Czasy ostateczne i antychryst (ang.)

zenosaurus flickr icon by Theodore JurewiczWprowadzenie do książki „Apostasy and Antichrist” (ang.)

Prawosławni Chrześcijanie (ale także rzymscy-katolicy czy protestanci)  znający eschatologiczną naukę Cerkwi Św. opierającą sie na Piśmie Świętym i na Świetych Ojcach, wyróżniają się innym spojżeniem na rzeczywistość niż reszta ludzkości. Chodzi o podejście do spraw takich jak światowe rządy (wielkie zrzeszenia państw o charakterze sekularnym – demo-liberalnym lub komunistycznym), zakulisowe tajne organizacje (polityczne, plutokratyczne lub wolnomularskie), czy do ekumenizmu.

Pan nasz, Jezus Chrystus, powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (Jn. 18:36) i nazwał Złego „księciem tego świat.” (Jn. 18:36). Niestety ludzkość, łącznie z wieloma nominalnymi i naiwnymi chrześcijanami, ciągle dąży do budowy ziemskiej utopii, nowej wieży Babel.  Jak mówił świętej pamięci o. Seraphim Rose  „Jest poźniej niż wam się wydaje” – a więc czasy eschatologiczne zbliżają się.

Św. Paweł opisał co wstrzymuje przyjście antychrysta (II Tes. 2:7): „Albowiem już działa  tajemnica bezbożności.  Niech tylko ten , co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a  wówczas ukaże się Niegodziwiec…”  Według Św. Jana Chryzostoma (Złotoustego) oraz innych Ojców komentujących ten werset, tym co wstrzymuje ujawnienie się na świecie antychrysta jest istnienie prawowitej władzy reprezentowanej i symbolizowanej przez Rzymskie Imperium.  Idea ta wcieliła się w najpełniejszej formie w Chrześcijańskim Imperium: najpierw w Bizancjum, kiedy to Konstantynopol stał się drugim Rzymem a nastepnie w Ortodoksynym Rosyjskim Imperium, gdy z kolei Moskwa stała sie Trzecim Rzymem.  „Wiek Konstantyński” dobiega swojego kresu w r. 1917, gdy upadło Prawosławne Imperium Rosyjskie a w świecie nastąpił wiek bezprawia, ateizmu i apostazji, takiego jakiego jeszcze nie widziano.  Według bł. o. Seraphima Rose i św. bp. Jana Maksymowicza, Cesarz Męczennik Mikołaj II -Romanov – był ostatnim reprezentantem tego ideału prawowitej powszechnej chrześcijańskiej władzy – tym który „powstrzymywał’ panowanie antychrysta.  Jego okrutne i wymowne morderstwo dokonane przez mroczne siły kabalistyczne było więc wstępem do czasów eschatologicznych.

Ludzkość zmęczona wojnami i głodem wciąż oczekuje na nowego zbawcę, który zakończy wszystkie konflikty, połączy ludzkość w jeden nowy polityczny organizm (tzw. Novus Ordo Seclorum), zjedna wszystkie wyznania w jedno ekumeniczne ciało, oraz zorganizuje lepszą, na światową skalę, dystrybucje ziemskich zasobów. W rezultacie obali głód i doprowadzi do ziemskiego pokoju – niestety będzie to pokój zgubny dla ludzkiej duszy.  Tym nowym zbawcą ludzkości będzie nie Chrystus, ale jego przeciwnik: anty-Chryst.

Czasu jego przyjścia nie można precyzyjnie określić, możemy jedynie poznać jego poprzedników oraz znaki jego przyjścia. Może ujawnić się to za kilka albo kilkaset lat. Temat antychrysta jest dziś często przemilczany  w „postępowych” kręgach prawosławnych, aby nie zakłócać błogiego spokoju.  Niestety, dzięki nowoczesnej technologii (radio-kumunikacja, TV, komputery, GPS, micro-chipy) światowy rząd jest realną możliwością i staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Zachecamy więc do zapoznania się z angielskim tłumaczeniem rosyjskiej książki omawiajacej na czym owy porządek antychrysta będzie polegał.  Od str. 24 zaczyna się właściwa część  o antychryście.

(Załączona książka jest w postaci pdf-a zawierającego zeskanowane strony -3MB)

Apostasy and antichrist

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl