Come and Follow Me – Prayer song

  1. Prayer song: Leav your past behind!

Chodź i podąż za Mną. Chodź i zostań ze Mną. Pozostaw swą przeszłość za sobą.

Chodź i podąż za Mną. Chodź i słysz Me Słowa. Pozostaw swe granice za sobą.

Chodź i spaceruj się ze Mną. Chodź i rozmawiaj ze Mną. Moja miłość lepsza jest niż wszystko inne co znajdziesz!

Chodź i daj Mi samą twą istotę a Ja dam całego siebie tobie. Chodź i podąż za Mną.

2. Psalm 63,2-6 (tłumaczenie)