MODLITWY par zakochanych, narzeczonych, małżonków

MODLITWA o przyszłego współmałżonka (o przyszłą współmałżonkę)

Panie Jezu Chryste, tyś rzekł: nie dobrze jest być człowiekowi samemu i stworzyłeś jemu żonę dla pomocy, błogosławiłeś ich w rozwoju i rozmnażaniu się i zapełnianiu ziemi (Gen 1,28). Usłysz pokorną mą modlitwę z głębi czystego (dziewiczego) serca ku Tobie wznoszoną. Przygotuj mnie do daru Miłości.

Obdarz cierpliwością, aby doczekać się tego człowieka, którego Tyś mi przygotował, i aby nie zatracać siebie na bezmyślne związki.

Dopomóż mi chronić siebie w domałżeńskiej czystości, abym się nie wstydził (abym się nie wstydziła) za mą przeszłość przed przyszłą niewiastą  (przed przyszłym oblubieńcem).

Nie wiem, gdzie jest teraz ta, którą (ten, którego) żeś mi przygotował do małżeństwa, lecz ja powierzam ją (jego) w Twe łaskawe ręce. Błogosław i chroń ją (jego) od niebezpieczeństw.

A gdy postawisz ją (jego) na mej drodze, dopomóż nam się rozpoznać. Rozpal w sercach naszych wzajemną czystą miłość i chęć budowania naszej przyszłości na fundamencie chrześcijańskiego małżeństwa, tak, jak Tyś to przykazał poprzez swoich świętych praojców i pramatek naszych. Modlitwami świętych męczenników Adriana i Natalii, świętych bogobojnych książąt Piotra i Feuronii, świętych carskich męczenników cara Mikołaja i carycy Aleksandry, i wszystkich świętych Twoich zbaw i uchroń mnie grzesznego (grzeszną). Amen.

MODLITWY par zakochanych, narzeczonych, małżonków

Modlitwa do świętych męcz. Adriana i Natalii

O świątobliwa paro, święci chrystusowi męczennicy Adrianie i Natalio, błogosławieni małżonkowie i wytrwali cierpiętnicy! Wysłuchajcie nas, modlących was ze łzami …….. i ………., i ześlijcie na nas wszystko co niezbędne naszym duszom i ciałom, i wymódlcie u Chrystusa Boga, niech zmiłuje się nad nami i uczyni z nami według Swego Miłosierdzia, abyśmy nie zginęli w grzechach naszych. O, święci męczennicy! Przyjmijcie głos modlitw naszych, i wybawcie poprzez wasze modlitwy od głodu, mordów, trzęsień ziemi, potopu, ognia, gradu, miecza, nadejścia wrogów i wojny domowej, uchowajcie od nagłej śmierci i od wszelkich nieszczęść, rozpaczy i chorób, poprzez Wasze modlitwy i zastępstwo umacniani, wychwalimy Pana Jezusa Chrystusa, Któremu należna jest wszelka chwała, cześć i uwielbienie, wraz z Jego Ojcem i Przenajświętszym Duchem, na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętych książąt Piotra i Fewroni Muromskich.

O Boży wybrańcy, bogobojni, kniazie Piotrze i księżno Fewronio, do was się uciekamy i do was z usilną nadzieją się modlimy: wznieście o nas, grzesznych …….. i ………, wasze święte modlitwy do Pan Boga i wyproście u Jego łaskawości wszystko co jest potrzebne duszom naszym: prawą wiarę, dobrą nadzieję, nieobłudną miłość, bogobojność niezwyciężoną, pomyślność w dobrych uczynkach. Wyproście dla nas u Króla Niebieskiego życie udane i dobrą chrześcijańską śmierć. O, święci cudotwórcy! Nie wzgardźcie naszymi modlitwami, lecz bądźcie w naszej intencji obecnymi orędownikami do Pana, i obdarzcie poprzez waszą pomoc w otrzymaniu wiecznego zbawienia i Królestwa Niebieskiego, wychwalając bezkresne umiłowanie człowieka Ojca i Syna i Świętego Ducha, w Trójce czcigodnego Boga na wieki wieków. Amen.