Nowa Eklezjologia Patriarchy Bartłomieja

grsynGrecka Synaksa Prawosławnych Duchownych i Mnichów w dniu 19 listopada 2014 roku wystąpiła z protestem przeciwko nowej eklezjologii patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Dotychczas apel podpisało sześciu helladzkich metropolitów z blisko trzema tysiącami mnichów, duchowych i świeckich – dołączają do nich prawosławni z całego świata.

Wzywają patriarchę Bartłomieja do porzucenia ślepego dialogu ekumenicznego, którego kierunek teologiczny łamie apostolski i kanoniczny porządek wyznawania wiary prawosławnej, a jako taki stoi w sprzeczności z wytyczoną przez Chrystusa drogą zbawienia, po której pewnie stąpali prowadzeni przez Świętego Ducha Ojcowie Cerkwi.

Bezpośrednim powodem do podjęcia interwencji były dwa ostatnie spotkania patriarchy z głową Państwa Watykańskiego – w Jerozolimie, 25 maja, i na Fanarze, 30 grudnia br. W przedstawionej analizie wykazuje się, że patriarcha Konstantynopola głosi preferowaną przez Światową Radę Kościołów (WWC) koncepcję „Kościoła podzielonego”, w świetle której w żadnej z historycznych form chrześcijaństwa nie ma pełni prawdy, wszystkie zatem są sobie równe jako „Kościoły siostrzane” i pomimo różnic doktrynalnych jednoczą się sakramentalnie przez wzajemną uznawalność „chrztu” i nabożeństwa ekumeniczne. Tym samym, jak czytamy, patriarcha Bartłomiej świadomie przeczy prawosławnej samoświadomości (αὐτοσυνειδησία) Cerkwi, której wyrazem jest Symbol Wiary – ontologiczny pewnik atrybutu Jej jedyności i jedyności udzielanego w Niej Misterium Chrztu. Kto neguje tę formułę, winien, zgodnie z postanowieniami Soborów Powszechnych, podlegać pozbawieniu godności lub anatemie. Jednocześnie podaje się pozytywną wykładnię prawosławnej eklezjologii, wedle której jedność Cerkwi Chrystusowej jest nierozerwalna i niezniszczalna zgodnie z obietnicą daną przez samego Zbawiciela, na Niej po wszystkie czasy spoczywa Duch Święty. Ponieważ Chrystus nie może być podzielony, jedność Cerkwi, zbudowana w Nim mistycznie na jedności wiary, jest oczywista sama w sobie – z nich jako koniecznych przesłanek wynika jedność sakramentalna i modlitewna. Inaczej różnica między dogmatami objawionymi w prawosławiu przez Boga a licznymi herezjami zostaje zatarta. Dlatego nakazywana przez Ewangelię i potwierdzona przez Ojców święta dyscyplina uważała za właściwe zrywanie więzów z heretykami. W końcowej części apelu przestrzega się przed katastrofalnymi konsekwencjami przyjęcia heretyckiej tezy o fragmentaryczności środków zbawczych w Cerkwi. Te eklezjologiczne innowacje wskazują, że ekumenizm przez całkowitą destrukcję tradycyjnej prawosławnej dogmatyki dąży do ustanowienia „nowego kościoła”. Sygnatariusze aktu ku przestrodze przypomnieli, że w konsekwencji ekumenicznej aktywności patriarchy Atenagorasa atoskie monastery i greccy biskupi, stosując przewidziane przez Kanony środki, przestawali wypowiadać jego imię podczas Boskiej Liturgii, wezwali także do modlitwy, by posługa patriarchy Bartłomieja dla Cerkwi przynosiła umocnienie w jedności niezmiennej Chrystusowej wiary.

dr Paweł P. Wróblewski

Oryginalny tekst apelu wraz z aktualna listą sygnatariuszy dostępny jest pod linkiem: www.theodromia.gr/A9455A79.el.aspx.

Tu znajduje się angielskie tłumaczenie tekstu apelu:  orthodoxinfo.com/…/Petition-Concerning-the-New-Eccle…

Treść petycji dostępna jest również w anglojęzycznej wersji, gdzie, korzystając z załączonego formularza, można samodzielnie podpisać apel:http://orthodoxinfo.com/…/Petition-Concerning-the-New-Eccle…

Wszelkie kwestie związane z apelem można kierować w języku polskim pod adres mailowy: pawwro@uni.wroc.pl

za: faceboook Paweł Wróblewski – www.facebook.com/pawelpwroblewski/posts/738927392850025

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl