film SPOTKANIE

<ot taki protestancki kicz> Czyżby? – Ja bardzo POLECAM