Święty męczennik – młodzieniec Gabriel Zabłudowski

GabrielŚw. Gabriel Zabłudowski

Bliscy duchem dla Chrystusa słudzy Boży są zobowiązani do demaskowania błądzący świat. Najwyższym stopniem takiego demaskowania jest – śmierć męczeńska. Wśród niezliczonej liczby męczenników, których krew wzywa do Boga, samymi najczystszymi ofiarami – prawdziwymi barankami, które przyjęły śmierć były dzieci. Niewinne dusze opuściły ten świat przy zetknięcie się z duchami zła, złymi ludźmi, aby potem powrócić do ludzi i poprzez niezliczone łaski i cuda świadczyć o Chrystusie który przyjął ich swe objęcia. Takiego udziału stał się mieszkaniec podlaskiej ziemi – św. męcz. młodzieniec Gabriel Zabłudowski.

Poniższa książka zawiera prawdziwe fakty odnośnie tego kto przyczynił się do okrutnej śmierci niewinnego dziecięcia z wioski Zwierki. Ta publikacja zawiera prawdziwy (nieocenzurowany współcześnie) tekst nabożeństwa i akatystu do świętego. Każdy prawosławny chrześcijanin komu jest bliski święty męcz. Gabriel powinien posiadać w swej domowej biblioteczce ten niezwykle obecnie rzadko spotykany prawdziwy żywot świętego.

 

Akatyst, Żywot i Nabożeństwo ku czci Świętego Gabriela Zabłudowskiego

Źródło:

Katricz A: Święty męczennik młodzieniec Gabriel Białostocki. Żywot i rys historyczny. Służba, Akatyst (Святой мученикъ младенецъ Гаврiилъ Бѣлостокскiй. Житiе и историческiй очеркъ, Служба, Акаѳистъ) Charków, 2003 (PDF)

za: http://web.archive.org/web/20130115184056/http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/

 

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl