Podstępna napaść na Obraz Boży – Duchowy wymiar szczepień

Zawieszenie kapłanów za odmowę szczepienia do którego odnosi się początek niniejszego filmu ma miejsce w ekumenicznej (czyli heretyckiej) cerkwi cypryjskiej.