Liturgiczna Teologia Ojca Alexandra Schmemanna (ang.)

Intro_to_Lit_TheolKrytyka “modernistycznej” teologii liturgicznej Ojca Alexandra Schmemanna, sławnego teologa współczesnego, pzez Protoprezbitera Michaiła Pomazanskiego, śp. profesora teologii z monasteru i seminarium Św. Trójcy z Jordanville, New York.  Ojciec Michaił (1888-1989) był jednym z ostatnich absolwentów przedrewolucyjnej rosyjskiej akademii teologicznej.

The Liturgical Theology of Father A. Schmemann by Father Michael Pomazansky

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl