SPOŁECZEŃSTWO

Nikt nie może być zmuszany do nieuczestniczenia w praktykach religijnych – KONSTYTUCJA

2020-03-28 - Zniewolenie

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 7. Organy władzy publicznej działają … w granicach prawa. Art. 8. 1 Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2 Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 31. 1 Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i […]

Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne

2020-01-11 - Ewolucja

Nasze credo Jako kreacjoniści sprzeciwiamy się bardzo dziś rozpowszechnionej idei ewolucjonizmu – że człowiek i wszystkie inne organizmy żywe powstały wyłącznie wskutek ślepo działających przez miliardy lat czynników przyrodniczych. Widzimy kilka powodów, dla których należy w sposób zorganizowany rozpowszechniać myśl kreacjonistyczną. Po pierwsze, nie uważamy, by posiadane fakty naukowe popierały […]

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i bezpiecznego, legalnego mordowania dzieci [w ponoć] katolickim kraju!

2019-12-24 - SPOŁECZEŃSTWO

W tym katolickim kraju, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia posłowie złożyli wniosek w sprawie ochrony życia nienarodzonych dzieci. Bo podobno prawicowy rząd przez ponad cztery lata prawa nie zmienił i nadal wolno mordować je przed narodzeniem. A mógł to zrobić, bo miał i ma samodzielną większość w Sejmie. Oczywiście, usprawiedliwień […]

Sprzeczność teorii ewolucji w aspekcie filozofii – prof. Guz

2019-07-12 - Ewolucja

Polecamy ten wspaniały wykład profesora filozofii wygłoszony do innych reprezentantów współczesnej nauki podczas konferencji Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki – spojrzenie interdyscyplinarne. Pragniemy też zwrócić uwagę na fakt iż filozofia nie jest tożsama z religią ani nie jest jej podporządkowana, ale sama w sobie jest nauką dostarczającą […]

Rabin nieświadomie zdradza tajemnice …

2019-05-07 - SPOŁECZEŃSTWO

W styczniu 2018 Archidiecezja Łódzka zorganizowała coroczne „Dni Judaizmu w Kościele Katolickim”. Ta bluźniercza i niemożliwa do pogodzenia z wiarą impreza gościła wielu prelegentów i performerów, wśród których znalazł się rabin Dawid Szychowski. Wygłosił on wykład na temat Wieży Babel w tradycji żydowskiej. Na pierwszy rzut oka tytuł wykładu nie […]

Trzy Socjalizmy: Nazizm, Komunizm, Liberalizm ( Kapitalizm i Demokracja) -Prof. H. Kiereś

2018-04-04 - SPOŁECZEŃSTWO

Polecamy bardzo ważny wykład profesora Henryka Kiereś, który pozwala uchwycić wspólne korzenie, podstawy filozoficzne, pryncypia, cele i skutki, trzech zbrodniczych totalitaryzmów: NAZIZMU, KOMUNIZMU i KAPITALIZMU który we współczesnej formie DEMOKRACJI i LIBERALIZMU – zdaje się ostatecznie – podbił zachodnią cywilizację. Wielu słuchaczy zaskoczy zapewne postawienie Demokracji i Kapitalizmu w jednej […]

Stworzenie czy Ewolucja

2018-03-19 - Ewolucja

W dobie kiedy dystrybucja funduszy badań naukowych i programów edukacji od dziesięcioleci promuje jedyną “prawdziwą” wizję powstania życia i wszechświata – teorię ewolucji i wielkiego wybuchu, niekwestionowane grupy naukowych autorytetów, którzy niejednokrotnie  wychodząc z pozycji “ewolucyjnej”, wobec sprzeczności nie do pogodzenia, prezentują teorię Naukowego Kreacjonizmu. Teoria ta, oparta o metodologię […]

ALUMINIUM – TEGO NIE POLUBISZ

2017-12-14 - Zdrowie

ALUMINIUM – produkcja i obecność w naturze (3:34) wykorzystanie w szczepionkach (6:10) i symulowanie reakcji alergicznej (8:18) wywoływanie “alergii” na ciążę (10:40) Szkodliwość dla środowiska (0:0) i wpływ na ludzi – altzhaimer (2:25) używane do oczyszczania wody (7:40) osteoporoza (9:20) chroniczne zmęczenie i bóle mięśniowe (11:37)  kumulacja w organizmie (13:47) […]

Satanistyczne przedstawienie – Czarnobyl i …

2017-10-17 - SPOŁECZEŃSTWO

Unikalne kadry filmowe z satanistycznej parady krótko przed katastrofą w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Na video widoczna jest parada atomistów, a raczej jej fragment, (pracowników przemysłu wykorzystującego energię atomową – tłum.), która odbyła się zaledwie na kilka dni przed największą w historii ludzkości katastrofą technologiczno-przemysłową, której prawdziwa skala ukrywana jest do […]

Jak oddziałuje na organizm lodowata (0÷8°C) woda

2017-03-26 - Zdrowie

Chartowanie ciała – zimowa kąpiel   NATURALNA GIMNASTYKA  NACZYŃ  I  NACZYŃ WŁOSKOWATYCH  ORGANIZMU Oddziaływanie ma miejsce nie tylko na powierzchni skóry ale i praktycznie wokół wszystkich organów wewnętrznych. Szczególnie ważna jest taka „gimnastyka” dla naczyń serca, wątroby, żołądka, nerek i innych ważnych organów wewnętrznych. ODTWARZANIE NATYCHMIASTOWEGO  „BEZPŁATNEGO  CIEPŁA” W STREFACH  […]

Panie Boże zmiłuj się…- ukraińska pieśń pokutna

2017-03-01 - SPOŁECZEŃSTWO

Redakcja Wolna-Polska.pl pragnie przedstawić czytelnikom piękną i tragiczną ukraińską pieśń pokutną w wykonaniu utalentowanego ukraińskiego barda Wasyla Żdankina. Pieśń po raz pierwszy ukazała się na płycie w 2003 roku, na wiele lat przed przewrotem państwowym rozpoczętym na Majdanie przez siły z Zachodu. Siła jej przekazu teraz dopiero jest odczuwalna. (…) […]

ANTYCZNE ŹRÓDŁA RUSOFOBII – THE SAKER

2017-01-10 - SPOŁECZEŃSTWO

Dla judaistów i łacinników Kościół prawosławny jest jedynym świadkiem, który może otwarcie zakwestionować ich legitymizację i identyfikację. Z prawosławnego punktu widzenia współcześni żydzi nie są żydami, a katolicy nie są katolikami. THE SAKER: ANTYCZNE ŹRÓDŁA RUSOFOBII, http://thesaker.is/the-ancient-spiritual-roots-of-russophobia/   Wprowadzenie Termin „rusofobia” (nienawiść do wszystkiego, co ma rosyjskie pochodzenie) zdobył popularność […]

ŻYCZĘ WSZYSTKIM PRAWDZIWEGO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Z MIRY !

2016-12-06 - SPOŁECZEŃSTWO

Współczesny świat konsekwentnie wyzbywa się pierwiastków chrześcijańskich. Robi to na różne sposoby. Albo stara się wymazać ze świadomości pewne pojęcia chrześcijańskie , albo starym głębokim pojęciom nadaje nową, spłyconą treść. Na przykład miłość bliźniego utożsamia z tolerancją… Ofiarami – jeżeli można użyć takiego stwierdzenia – nowoczesnej propagandy są między innymi […]

Bogowie New Age

2016-11-05 - NWO

Polecamy dosyć stary, choć bardzo aktualny dokument uzmysławiający nam źródła głębokiej i dla wielu niezauważalnej czy niewinnej infiltracji pogaństwa we współczesne społeczeństwo. Uświadamia on nam jak głęboko pogańskie wierzenia hinduizmu splotły się z naukową mentalnością zachodniego człowieka, sygnalizuje rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych i mentalne przygotowanie “chrześcijańskiego” społeczeństwa na przyjęcie nadchodzącego […]

Ustawa antyterrorystyczna a chrześcijaństwo w Rosji

2016-09-05 - SPOŁECZEŃSTWO

Zapoznając się z tą informacją kilka tygodni temu, nie widzieliśmy potrzeby aby przypominać o niej na łamach naszej strony. Jednak rozmawiając z wieloma braćmi i siostrami, doszliśmy do przekonania, że poziom świadomości kościoła w Polsce jest bardzo niewielki. Pogrążeni sprawami dnia codziennego lub też w niedojrzałych i pełnych pychy teologicznych […]

Understanding the NWO Strategy [1.5] – full version

2016-08-24 - NWO

On this page, I’ll offer a comprehensive overview of the New World Order’s true nature and the globalist strategy in building it and presenting it to the public. Since this is a rather big subject, I’ll be constructing this entry in a modular way over time, so check back periodically […]

Pojmując strategię NWO

2016-08-24 - NWO

Kluczem do zrozumienia strategii globalistów we wprowadzaniu „nowego porządku świata” jest uznanie, że w zasadzie są one dwa: fałszywy, scentralizowany w Zachodzie i prawdziwy, scentralizowany w BRICS. Kiedy zrozumiesz jak i dlaczego globaliści je tworzą i sprawiają, że mają ze sobą walczyć, każda myląca informacja z mainstreamowych i alternatywnych mediów […]

Archipelag Gułag – Aleksander Sołżenicyn. audiobook

2016-08-13 - SPOŁECZEŃSTWO

” Archipelag GUŁAG: 1918-1956, próba dochodzenia literackiego (Архипелаг ГУЛАГ) – najważniejsze, trzytomowe dzieło Aleksandra Sołżenicyna, napisane w formie relacji historycznej, powstałe w latach 1958-1968. Na Zachodzie wydano je po raz pierwszy w 1973, zaś w Związku Radzieckim oficjalnie w 1989 (wcześniej funkcjonowało w obiegu podziemnym). Jest ono wymownym świadectwem zbrodniczej […]

Пакет российских “антитеррористических законов”, запрещающих, в частности, миссионерство вне храмов, подписан Путиным

2016-07-09 - SPOŁECZEŃSTWO

Президент России Владимир Путин подписал 7 июля так называемый «пакет Яровой» — несколько законов, ранее принятых Госдумой и одобренных Советом Федерации РФ, сообщает «РИА Новости». Законы, одним из авторов которых стала депутат Ирина Яровая, существенно ужесточают уголовную ответственность по ряду преступлений и вводят новые виды правонарушений. Так, с 20 июля […]

Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933

2016-06-04 - SPOŁECZEŃSTWO

  http://web.archive.org/web/20130115184056/http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/   Krótko i faktograficznie: Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-33 – sztucznie wywołany przez Stalina w celu podporządkowania sobie Ukraińców.    

1 2 3