Jak oddziałuje na organizm lodowata (0÷8°C) woda

Chartowanie ciała – zimowa kąpiel

 

 1. NATURALNA GIMNASTYKA  NACZYŃ  I  NACZYŃ WŁOSKOWATYCH  ORGANIZMU

Oddziaływanie ma miejsce nie tylko na powierzchni skóry ale i praktycznie wokół wszystkich organów wewnętrznych. Szczególnie ważna jest taka „gimnastyka” dla naczyń serca, wątroby, żołądka, nerek i innych ważnych organów wewnętrznych.

 1. ODTWARZANIE NATYCHMIASTOWEGO  „BEZPŁATNEGO  CIEPŁA” W STREFACH  PODRAŻNIEŃ – PRZY  POWIERZCHNI  SKÓRY  I  W  OKOLICY  CHORYCH  KOMÓREK

O dziwo, właśnie zimna woda (poniżej +6°C) odtwarza ciepło na całej oblanej powierzchni skóry (właśnie oblanej, oto dlaczego lepiej zanurzyć się w przerębel, w zimnej wodzie) i wokół chorych komórek, w wyniku czego one giną!

 1. CZĘŚCIOWA NEUTRALIZACJA  DODATNIEGO  ŁADUNKU  ORGANIZMU

W procesie funkcjonowania nasz organizm jest naładowany zbyt dodatnio. Warstwa zimnej wody (po kąpieli lub oblewaniu) ma ładunek ujemny. Dlatego też nie należy od razu się wycierać po kontakcie z zimną wodą.

 1. WYCIĄGANIE NA  POWIERZCHNIĘ  SKÓRY  SZKODLIWYCH  GAZÓW, ZNAJDUJĄCYCH  SIĘ  W  NACZYNIACH  WŁOSKOWATYCH  Z  PŁYNEM

W wyniku licznych złożonych reakcji biochemicznych, w organizmie powstają tak zwane toksyny, również w postaci gazów. Ażeby usunąć gazy z organizmu, potrzeba dużo czasu i energii. Podczas kontaktu z zimną wodą (poniżej +6°C) gazy błyskawicznie, bez nakładu energii, podchodzą do powierzchni skóry. Można to zaobserwować kiedy człowiek oblewa się wodą na mrozie (gazy widoczne są w postaci pary). Tak więc nie widzimy pary od wody na „gorącym ciele”, a gazy w postaci pary z temperaturą około +36°C. Kiedy człowiek oblewa się zimną wodą w łazience, to temperatura w tym pomieszczeniu podwyższa się.

 1. ZJAWISKO HYDROFILTRACJI  NA  POWIERZCHNI  SKÓRY

Czynnik ten daje możliwość kontaktu z każdą zimną wodą (poniżej +6°C), bez względu na stopień jej czystości. Chodzi o to, że w takich warunkach na powierzchni skóry woda jak gdyby  „dzieli się” na czystą i „brudną”. Żadne substancje, wchodzące w skład zimnej wody, nie przenikają do skóry i praktycznie nie trafiają do organizmu. Jest to potwierdzone.

 1. PODWYŻSZENIE ODPORNOŚCI  ORGANIZMU  NA  DZIAŁANIE  RADIOAKTYWNE

Zjawisko to zostało zauważone po wydarzeniach w Czernobylu. Ludzie, którzy oblewali się zimną wodą (przed awarią i po niej), nie zostali napromieniowani. Powyższe oddziaływanie zimnej wody było sprawdzone przez uczonych i uzyskano pozytywne wnioski o zabezpieczeniu organizmu człowieka poprzez zimną wodę.

 1. „ODMŁADZANIE” ( ZAOSTRZENIE  SIĘ )  PRZEWLEKŁYCH  SCHORZEŃ  I  IDĄCE  W  ŚLAD  ZA  TYM  UWOLNIENIE  SIĘ  OD  NICH

Kontakt z zimną wodą (szczególnie z oblewaniem głowy), to mini stres dla całego organizmu. W mózgowiu zrywa się związek chorych organów z jedną częścią podświadomości i formują się związki tych chorych organów (układów) z inną częścią podświadomości, z którą były połączone w początkowym stadium choroby. Choroba jak gdyby „odmładza się”, do pewnego stopnia nasila się, ale za to poddaje się leczeniu (zimną wodą).

 1. FORMOWANIE SIĘ  W  ORGANIZMIE  CZŁOWIEKA  OPTYMALNYCH  STRUKTUR  WODY, WZMAGAJĄCYCH  ODBIÓR  INFORMACJI  I  ENERGII  KOSMICZNEJ

Podczas krótkotrwałego kontaktu z zimną wodą (oblewanie, kąpiel), wewnątrz organizmu tworzy się mnóstwo punktów o temperaturze do +42,2°C i przy tym zwiększa się ilość molekuł wody z obrotem protonów wodoru w jedną stronę (molekuły parawodoru). Wszystko to sprzyja „przebudowie” struktury wody pod obowiązujący w danym czasie Kosmiczny Strumień Informacji i Energii.  Zachodzi jak gdyby super adaptacja  organizmu do otaczającego środowiska.

 1. PODWYŻSZENIE ODPORNOŚCI  ORGANIZMU  NA  PRZEZIĘBIENIA  I  POWRÓT  DO  ZDROWIA

Systematyczne oblewanie się zimną wodą (kąpiel) i chodzenie boso po ziemi lub po śniegu, to niezawodna metoda hartowania. Taka metoda stopniowo wzmacnia wszystkie siły obronne organizmu przeciw przeziębieniom, a kontakt z zimną wodą (poniżej +6°C) prowadzi do tego, że w rejonach chorych komórek powstaje natychmiastowe „bezpłatne” impulsywne ciepło (do +42,2°C), które sprzyja niszczeniu chorych komórek.

 1. UZUPEŁNIENIE ORGANIZMU  AKTYWNĄ  WODĄ  „MOLEKUŁAMI  PARAWODORU”

Kontakt skóry z zimną wodą (poniżej +6°C) lub zimnym powietrzem (do -120°C) prowadzi do tego, że mniej więcej w ciągu 1 – 1,5 min. wytwarzają się impulsy elektryczne. Impulsy te rozchodzą się po całym organizmie poprzez aksony neuronów i powstałe w ich końcowych strefach impulsowe pole magnetyczne oddziałuje na molekuły ortowodoru (w których protony wodoru obracają się w różne strony), zmieniając w nich obrót jednego z protonów wodoru. Cząsteczka ortowodoru przechodzi w cząsteczkę parawodoru. Właśnie taka woda posiada wysoką energetykę, jest bardziej aktywna ( w wyniku obecności swobodnych związków wodorowych). Taka woda jest potrzebna naszym komórkom. W normalnym stanie wody (bez wpływu na nią pola magnetycznego) jest 75% cząsteczek ortowodoru i 25% cząsteczek parawodoru. W razie choroby ilość molekuł parawodoru zmniejsza się i tylko krótkotrwały kontakt z zimnem prowadzi do podwyższenia procentu molekuł parawodoru.

 1. WZMOCNIENIE CENTRALNEGO  UKŁADU  NERWOWEGO

Oblać się zimną wodą w łazience. Latem nie jest to taka prosta sprawa i za każdym razem (mając wieloletnie doświadczenie) trzeba wykazać się silną wolą. Zimą oblewanie się zimną wodą na powietrzu jest o wiele łatwiejsze. Taki ciągły trening woli prowadzi do wzmocnienia całego centralnego układu nerwowego, szczególnie jeśli będziemy też zamaczać głowę.

 1. ROZWÓJ ZWIĄZKU  WŁÓKIEN  NERWOWYCH  Z  NACZYNIAMI  WŁOSKOWATYMI

Z każdym rokiem stopniowo „zanikają” naczynia włoskowate i krew ogranicza swoje możliwości. Sygnały przechodzące przez włókna nerwowe częściowo są bezpożyteczne. Podczas oblewania się zimną wodą naczynia włoskowate wszystkich organów wewnętrznych (nie tylko skóry) aktywizują się i następuje wzmocnienie sygnałów nerwowych. Organizm pobudza się, staje się rześki i silny.

 1. OGRZEWANIE KRWI  I  PŁYNU  WEWNĄTRZ TKANKOWEGO  BEZ  NAKŁADU  ENERGII  WEWNĘTRZNEJ

Wszystkie biochemiczne procesy przemiany i reakcji zachodzą najbardziej aktywnie w temperaturze około +37°C . Receptory cieplne znajdujące się we wszystkich częściach naszego organizmu, stopniowo „śledzą” ten system i w razie konieczności przekazują potrzebną informację systemowi termoregulacji, który pracuje nakładem dużej ilości energii. Podczas oblewania się zimną wodą (kąpieli) w całym organizmie następuje przejście molekuł ortowodoru w molekuły parawodoru i przy tym błyskawicznie, bez nakładu jakiejkolwiek energii, wokół molekuły parawodoru tworzy się ciepło. W ten sposób, oblewając się zimną wodą (poniżej +6°C), nie tylko nie zamarzamy, ale jak gdyby ogrzewamy się. Trudno uwierzyć, ale tak właśnie jest. Spróbujcie!

 1. STYMULACJA FUNKCJI  ZDROWYCH  KOMÓREK, AKTYWIZACJA PRACY  WSZYSTKICH  UKŁADÓW

Jak wiadomo, przy oblewaniu zimną wodą ginie część chorych komórek, a to jak gdyby uzupełnia zapas energii. Poza tym, ulega poprawie działanie centralnego układu nerwowego (nie będzie musiał skupiać uwagi na pracy chorych komórek). Wiadomo, że zimna woda obniża poziom stresu, a to oznacza, że nie będzie destrukcyjnych „dominant”. W takich warunkach wszystkie organy i układy mają możliwość pełnienia swoich funkcji w normalnym trybie.

 1. FENOMEN JEDNOCZESNEJ  PRACY  RECEPTORÓW  ZIMNA  I CIEPŁA  SKÓRY

Oddziaływanie zimnej wody (jako bodźca) przejmują receptory zimna. Do neuronów docierają sygnały, które sprzyjają wytwarzaniu przez neurony sygnałów trafiających do centralnego układu nerwowego. W wyniku tego do miejsc podrażnionych (chore komórki i receptory zimna) docierają sygnały potencjału działania. Sygnały te, oddziałując na wodę (a wody w organizmie jest około 67%), wytwarzają ciepło (jako wynik przejścia cząsteczek ortowodoru w cząsteczki parawodoru). W rezultacie, podczas oblewania zimną wodą, praktycznie jednocześnie na powierzchni skóry ma miejsce oddziaływanie zimna i ciepła. Powstałe ciepło natychmiast (w impulsie do +42,2°C) będzie przejęte przez receptory ciepła. A zatem, praktycznie jednocześnie w organizmie pracują receptory zimna i ciepła. To jest cud! W zwykłych warunkach takiego stanu nie będzie i nie może być. Te 1 – 1,5 minuty działają na cały organizm uzdrowicielsko. Nauka tego nie zgłębiała, ponieważ odtworzenie i zbadanie tego w sztuczny sposób jest niemożliwe, ale znajomość rezultatów pracy receptorów ciepła i zimna pozwala wyciągać nieoczekiwane wnioski na korzyść naszego fenomenu.

 1. AKTYWIZACJA PRACY  BIOLOGICZNIE  AKTYWNYCH  PUNKTÓW (BAT)  NA  POWIERZCHNI  SKÓRY  PRZY  KRÓTKOTRWAŁYM  ODDZIAŁYWANIU  ZIMNA

Takich BAT jest dużo na powierzchni skóry. Podobne punkty znajdują się na wszystkich organach wewnętrznych. Oddziaływanie BAT przynosi dobroczynny skutek. Wiadomo, że każdy BAT posiada swój potencjał elektryczny i swój opór elektryczny. Jednocześnie wszystkie te punkty (dokładnie-ich niewielki zakres) połączone są w jeden układ. Jakiekolwiek oddziaływanie na jeden BAT niezwłocznie przekazywane jest na inne i w rezultacie odcinki skóry przechodzą ze stanu mało oporowego  w stan wielko-oporowy i na odwrót. Przy tym ma miejsce S-obrazowa cecha określająca możliwość samowzbudzenia. To wszystko jest ściśle związane z zewnętrznym elektrycznym tłem. W rezultacie (i to było badane przez uczonych) taka zmiana cech BAT prowadzi do wzmożonego i energetycznego strumienia do organizmu. Oto jedno z podstawowych działań zimnej wody jako silnego bodźca. Duże znaczenie ma jednoczesne oddziaływanie na BAT. Oto dlaczego skuteczniejsza jest kąpiel od oblewania się (z tego powodu oblewanie pod prysznicem jest mało skuteczne)

Opublikowano dzięki życzliwości:  www.pl.vivasan.org

Czytaj także: Woda Święta w dniu Chrztu Pańskiego

Opracowanie: www.PrawoslawniKatolicy.pl