Noworoczne Życzenia dla naszych czytelników

W te ostatnie ADWENTOWE dni, kiedy to świat będzie fetował fałszywą radość i krótkotrwałe doczesne szczęście okupione wiecznym zatraceniem jako zapłatę za rozwiązłe, beztroskie i bezbożne życie; kiedy ludzie świętujący Nowy Rok – formalnie liczony jeszcze od Narodzin Bogo-człowieka Chrystusa Jezusa dawno już w swoim życiu zapomnieli i odrzucili jego Zbawczą Ofertę …

… zachęcam was Drodzy Czytelnicy byśmy pochylili się z refleksją nad przemijalnością i marnością czasu doczesnego, nad fałszem i zakłamaniem jaki oferuje nam rzekomo przypadkowo weewoluowany świat, nad zwiedzeniem “różnorodnych kościelnych i religijnych tradycji” promowanych w imię pokoju i miłości ekumenicznym braterstwem wszystkich wyznań, religii i zboczeń …

Niech te ostatki ADWENTU będą czasem w którym prostujemy ścieżki SWEGO WŁASNEGO życia tak by rozdartym wołaniem skruszonego serca wyrównać pagórki i zasypać doliny na drodze którą podążamy. Niech będzie to czas płaczu i ubolewania nad nieszczęściem czekającej nas otchłani o ile – nie tylko w słowach i obrzędach – ale w realnym codziennym życiu nie przyjmiemy zbawienia jakie Chrystus Jezus przygotował swym wcieleniem W JEDYNEJ prawdziwej CERKWI będącej JEGO ŚWIĘTYM CIAŁEM.

Niech ku owemu pokajaniu pomoże nam rozważanie, rozmyślanie i recytowanie słów 50-go Psalmu w którym prorok Dawid wyśpiewuje pokajanie za osobisty grzech którego dopuścił się z Betrzebą.

PrawoslawniKatolicy.pl