J. Międlar o III tajemnicy fatimskiej i papieżu Franciszku

Komentarz redakcji Prawosławni Katolicy:

w 11’50” pada zdanie <<my musimy kościół odnowić od środka>> Ale przecież Kościół (prawdziwy) jest ciałem Chrystusa, i to On ma odnawiać i przemieniać nas a nie my Jego. Czy człowiek może odnowić Chrystusa? Oczywiście nie.

Odnawiania, poprawiania i udoskonalania wymagają natomiast organizacje kościelne (tak zwane kościoły) które nie są prawdziwym ciałem Chrystusa, które nie są owym Jedynym Świętym Kościołem Jezusa Chrystusa!

Dlatego też święci Ojcowie pozostawili wiernym w Credo niezbywalne atrybuty Jedynego prawdziwego kościoła dzięki którym każdy może spośród wielu “fałszywych” odnaleźć ten jeden, jedyny prawdziwy: Święty i Apostolski.