U nas ani patriarchowie, ani sobory nie mogli wprowadzać niczego nowego

… u nas ani patriarchowie, ani sobory nie mogli wprowadzać niczego nowego, dlatego że strażnikiem pobożności jest u nas samo ciało Kościoła to znaczy lud, który zawsze pragnie chronić swoją wiarę, jako niezmienną i zgodną z wiarą swoich ojców …

z Encykliki Synodu Czterech Wschodnich Patriarchów z 1848 r. pkt 17.