachodzie wydano je po raz pierwszy w 1973, zaś w Związku Radzieckim oficjalnie w 1989 (wcześniej funkcjonowało w obiegu podziemnym). Jest ono wymownym świadectwem zbrodniczej […]

Revelation: The Seven Seals

2016-08-11 - czasy ostateczne

A Series By Archimandrite Athanasios Mitilinaios (Zoë Press) Translated by Constantine Zalalas I highly recommend this wonderful series on the book of Revelation! It is full of many fresh and relevant insights for our times. Each lesson has been beautifully translated from the Elder’s numerous talks on this oft-misunderstood book. […]

Didache – Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu apostołów

2016-08-07 - nasza wiara

Didache lub Nauka dwunastu apostołów (gr. Διδαχὴ) – krótki traktat starożytnego chrześcijaństwa, jedno ze starszych pism Ojców Apostolskich. Niewłączany do kanonu Nowego Testamentu … Tekst ten jest starszy od niektórych najmłodszych ksiąg Nowego Testamentu. … Didache stała się prototypem Konstytucji apostolskich, Kanonów apostolskich oraz Didaskaliów apostolskich. W starożytności cieszyła się […]

об эуменизме, апостасии и Истинном Православии

2016-07-29 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Афонский монах о.Серафим об эуменизме, апостасии и Истинном Православии в мире 23.08.2015 Беседа православного мирянина из России с афонским монахом ИПЦ Греции о.Серафимом на Афоне. о.Серафим подробно рассказывает об апостасии в официальных церквях , о ереси экуменизма в WO, о падении и отпадении мирового „православия” и поместных церквей от Вселенской […]

LIST OTWARTY ATOSKICH MNICHÓW W SPRAWIE TZW. ŚWIĘTEGO I WIELKIEGO SOBORU NA KRECIE

2016-07-27 - krytyka posoborowa

Przedstawiamy z serdeczną prośbą o żarliwe modlitewne wsparcie list mnichów ze Świętej Góry Atos w sprawie pseudo-Soboru na Krecie. Pod listem podpisało się dotychczas blisko 60 mnichów, głównie z Wielkiej Ławry, pierwszej w hierarchii monastycznej na Świętej Górze. Patriarchat Konstantynopola podjął już kroki w celu pozbycia się niewygodnych świadków Prawosławnej […]

Euzebiusz z Cezarei – Historia kościelna

2016-07-25 - nasza wiara

Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich (684 str.  pdf 20MB)     Z recenzji opublikowanej w czasopiśmie prowadzonym przez o. Serafina Rose  – The Orthodox Word, May 1965:   Historia Kościoła od Chrystusa do Konstantyna: W Zachodnim chrześcijaństwie historia Kościoła stała się, we współczesnych wiekach, głównie domeną racjonalistycznych […]

Истинная Православная Церковь пред лицом ереси экуменизма

2016-07-24 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Истинная Православная Церковь пред лицом ереси экуменизма: Догматические и канонические вопросы (pdf)           [pdf-embedder url=”http://prawoslawnikatolicy.pl/wp-content/uploads/2016/07/R20140322aCommonEcclesiology15.pdf”] www.hsir.org/pdfs/2014/03/22/R20140322aCommonEcclesiology15.pdf

Prawdziwe Prawosławie wobec Soboru Ekumenistów (dokument)

2016-07-21 - prawdziwe prawoslawie wobec ekumenistów

Dokument: Wezwanie do Czujności i Wierności „Prawidłowemu Wyznaniu Wiary” Prawdziwych Prawosławnych Cerkwi, podpisany na konferencji w Atenach przez 40 delegatów z całego świata.  (List of Participants, Список Участников) Tu jest odsyłacz do tego dokumentu w formacie pdf Wersje dostępne w języku greckim, angielskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, włoskim, szwedzkim, francuskim, czeskim: Воззвание […]

What is Orthodox Fundamentalism?

2016-07-18 - modernizm w cerkwi

Orthodox Fundamentalism? It conjures up sights of militants and extremists. Yet, we are told that Orthodoxy is not immune to this malady that shows its ugly face in every religion, even in atheism. Sometimes the stigma of fundamentalism is ascribed to theologians who faithfully follow the Fathers and abide by […]

Пакет российских „антитеррористических законов”, запрещающих, в частности, миссионерство вне храмов, подписан Путиным

2016-07-09 - SPOŁECZEŃSTWO

Президент России Владимир Путин подписал 7 июля так называемый «пакет Яровой» — несколько законов, ранее принятых Госдумой и одобренных Советом Федерации РФ, сообщает «РИА Новости». Законы, одним из авторов которых стала депутат Ирина Яровая, существенно ужесточают уголовную ответственность по ряду преступлений и вводят новые виды правонарушений. Так, с 20 июля […]

WYZNAWCA BOLSZEWIZMU „ŚWIĘTY” ŁUKA (WOJNO – JASIENIECKI)

2016-07-07 - sergiaństwo

„Święty” Łuka (Лука Войно-Ясенецкий), (pol.- Łukasz Wojno – Jasieniecki), „arcybiskup” Krymski Przy nowej dyktaturze czekizmu [1]  z czekistą Władimirem Putinem na czele w kraju ogłoszono przywrócenie czczenia epoki sowieckiej i krwawego bolszewizmu. Pomniki katom, którzy zgotowali   ludobójstwo narodowi rosyjskiemu, nie tylko nie usuwa się, ale ostatnio przywraca się. Najnowszym tego […]

Katolicyzm a rozwój Chrześcijaństwa w kościołach na Zachodzie

2016-07-06 - papiestwo

… Charakterystyka wymienionych Kościołów zachodnich wskazuje na ich podobieństwo z Kościołami wschodnimi. Każdy z nich bowiem przez kilka wieków posiadał własną organizację na czele z patriarchą czy prymasem i synodem krajowym. Wbrew zarzutom, jakie Rzym kierował pod ich adresem, uznawały one pierwszeństwo gminy rzymskiej, ale nie traktowały go jako „prymatu […]

CANONICAL CHURCHES: What Does It Mean ?

2016-07-01 - prawdziwe prawosławie

A new definition has crept into World Orthodoxy in recent years. World Orthodoxy has begun to recognize Orthodox Churches on the basis of their being ‚canonical’. By this newly accepted definition, to be ‚canonical’ a church must be in full communion with Constantinople. Constantinople has become World Orthodoxy’s touchstone. In […]

DROGA DO PRAWOSŁAWIA

2016-06-29 - konwersje

O katolicyzmie, a szczególnie o papiestwie,  napisano wiele dzieł teologicznych i naukowych. Autorami ich były osoby reprezentujące różne konfesje wyznaniowe. Zwykle  protestantom, czy prawosławnym,  katolicy przypisują  pewną stronniczość i nieobiektywność w ocenie poruszanych spraw, wychodząc z założenia, że każdy uważa swój Kościół za najlepszy i noszący znamiona prawdy.  Natomiast  dojście […]

Советская церковь

2016-06-24 - sergiaństwo

История образования „Русской православной церкви Московского патриархата” (РПЦ МП) в СССР. Отношение к ней святых Новомучеников и Исповедников Российских. Катакомбная Церковь и феномен „сергианства”. Краткая история раскола в Российской Церкви в 20 веке.

„Русская тайна”, что вырезал цензурный нож РПЦ МП

2016-06-20 - sergiaństwo

Этот фильм создавался в среде РПЦЗ, в конце 80-х годов и содержал в себе прямое исповедание исторического курса РПЦЗ. В 2005 г. фильм решили интергрировать в историю РПЦ МП, но при этом вырезали самые неудобные цитаты.  

APEL BRACTVA SPASA DO ZWIERZCHNIKÓW PAKP

2016-06-19 - prawosławne potępienie ekumenizmu

 Źródło:  bractvospasa.wordpress.com   ŻEBYŚMY MOCNO MOGLI TRWAĆ W WIERZE PRAWOSŁAWNEJ NASZA HIERARCHIA MUSI :   1.Rozważyć sens dalszego uczestnictwa w Światowej Radzie Kościołów oraz spotkaniach ekumenicznych, szczególnie, że w struktury te wchodzą odłamy religii -heretyckich, sektanckich, niechrześcijańskich , a także przeciwnych chrześcijaństwu. Jest to szkodliwe i sprzeczne dla misji Prawosławia […]

APEL O NAPRAWĘ KRYTYCZNEJ SYTUACJI PRAWOSŁAWIA W POLSCE – PETYCJA

2016-06-18 - prawosławne potępienie ekumenizmu

Przedstawiamy treść przejmującego apelu skierowanego do Synodu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w sprawie znaczących nadużyć doktrynalnych, będących następstwem zaangażowania hierarchii w ruch ekumeniczny, które przynoszą druzgocące duchowo skutki dla prawosławnych wiernych; wskazano także podstawowe zastrzeżenia związane z udziałem Cerkwi Lokalnej w tzw. Wszechprawosławnym Soborze na Krecie.  ________________________________ Dr Paweł P. Wróblewski, adiunkt Instytut Filozofii Uniwersytetu […]

Катакомбы XX века

2016-06-15 - prawdziwe prawosławie

Интервью с Марией Витальевной Тепниной и Верой Алексеевной Корнеевой. Обе женщины были прихожанками катакомбной общины архимандрита Серафима Батюкова, где перед войной крестились Елена Семеновна Мень и будущий отец Александр. Они последние, кто мог из первых рук донести до нас правду о жизни подпольных общин довоенного периода, о том, как была […]

MASKI ZRZUCONE – PATRIARCHAT EKUMENICZNY PRZECHODZI DO POGRÓŻEK

2016-06-14 - krytyka soboru na Krecie

Tytuł w tekście oryginalnym: 2016 rok. MASKI ZRZUCONE – KONSTANTYNOPOL, SKŁADAJĄC SPRAWOZDANIE PRZED ZAMAWIAJĄCYMI WILCZEGO SOBORU, PRZECHODZI DO POGRÓŻEK POD ADRESEM LOKALNYCH CERKWI 2016 год. МАСКИ СБРОШЕНЫ – КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ОТЧИТЫВАЯСЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ ВОЛЧЬЕГО СОБОРА, ПЕРЕХОДИТ К УГРОЗАМ В АДРЕС ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ Waszyngton, 8 czerwca, Blagovest-Info. Decyzje zbliżającego się Soboru Wszech-prawosławnego, […]

Krótka historia Sowieckiego Patriarchatu

2016-06-10 - sergiaństwo

Przed siedemdziesięciu laty, w nocy z 4 na 5 września 1943, Józef Stalin przyjął na Kremlu 3-osobową delegację przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i nakazał zwołanie Soboru Biskupiego i wybór nowego patriarchy. Zdaniem emigracyjnych historyków prawosławia ta data wyznacza początek nowej organizacji kościelnej o nazwie „Rosyjski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego” (Русская […]

To Judge or Not to Judge

2016-06-09 - eklezjologia prawosławna

Written by Vladimir Moss If the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? I Peter 4.18. “Judge not, that ye be not judged” (Matthew 7.1) – we all know this very important commandment of the Lord. We know what it means: to express condemnation of […]

1 2 3 4 5 9