Dziadek z dobrym sercem

W Bułgarii dnia 13 lutego b.r. odszedł z tego świata Dziadek Dobri Dobrew, który praktycznie całe swoje życie poświęcił dobroczynności i duchowemu dobru. W chwili śmierci liczył on sobie 103 lata i sześć miesięcy. Ze świętymi obdarz Panie pokojem właśnie zmarłego raba Twojego Dobri. Królestwo Niebieskie i wieczny odpoczynek jemu!

Dobri Dobrew z Bułgarii przez wiele lat żebrał jałmużnę. Ale wszyscy wiedzą, że z uzyskanych pieniędzy nie wydawał na siebie ani grosza. Wszystkie pieniądze przekazywał na restaurację prawosławnych monasterów i świątyń a także pomagał domom dziecka.

Dziesiątki lat dziadek Dobri zbierał pieniądze na odbudowę bułgarskich świątyń prawosławnych. Chłody i kiepska pogoda nie stanowiły dla niego przeszkody, nie był mu straszny głód, nie drażnili go obojętni ludzie. Ten starzec wyróżniał się dobrocią i łagodnością. Z uśmiechem całował dziecięcą rączkę, która włożyła pieniążek do jego „skarbonki”, dziękował za datki, zwykł rozmawiać z przechodniami o Bogu…

 

Żyjąc w nędzy, białobrody staruszek zebrał pieniężne ofiary w kwocie 40 tysięcy lewów na remont soboru Św. Aleksandra Newskiego, 10 tysięcy lewów dla cerkwi świętych Cyryla i Metodego w wiosce Bajłowo i dokonał ofiar w kwocie kilku tysięcy lewów dla cerkwi w Kalofere i Poibrene. Łączna kwota przekazanych środków wynosi około 52 tysięcy dolarów. Niewiele jest wiadomo o tym człowieku.

Jasny staruszek nie poszukiwał sławy, nie mówił o sobie. Jemu wystarczało to, że ludzie znają go jako dobrego człowieka, który zbiera pieniądze i darowuje je bułgarskim cerkwiom i monasterom. Dziadek Dobri Dimitrow Dobrev urodził się w bułgarskiej wsi Bajłowo w 1914 roku. Za pomocą chłopskiej pracy zarabiał na życie. W 2000 roku dziadek Dobri, jak go wielu nazywało, przekazał całą swoją własność dla dobra Cerkwi. A następnie zaczął zarabiać zbierając datki w pobliżu prawosławnych świątyń, każdego dnia odbywając w tym celu pieszą podróż na odległość 40 kilometrów. Wszystkie uzyskane od dobrych ludzi środki Dobrew oddawał na cerkiewne potrzeby pozostawiając sobie tylko niewiele na jedzenie i odzież.

W ciągu swojego długiego życia przeżył wojnę gdzie stracił słuch z powodu eksplozji w jego pobliżu pocisku artyleryjskiego, założył rodzinę w której wychował czworo dzieci. Jedna z jego córek mieszkająca w Sofii zatroszczyła się o niego. Jednakże coś się później stało z duszą Dobri, coś skłoniło go żeby zostać Bożym wędrowcem. Ale on nic na ten temat nie mówił. Być może odegrało jakąś rolę to, że w Bajłowie nie ma szczególnych materialnych dóbr i bogatych ludzi?

Jelin Pelin pisał, że Bajłowo jest piękne ale bardzo biedne. Staruszek zrobił tak, że jego rodzinna wioska stała się duchowo zamożna. Prawdziwy dom dziadka Dobri stoi zaledwie kilka kroków od domu-pomnika Jelina Pelina. Ale lata przemieniły dziadka w prawdziwego ascetę i pozostawił on wygody rodzinnego domu swoim krewnym.

Mieszkał on w biednym pokoiku starej chatki, która stoi na dziedzińcu wiejskiej cerkwi śś. Cyryla ii Metodego. Chociaż miał łóżko to lubił spać na podłodze i ogólnie nie korzystał z udogodnień współczesnej cywilizacji. Na stoliku w skromnym pokoiku leżał tylko kawałeczek chleba i pomidora. Wystarczało to mu żeby przeżyć cały dzień.

W zimny, zimowy poranek można go było zobaczyć na dziedzińcu cerkwi w czarnym fartuchu niosącego drwa i pełne wiadra wody. Ponadto zwany jest on przez ludzi ascetą, pustelnikiem, altruistą, aniołem, Bożym wędrowcem z przeszłości, nędzarzem.

O dziadku Dobrim Dobrewie wieść rozniosła się nie tylko w Bułgarii ale i za granicą. O zadziwiającym podwigu (wysiłku ascetycznym) bułgarskiego starca, o żywym świętym Dobri Dobrewie został nakręcony film.

Video – W Bułgarii staruszek w wieku 101 lat odnawia świątynie

https://www.youtube.com/watch?v=kVULVLN-5Ck

Z biegiem czasu dziadek Dobri stał się dla wielu Bułgarów symbolem dobroci. Uważa się go za nadzwyczaj wyjątkowy przykład duchowości.

Jak donosi bułgarski portal informacyjny „DNES”, na pogrzeb Dziadka Dobri w jego rodzinnym Bajłowo ze wszystkich stron Bułgarii zjechały się tysiące parafian i ludzi świeckich.

Dodatkowe video o Dziadku Dobri

Video – Bułgarski prawy człowiek Dobri Dobrew: www.youtube.com/watch?v=LnNtWxOD7Ec

Video – Dobri Dimitrow Dobrev – dobry człowiek Bułgarii: www.youtube.com/watch?v=8d2VoN3oiZ8

Video – Spotkanie z Wiecznością u dziadka Dobri:  www.youtube.com/watch?v=MNC9jthc0EA

Video – Dziadek Dobri – najpokorniejszy człowiek na Ziemi: www.youtube.com/watch?v=7K0TK5pVc4o

Video – Nabożeństwo pogrzebowe i pogrzeb dziadka Dobri: www.youtube.com/watch?v=yHvGfzmVdOI

Za: http://www.sobor2008-narod.ru/3496-dedushka-s-dobrym-serdcem-video.html

Publikacja: 24.02.2018

Tłumaczenie Benedictus servus Dei