Nauka o nabożeństwach prawosławnych – Podręcznik, Warszawa 1938

W książce tej opisano baSkanrdzo dobrze i treściwie (zwłaszcza dla początkujących) nabożeństwa cerkiewne (Święta Liturgia, Wsienoczne bdienije), wraz z ich tłumaczeniami na język polski polepszającymi zrozumienie nabożeństw. Obecne są tu także krótkie opisy świątyni utensyliów cerkiewnych, szat liturgicznych, historii Kościoła oraz wiele wiele innych ciekawych informacji. Pozycja zwłaszcza dobra do przeczytania dla osób, które pierwszy raz chcą się wybrać do cerkwi prawosławnej, bądź nie zaznajomiły się jeszcze (jako początkujące) z treścią nabożeństw. Jest to podręcznik szkolny wydany w języku polskim przez Drukarnię Synodalną w Warszawie w 1938 roku.

Nabożeństwa – cz. 1 (Wstęp – utensylia, świątynia, szaty, ektenie, Wsienoczne Bdienije)

Nabożeństwa – cz. 2 (Święta Liturgia – Msza Święta)

Nabożeństwa – cz. 3 (Tropariony i Kodaktiony Świąteczne)

Nabożeństwa – cz. 4 (Z historii Kościoła)

 

Skan4Skana2Skana12

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl