Jak Cerkiew przyjmuje rzymskich katolików powracających do prawosławia (ang.)

Baptism-of-Christ-The-Theophany-IconCerkiew Chrystusowa nie uznawała – i dalej także – nie uznaje chrztu udzielanego przez odłączone od powszechnego Kościoła innowiercze wspólnoty, stosując w wielowiekowej historii bądź to teologiczną skrupulatność – akribeia, bądź  ekonomię –oikonomia.

Czasami więc, powracającym od ortodoksyjnej jedności rzymskim katolikom udzielano chrztu – nie uznając ważności tego który został udzielony w ich kościele, czasami zaś – jak to ma miejsce w wielu współczesnych lokalnych Cerkwiach – odstępowano od tego w imię wyższego dobra udoskonalając w inny sposób (np. poprzez bierzmowanie, spowiedź, wyrzeczenie się herezji) brak łaski Świętego Ducha udzielanego w prawdziwym Chrzcie.

Niestety dla osób nie znających prawosławnej wiary, dla rzymskich katolików, ale także dla niektórych prawosławnych praktyka taka jawi się często jako niekonsekwentna, niezrozumiała albo wręcz sugerująca możliwość kanonicznego uznania przez Cerkiew ważności sakramentów udzielanych poza Kościołem.

Zapoznajmy się z referatem przygotowanym na potrzeby prawosławno – rzymsko katolickiego ekumenicznego dialogu (USA 1998) przedstawiającego kanony Cerkwi oraz ich praktyczne zastosowanie w wielowiekowej historii Kościoła:

The Manner of Reception of Roman Catholic Converts
into the Orthodox Church  – with Special Reference to the Decisions of the Synods of 1484 (Constantinople), 1755 (Constantinople), and 1667 (Moscow) (.pdf)

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl