Modlitwa Świętego Varusa za innowierców

swVarus-ii

ŚWIĘTY VARUS I MODLITWA ZA TYCH KTÓRZY UMARLI BEZ PRAWOSŁAWNEGO czyli KATOLICKIEGO CHRZTU

Według nauki niepodzielonego Chrześcijaństwa, ortodoksyjna Cerkiew/Kościół Katolicki zawsze nauczał: że istnieje „Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest” (Ef. 4:5). Również napisane jest w Piśmie Św.: „Jeśli się kto nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego”. Postanowienia soborowe sankcjonowane wielowiekową Tradycją cerkwi zabraniają modlitwy za innowierców podczas Liturgii. Powyższy zakaz wyklucza możliwość wspominania imion innowierców z wyjęciem cząsteczki z prosfory (chleba ofiarnego) podczas św.proskomedii (czyli pierwszej tajnej części Liturgii, gdy kapłan przygotowuje dary ofiarne – chleb i wino). Podczas ofiary Eucharystycznej wszyscy prawowierni Chrześcijanie, żywi i umarli, których imiona były podane na kartce (wypominki) i za których cząstka chleba była wycięta i po tym wsypana do Krwi Św., łączą się w sposób mistyczny we wspólnej Czaszy z Ciałem i Krwią Chrystusa. Więc jest jasne, że Ci którzy kierowali się za życia swoją wolną wolą i odrzucali nauki i dogmaty Cerkwi, nie mogą po śmierci łączyć się z tym co za życia odrzucali.

Oczywiście nie twierdzimy przez to że wszyscy inny będą potępieni, bo jak Bóg powiedział Mojżeszowi, „Zmiłuje się nad tym, komu jestem miłościwy, i miłosierdzie okażę, nad kim się zlituje” (Rz. 9:15). Podajemy link do nauki spisanej przez Metropolitę Filareta (R.O.C.A.), Czy Innowiercy Będą Zbawieni? (Will the Heterodox Be Saved?).  Tekst ten (w jęz. angielskim) uwypukla co na ten temat Cerkiew naucza.

 

A teraz powrót do głównego tematu – W czasach dzisiejszych często słyszy się żal konwertytów do Św. Prawosławia, że kapłan nie może odprawić Liturgii w intencji ich zmarłych krewnych, którzy nie byli prawosławnymi. Dzisiaj przez nawał „mieszanych” małżeństw, szczególnie w krajach diaspory gdzie prawosławni są mniejszością, prawosławni nieraz mają nieprawosławnych krewnych i powinowatych, za których duszę chcieliby się modlić. Również mają i nieprawosławnych przyjaciół i sąsiadów. W byłych krajach komunistycznych gdzie Wiara Św. była srodze prześladowana też zdarzało się, że wielu ludzi miało nieochrzczonych krewnych.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Cerkiew na nowo wskrzesiła dziś prawie zapomnianą tradycje. Jest ktoś w Niebie, którego modlitwy są bardzo mocne, który może i chce pomóc nam jeśli chodzi o tego rodzaju przypadki. Jest nim męczennik z IV w., Św. Varus. W Rosji została wydana książeczka z życiorysem i specjalnym nabożeństwem, kanonem i modlitwą, skierowaną do Św. Varusa. Istnieje również akatyst do tego świętego.

Ale jak powstała ta tradycja? Św. Varus by oficerem armii rzymskiej w Egipcie i tajnym chrześcijaninem. Działo się to za panowanie cesarza Maximiana (c. 304 A.D). Często odwiedzał uwięzionych chrześcijan, troszcząc się o ich zapotrzebowania. Bardzo ich podziwiał, ale nie przypuszczał, że sam nie posiadał na tyle sił by wytrzymać tortury. Ale przez ich modlitwy, wreszcie poczuł się odważny i sam ofiarował siebie poganom, jako ofiarę za wiarę. Święty został nożami pocięty na kawałki i wyrzucony na kupę gnoju. Stamtąd, chrześcijanka Kleopatra potajemnie usunęła jego święte ciało. Jej mąż, również oficer armii rzymskiej, niedawno zginął, więc otrzymała zezwolenie na przewiezienie jego ciała do swojej rodzimej wsi Edras w Palestynie, niedaleko Góry Tabor. Ale chcąc uczcić męczennika, zamiast męża ciała, przetransportowała relikwie Św. Varusa do domu i umieściła je w rodzinnym grobowcu. Następnie zbudowała cerkiew ku czci świętego. Z upływem czasu wzrosła fama Św. Varusa, który słynął jako wielki uzdrowiciel i cudotwórca.

Kleopatra z wielkim nabożeństwem często modliła się w tej kaplicy, szczególnie za swojego syna, Jana, który niedawno poszedł do wojska. Ku jej rozpaczy syn niedługo pożył. (Według innej wersji, syn był dzieckiem, które umarło.) Z wielkim żalem, Kleopatra wybrała się do grobu świętego i gorzko narzekała, że święty nie odpowiedział na jej modlitwy. Tej nocy, Św. Varus ukazał się wraz z jej synem, Kleopatrze, we śnie , oboje w świetlistej chwale i rzekł jej: „Prosiłaś bym błagał Boga by udzielił Janowi to co Mu (tzn. Bogu) będzie najbardziej miłe i zbawienne dla was obojga. Bóg wziął Jana do Swojego wojska niebieskiego, gdzie on radośnie służy. Jak możesz narzekać? Czy wolałabyś żeby on służył w ziemskim wojsku jakiegoś króla? Twoje modlitwy skierowane do mnie nigdy nie są zapomniane. Oprócz tego, modliłem się za wszystkich twoich krewnych wspólnie pochowanych ze mną w tym grobowcu, którzy choć umarli poza Kościołem, żeby wszystkie grzechy były im przebaczone. Bóg usłyszał moje modlitwy.”

Kleopatry radość była bezgraniczna, i wszystkim przekazała te dobre wiadomości. Od tego objawienia w śnie powstał zwyczaj błagania Św. Varusa o modlitwy za umarłych krewnych i przyjaciół, jakiekolwiek było ich wyznanie. I to jest dobrą wiadomością dla prawosławnych chrześcijan, którzy mogą mieć moliebny odprawione do Św. Varusa o upokojenie dusz innowierców.

Poniżej umieszczamy w wersji angielskiej, Kanon Suplikacyjny do Św. Męczennika Varusa (Któremu Łaska Udzielona Była Modlić Się za Nieochrzczonych Przodków Kleopatry).

canonstvarus.pdf  (źródło: www.stvladimiraami.org/sheetmusic/canonstvarus.pdf)

 

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl