Nowa unia ze Starym Rzymem? Uwagi do wizyty Franciszka na Fanarze

Wystąpienie dra Pawła Wróblewskiego z dnia 19 listopada 2014 roku  w prawosławnej parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu:

Wykład zawiera omówienie dotychczasowego stanowiska Świętej Wspólnoty Góry Atos na temat dialogu prawosławno-katolickiego w kontekście zbliżającej się wizyty głowy Państwa Watykańskiego w Turcji i spotkania z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem w dniu 30 listopada 2014 roku.

Przedstawiono także treść protestu metropolity Filareta Wozniesienskiego (1903-1985), zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej poza granicami Rosji, w sprawie niekanonicznego i nieważnego aktu zniesienia przez Konstantynopol ekskomuniki z 1054 roku.

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl