Ekumeniczne prześladowania patriarchy Jerozolimy -МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЕТСЯ БОГ!

Komentarz redakcyjny:

Sprawa przetrzymywania w więzieniu domowym – przez wiele lat, aż do chwili obecnej, patriarchy Jerozolimy – ostatniego przeciwnika ekumenizmu na patriarszym tronie – podstępnie zrzuconego z pełnionej posługi ma dla mnie wymiar dosyć osobisty. W 2010 roku uczestniczyłem w prawosławnej pielgrzymce z Polski do Ziemi Świętej. Wszyscy wiedzeni opieką duchową prawosławnego diakona i opieką naszego przewodnika – prawosławnego hiero-mnicha uczestniczyliśmy w audiencji z “nowym patriarchą” bez jakiejkolwiek choćby wzmianki dokonanej przez naszych prawosławnych przewodników o tym iż nieopodal, prawie nad naszymi głowami więziony jest “poprzedni” patriarcha Ireneusz.

Mając zaufanie duchowe do tych którzy nas wówczas oprowadzali, nie dał bym wiary zaprezentowanemu filmowi. Szczęśliwie kilka lat później spotkałem osobiście i rozmawiałem z sekretarzem patriarchy Ireneusza który był jeszcze także krótko sekretarzem nowego “obecnego patriarchy”. Opowiedział mi on wówczas o tym iż zobaczył ekumeniczną działalność nowego patriarchy, i gdy z tego powodu zrezygnował z pełnionego stanowiska osobistego sekretarza zaczął być prześladowany i szykanowany tak bardzo, iż musiał uciekać z Patriarchatu Jerozolimy przed prześladowaniami i szykanami.

МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЕТСЯ БОГ!

Poniżej można zobaczyć aktualne zdjęcia patriarchy Ireneusza:

ПАТРИАРХ-ИСПОВЕДНИК ИРИНЕЙ вышел из своей кельи-тюрьмы.

patriarchIreneiПосле 7 лет пребывания в затворе бывший Патриарх Иерусалимский Ириней впервые покинул Иерусалимскую Патриархию. В клинике ему сделана операция по удалению грыжи.