List Paschalny 2017

REPUBLIKA GRECKA

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA
www.ecclesiagoc.gr

Protokół № 2578

DO ODCZYTANIA W CERKWIACH

List Paschalny 2017

„Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało!”

Umiłowane dzieci w Zmartwychwstałym Panu,

Zmartwychwstanie Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa jest największą i najwyższą przyczyną do radości, gdyż życie bezpowrotnie już więcej nie kończy się śmiercią gdyż została ona pokonana, przy tym wiemy że oczekuje nas wieczność.

Grzech uczynił nas niewolnikami diabła i śmierci. Lecz ze wszech miar nasz Łaskawy Pan przyjął „ciało i krew”, aby poprzez Swą śmierć na Krzyżu pokonać diabła, który miał władzę nad śmiercią i tym sposobem uwolnił od niej człowieka, który całe życie był poddany niewoli ze względu na strach przed śmiercią (patrz: Hbr 2,14-15).

Zmartwychwstaniem Chrystusa Zbawiciela, śmierć wraz z jej współtowarzyszącym grzechem i diabłem zostały podeptane; zaś tym, którzy jęczeli w pętach piekieł i gorzkiej niewoli grzechu – grzesznikom i niewolnikom, – darowana została wolność i odpuszczenie grzechów.

Nasz Pan przelał Swą Przenajświętszą Krew „ku odpuszczeniu grzechów” (Mt 16,28) i po Swym Życiodajnym Zmartwychwstaniu obdarował Swych Apostołów i ich następców władzą, tam gdzie jest Pokajanie, odpuszczania grzechów (patrz J 20,22; Mt 16,12;18,18), gdyż Boska Miłość pokonuje, uświęca i zbawia.

***

Natomiast, aby otrzymać przebaczenie, koniecznym jest abyśmy i my przebaczali: i przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mt 6,12). (Матф. VI, 12). Zło pokonujmy dobrem (Rzym 12,21) i tak jak nasz Pan Jezus Chrystus zawsze z miłością przebaczajmy (Kol 3,13).

Dlatego w paschalnym okresie nieustannie śpiewamy: „Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu!” (stichera Paschy).

Ponieważ życie to, bez wątpienia jawi się przedsionkiem wieczności gdzie króluje Boska radość, pokój i miłość, co rozumie się samo przez się,  nie jest możliwym temu, kto nie będzie już tutaj żyć zgodnie z usposobieniem Zmartwychwstałego i początkiem „nowego stworzenia”, „innego życia”, aby tym samym wejść w nowy byt Zmartwychwstania.

Każda namiętność i złość, to wszystko co pozostanie nieprzemienione zmartwychwstałym Światłem, które wyjrzało z Bogonośnego Grobu – wszystko to zniknie, pociągając w zatracenie tych którzy przyjęli to jako część swojej natury. Stąd niezawisłe i najjaśniejsze postanowienie sądu naszego Pana znajdujące się w Objawieniu głosi: „Na zewnątrz są psy, czarodzieje, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i je czyni” (Obj 22,15). Na odwrót, ten który przyniósł pokutę i tym samym stał się sposobnym przyjąć Łaskę, był oświecony „światłością Zmartwychwstania”, już w tym życiu kosztując wieczną radość oswobodzenia, wybawienia od smutku, płaczu oraz od wstydu uczucia winy.

Oczywiście radość ta dojrzewa w ogniu trudu, łez, bólu, ofiarności, staraniu się służyć, na krzyżu…

Pieśni zmartwychwstania przyzywają świętujących wiernych ku obfitości w radości: „Pascha, radośnie obejmijmy jeden drugiego! O Pascha! Wybawienie z trosk” (Stichera Paschy).

Święty Jan Złotousty uroczyście przekonuje: „Niech nikt nie opłakuje ubóstwa, objawiło się bowiem wspólne Królestwo. Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało. Niech nikt nie lęka się śmierci, wybawiła nas bowiem śmierć Zbawiciela!”.

***

Dzieci w zmartwychwstałym Panu,

Współuczestniczmy w tej radości, odrzuciwszy smutne pęta grzechu, wyrzekłszy się współtowarzystwa i oddawaniu czci diabła, szczególnie odrzucając samolubność, – to źródło wszelkiej złości. W naszej zmartwychwstałej naturze, niech nie królują namiętne ludzkie pragnienia, duchowe zbłądzenie, ślepy upór, podziały, uprzedzenia, które to wielu trzymają w niewoli swych błędów i bez przebaczenia.

Dzisiejsi nowatorzy, – heretyccy ekumeniści – twardo i jawnie stąpają drogą odstępstwa; zaś ci, którzy słuchają swego sumienia, oddalają się od nich, tak więc i niech oni odnajdą i wejdą w przystań Prawdziwej Prawosławnej Cerkwi Chrystusowej, ku zwieńczeniu Bogiem umiłowanego ich Wyznania. Zaś ci, którzy nazywają siebie prawdziwie prawosławnymi zachowującymi kalendarz Ojców, którzy upierają się na błędnych ocenach i zbłądzeniach przeszłości czy też czasów niedawnych, niech zastanowią się nad wagą swej odpowiedzialności i niech z pokorą oraz w miłości przyłączą się do jedności ze swym Matczynym Synodem, abyśmy mogli razem radować się o Zmartwychwstaniu, wspólnie przeciwstawiając się niespotykanym prowokacjom naszych apokaliptycznych czasów.

Niech Boskie przebaczenie i radość ze Zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa napełni serca wszystkie dzieci naszej Świątobliwej Męczeńskiej Cerkwi, w przedsmaku przyszłej niezachodzącej radości w Królestwie Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen!

Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!

Święta Pascha 2017

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Аrcybiskup

Ateński KALLINIK

Członkowie:

Laryssy i Platamonu ATANAZY

Eubeji i Ewripu JUSTYN

Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ

Attyki i Beocji CHRYZOSTOM

Thessaloniki GRZEGORZ

Dymitriadu FOCJUSZ

Toroncki MOJŻESZ

Amerykański DYMITR

Filippijski i Maronicki AMBROŻY

Oroposu i Fili CYPRIAN

Methonu AMBROŻY

Lunijski SYLWAN

Gardykionu KLEMENS

Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ

Bresthenu TEODOZJUSZ

Theupolski CHRYSTODUL

 

za: www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/1145-list-paschalny-2017