Przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga – Jk 4.4

Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

List św. Jakuba 4.4