Martyrologium Ekumeniczne

Okladka

książka jest dedykowana …

Dedykacja_

 

z  wprowadzenia …

Choć w naszej „Księdze świadków” przeważają męczennicy w sensie ścisłym, to jednak – ponieważ jest ona martyrologium ekumenicznym – nie mogła nie wspomnieć świętych wszystkich Kościołów, którzy w inny, lecz nie mniej głęboki sposób, byli świadkami jedynego orędzia ewangelicznego, widzialnymi owocami wolnego i potężnego działania Ducha Bożego.

Wybór dokonany razem ze zwierzchnikami wszystkich Kościołów.
Ostatnia uwaga dotyczy procedury wyboru imion, jakie chcieliśmy włączyć do naszych codziennych wspomnień.

 

Przyjrzyjmy się bliżej tym, których “nowy ekumeniczny kościół”   wybrał do swoich codziennych (modlitewnych) wspomnień, i zastanówmy się nad tym czy szalejąca ekumeniczna herezja koordynowana przez Światową Radę Kościołów ma jeszcze coś wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem:

 

Budda – założyciel pogańskiej religii – buddyzmu

Buddyzm jest systemem ateistycznym, bez idei stwórcy czy istoty nadprzyrodzonej kierującej losami świata. Bogowie również umierają i odradzają się ponownie, podlegając w kręgu wcieleń podobnym uwarunkowaniom co ludzie i inne istoty żywe.

budda1

 

Kalwin  – były rzymski katolik – założyciel jednej z protestanckich sekt 

do niedawna jeszcze uznawany przez rzymskich katolików jako odłączony od kościoła …

Gandhi – wyznawca pogańskiej religii hinduistycznej

Jej wyznawcy czczą wielu bogów.

Gandi

 

Konfucjusz – założyciel chińskiej religii – konfucjanizmu

przez niektórych wyznawców uważany jest za istotę boską

 

konfucjusz1

 

 

 

Rumi – wyznawca i “mistyk” islamu:

rumi1

 

Obok wykazu świąt chrześcijańskich martyrologium opisuje święta żydowskie:

swieta zydowskie

Martyrologium wspomina także żydów pomordowanych przez Hitlera w noc kryształową – ofiary niekwestionowanego bestialstwa, które jednakże z liturgicznym wspominaniem świętych i męczenników nie mają nic wspólnego:
zydzi hitler

Jozafat Kuncewicz – kanonizowany w kościele rzymsko-katolickim jako święty i męczennik,

w rzeczywistości bezwzględny prześladowca wiary prawosławnej:  O brutalności Jozafata informowano króla i Sejm

kuncewicz

… ci i nie tylko ci – wyznawcy i założyciele religii pogańskich, przeciwnicy i prześladowcy Kościoła, wspominani są na przemian z prawdziwymi świętymi Chrystusowego Kościoła:

apostolowie

bazyli wlk

jan chryzostom

serafim sar

podw kzyza

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl