Drugie przyjście Chrystusa w świetle ewangelii

Last Judgment

Ewangelia Św. Mateusza – rozdział 24:

 

Ewangelia Św Mateusza rozdział 25:

 

Ewangelia Św Marka rozdział 13:


Przypis:

w wersetach Mt 24:34 oraz Mk 13:30: zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie użyte jest greckie słowo  genea  które ma  dwa znaczenia:  1) O wszystkich kolejnych potomkach wspólnego przodka: plemię, ród, naród 2) Ogół ludzi danej społeczności, żyjących w tym samym czasie: pokolenie, plemię

za Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Popowski,Vocatio, 1995

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl