Narodzenie Jezusa Chrystusa 25 grudnia czy 7-go stycznia?

nativity2Krótka historia zmiany kalendarza

Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu
z księgi proroka Daniela 7.25

Począwszy od IV wieku wyznawcy Ortodoksyjnego (Prawosławnego) Kościoła Katolickiego obchodzili święto Narodzenia Jezusa Chrystusa 25 grudnia. Tak samo świętowali, aż do XVI wieku także rzymscy-katolicy już po odłączeniu się od Ortodoksji.

Po zmianie i reformie używanego dotychczas kalendarza Juliańskiego dokonanej przez papieża Grzegoża XIII i powolnym jego rozpowszechnieniu – głównie za sprawą krajów wyznających wiarę rzymsko-katolicką – dawny 25 grudnia wypada – w będącym obecnie w powszechnym świeckim użyciu nowym kalendarzu Gregoriańskim  – 7 go stycznia.

W XX wieku zataczająca coraz to szersze kręgi herezja ekumeniczna zaczęła podbój Cerkwi od wprowadzenia tak zwanego kalendarza neojuliańskiego (poprawionego kalendarza Juliańskiego) czyli tak zwanego – nowego stylu – tworząc w prawosławnych cerkwiach rozłamy i prześladowania tych którzy nie akceptowali zmiany ustanowionej przez Świętych Ojców niepisanej tradycji Kościoła (patrz np.  św. Glikierii Wyznawa).

Ci z wyznawców prawosławia którzy uznali tę zmianę za niedozwolone odejście od Świętej Tradycji Kościoła, zerwali wspólnotę z kościołami które przyjęły nowy styl – dostosowujący daty części świąt do rzymsko-katolickiego kalendarza gregoriańskiego.

Jednakże spora część wyznawców prawosławia, nie uznała kanoniczności przeprowadzonej w XX wieku cerkiewnej reformy. Pomimo tego pozostali w kościelnej jedności z “nowostylnikami” gdyż nie uznali owego faktu jako wystarczającego powodu do jej zerwania. Tak postąpiła np. większość monasterów na Św. Górze Atos.

W polskiej cerkwi, pomimo oficjalnego wprowadzenia nowego-stylu w 1924 roku, 96 % parafii pozostało przy starym- stylu. W 2014 roku sobór biskupów anulował decyzję z 1924 roku powracając do uświęconego tradycją kalendarza Juliańskiego. Jednakże dla wielu wiernych wychowanych na nowym kalendarzu, stary styl odbierany jest jako “nowy”, biskupi zezwolili więc na dalsze praktykowanie nowego kalendarza jeśli zachodzi taka potrzeba.


Czytaj także: O starym stylu kalendarza prawosławnego

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl