Izrael nie przetrwa 10 lat? – analiza geopolityczna

Podczas wojny o ludzką świadomość największym patriotyzmem jest walka z własną niewiedzą.