Ojcowie I-go Soboru Powszechnego: możemy dowieść, że w przeszłości tak samo wierzyliśmy

I Sobór powszechny – Nicejski I – 325 r.

Nicaea_icon 3. <<Wiarę naszą, jak ją przyjęliśmy od naszych poprzedników biskupów w czasie katechezy, w czasie przyjmowania chrztu oraz jak ją poznaliśmy z Bożych Pism, jaką wyznawaliśmy i jakiej nauczaliśmy jako prezbiterzy, a następnie jako biskupi, tak samo wierząc w chwili obecnej …

 5. … Zapewniamy was, że tak samo utrzymujemy, tak samo myślimy, od dawna tak samo utrzymywaliśmy i aż do śmierci wytrwamy w tej wierze, wyklinając wszelką bezbożną herezję.

6. Uroczyście oświadczamy wobec Boga wszechmogącego i wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa, że wszystko to myśleliśmy z całego serca i z całej duszy, odkąd się znamy, i że obecnie myślimy i mówimy zgodnie z Prawdą. Możemy przy tym dowieść i przekonać was, że również w przeszłości tak samo wierzyliśmy i tak samo nauczaliśmy >>

[snippet slug=”Sobory I”/]

(str. 55n  List Euzebiusza z Cezarei )

Spotykałem się z opinią wg której każdy powinien trwać w tej wierze w jakiej został ochrzczony. Taki też pobieżny wniosek można by wyciągnąć z przytoczonych tu słów: Wiarę naszą, jak ją przyjęliśmy …w czasie przyjmowania chrztu … i aż do śmierci wytrwamy w tej wierze. To przekonanie jest słuszne, jednakże pod warunkiem, iż wyznawana wiara jest wiarą prawdziwą – starożytną i niezmienną od apostolskich czasów bo pochodzącą od Chrystusa – i tylko od takiej wiary nie wolno nam nigdy odstąpić: Uroczyście oświadczamy wobec Boga wszechmogącego … że obecnie myślimy i mówimy zgodnie z Prawdą. Jakąż korzyść przyniesie nam trwanie w wierze która jest błędna? Wiara nie tworzy sama z siebie rzeczywistości, ona ją jedynie opisuje. Tak więc jeśli wiara – przekonania – przy których trwamy nie są zgodne z prawdą (rzeczywistością) to jesteśmy ludźmi którzy budują swoje życie na piasku.

Zresztą, przekonanie to ma swoje źródło w praktyce współczesnego ekumenizmu i szerzącego się powszechnie indyferentyzmu religijnego, w myśl którego wszystkie religie są dobre, wszystkie wierzą w tego samego Boga  i wszystkie prowadzą jakoś swoich wyznawców do boga prawdziwego. Przekonanie takie uprawomocnił rzymsko-katolicki sobór watykański II a rozpropagował po świecie Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu. Przekonanie to podważa dogmat pochodzący z samego Symbolu Wiary: Wierzymy … W jeden święty, powszechny i apostolski kościół

Wieruju … wo Jedinu Swiatuju, Sobornuju i Apostolskuju Cerkow

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl