Nikt nie może być zmuszany do nieuczestniczenia w praktykach religijnych – KONSTYTUCJA

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art. 7. Organy władzy publicznej działająw granicach prawa.

Art. 8. 1 Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2 Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 31. 1 Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie … Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 53. 1 Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

6 Nikt nie może być zmuszany do … nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

STANY NADZWYCZAJNE

Art. 228. 1 W sytuacjach szczególnych zagrożeń … może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

UWAGA! Konstytucja Nie przewiduje stanu EPIDEMII

Art. 233 1 Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w … art. 53 (sumienie i religia),