Odezwa Św. Synodu z 9 marca 1917 roku do wszystkich dzieci Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w związku z abdykacją Mikołaja II

MKiiHistoryczny tekst, przez który Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej pobłogosławił rewolucję i rewolucyjny przewrót w Rosji w 1917 roku. Tekst przerażający swoją apostazją, obłudą i ślepotą. Podpisani hierarchowie ani słowem nie stają w obronie Monarchy, któremu wierność przysięgali na Św. Krzyż i Św. Ewangelię. Stojąc w obliczu śmiertelnych wrogów chrześcijaństwa, biskupi piszą o „entuzjazmie”, „szczęściu i chwale” i „swobodach obywatelskich”, namawiają naród Boży do „porzucenia wszelkich sporów” – a więc do posłusznego poddania się, a zdradę Pomazannika Bożego nazywają „wolą Bożą”… Błogosławiąc bez zająknięcia się bezbożny, rewolucyjny Rząd Tymczasowy dają wyraz swojej niewierze, dokładnie tej samej, której dali wyraz w 1903 roku kategorycznie sprzeciwiając się kanonizacji Św. Serafina Sarowskiego. Wezwania do „ratowania własnych rodzin”, „ojczyzny” brzmią szczególnie żałośnie na tle następujących później, m.in. w konsekwencji tej odezwy, bolszewickich bestialstw. Podpisani hierarchowie stali się sami ofiarami tego, co pobłogosławili: pierwszy podpisany hierarcha, Metropolita Włodzimierz, został zamordowany jako pierwszy z hierarchów już 25 stycznia 1918, w ramach „swobód obywatelskich” przez skomunizowanych mnichów Ławry Peczerskiej w Kijowie; zaś „Sergiusz Abp Fiński” to nikt inny, tylko Sergiusz (Stragorodski), który stał się w konsekwencji najpierw aktywnym działaczem ruchu „obnowleńców”, a następnie autorem największej i trwającej po dziś dzień smuty w Cerkwi Rosyjskiej. Dzięki lekturze tego tekstu łatwiej zrozumieć, dlaczego kanonizacja Św. Męczenników Carskich napotykała w latach 90-tych zeszłego stulecia taką silną opozycję ze strony niektórych hierarchów Patriarchatu Moskiewskiego…

Odezwa Św. Synodu z 9 marca 1917 roku do wszystkich dzieci Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w związku z abdykacją Mikołaja II

Dokonała się wola Boża. Rosja wstąpiła na drogę nowego życia państwowego. Niech Bóg błogosławi naszą wielką Ojczyznę na jej nowej drodze i daruje jej szczęście i chwałę.
Umiłowane dzieci Świętej Cerkwi Prawosławnej!
Rząd Tymczasowy przejął rządy nad krajem w ciężkim historycznym momencie. Wróg wciąż stoi na naszej ziemi, a przed naszą sławną armią stoją w najbliższej przyszłości ogromne trudy. W takim czasie wszyscy wierni synowie Ojczyzny powinni przejąć się ogólnym entuzjazmem.
Z powodu milionów najwartościowszych ludzi, którzy padli na polu walki; z powodu nieprzeliczonych środków finansowych, poświęconych przez Ojczyznę na obronę przed wrogiem; z powodu mnóstwa ofiar, poniesionych dla wywalczenia swobód obywatelskich; dla ratowania waszych własnych rodzin; dla szczęścia Ojczyzny – w ten wielki historyczny czas porzućcie wszelkie spory i wszelką niezgodę, zjednoczcie się w braterskiej miłości dla dobra Rosji, zaufajcie Rządowi Tymczasowemu; wszyscy razem i każdy z osobna dołóżcie starań, żeby przez wysiłki i trudy, modlitwę i posłuszeństwo ulżyć mu w wielkim dziele wprowadzenia nowych zasad życia państwowego i by przez wspólną mądrość wyprowadzić Rosję na drogę prawdziwej wolności, szczęścia i chwały.
Święty Synod gorąco błaga Boga Wszechmogącego, aby pobłogosławił On wysiłki i przedsięwzięcia Tymczasowego Rządu Rosyjskiego, aby dał mu moc, siłę i mądrość, i żeby podlegających mu synów Wielkiego Państwa Rosyjskiego skierował na drogę miłości braterskiej, chwalebnej obrony Ojczyzny przed wrogiem i niezmąconego, pokojowego jej urządzenia.

Podpisali członkowie Synodu: Włodzimierz, Metr. Kijowski; Makary, Metr. Moskiewski; Sergiusz, Abp Fiński; Tichon, Abp Litewski; Arseniusz, Abp Nowogrodzki; Michał, Abp Grodzieński; Joachim, Abp Niżnonowogrodzki; Bazyli, Abp Czernihowski; protoprezbiter Aleksander Diernow.

Źródło:

swiadectwoprawdy.wordpress.com/2012/06/17/odezwa-sw-synodu-z-9-marca-1917-roku-do-wszystkich-dzieci-rosyjskiej-cerkwi-prawoslawnej-w-zwiazku-z-abdykacja-mikolaja-ii/