CERKIEW GRUZIŃSKA ODRZUCA PROJEKT PRZEDSOBOROWEGO DOKUMENTU O EKUMENIZMIE

Święty Synod Gruzińskiej Apostolskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej zebrany na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2016 roku pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Katolikosa-Patriarchy Ilii II odrzucił projekt dokumentu „Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim” przygotowanego na Wszechprawosławny Sobór, jaki ma odbyć się na Krecie tego roku. Święty Synod Cerkwi Gruzińskiej wyraził także zastrzeżenia co do treści pozostałych dokumentów przedsoborowych.

W nagraniu wyemitowanym przez 1 kanał gruzińskiej telewizji słyszymy następujące słowa Patriarchy Ilii: „Wielki i Święty Sobór ma się odbyć w czerwcu. Nasza Cerkiew pozostanie przy starym kalendarzu. Nasza Cerkiew była, jest i będzie strażniczką prawosławia. Gruzińska Cerkiew Prawosławna odrzuca dokument o ekumenizmie przygotowany na Wielki Sobór. Nasza Cerkiew jest tą, która zbawia nasz kraj i nasz naród. W przyszłości nasza Cerkiew będzie stać na straży prawosławia”.

Georgian Orthodox Church rejects document about ecumenism drafter for the Great Council, 2016.

His holiness Patriarch and Catholicos of Tbilisi and all Georgia Illya II with the Holy Synod of the Georgian Apostolic Orthodox Church, held in (February 16th 2016) have rejected document “The relation of the Orthodox Church towards the rest of the Christian world.” that has been prepared for the Grand Council that will be held in Crete, June 2016.
Georgian Apostolic Orthodox Church has also complained about other documents.
To remind you, at the Grand Council, 14 Orthodox Churches will take part, if even only one Church puts a veto on a certain document, such document cannot be accepted.

source: youtu.be/x7kwe5FQjgU

za:  www.facebook.com/PrawoslawniPrzeciwkoEkumenizmowi (24-luty-2012)