Katolicyzm a rozwój Chrześcijaństwa w kościołach na Zachodzie

Saint Orthodox East and West

Bardzo rzadka ikona z Synaju ze wspólnymi Świętymi Prawosławnych Zachodu i Wschodu Prawosławny Wschód: Saint Paul, Saint James the brother of the Lord, Saint Stephen the Protomartyr. Prawosławny Zachód: Saint Laurence the Archdeacon who was born in Spain and martyred in Rome, Saint Martin the Merciful of Tours and Saint Leonard a hermit of Noblat in the Haute-Vienne (also known as the Liberator) Painted in the monastery of Saint Catherine on Mount Sinai in the 12th century.

… Charakterystyka wymienionych Kościołów zachodnich wskazuje na ich podobieństwo z Kościołami wschodnimi. Każdy z nich bowiem przez kilka wieków posiadał własną organizację na czele z patriarchą czy prymasem i synodem krajowym. Wbrew zarzutom, jakie Rzym kierował pod ich adresem, uznawały one pierwszeństwo gminy rzymskiej, ale nie traktowały go jako “prymatu władzy i jurysdykcji”. W okresie najostrzejszych walk pomiędzy Wschodem i Zachodem Kościoły te odgrywały rolę pośredniczącą i jednoczącą. dlatego zniszczenie ich autonomii i wciągnięcie w jeden nurt katolicyzmu zachodniego przyspieszało zerwanie jedności Kościoła zachodniego ze wschodnim.

… z podsumowania …

Józef Keller (ur. 1911, zm. 2002) – polski etyk, religioznawca, badacz historii Kościoła katolickiego. Od 1954 profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach (1958–1981), po odejściu ze stanu duchownego, pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 prac naukowych.

katolicyzm_starozynty.pdf

[pdf-embedder url=”http://prawoslawnikatolicy.pl/wp-content/uploads/2016/07/katolicyzm_starozynty02.pdf”]

Źródło informacji i skan pdf  za:  afanasiy.rpzs.ru