Polskie małżeństwa [krk] pełne wątpliwości [dla komunii związków niesakramentalnych]

List Wątpliwości Rodzin (ang. Families’ Doubts) adresowany do Ojca Świętego Franciszka, a także do wszystkich biskupów i kardynałów Kościoła katolickiego. Powstał on z inicjatywy osób świeckich (…) wyrażających swoje obawy wobec liberalnych interpretacji [adhortacji apostolskiej Amoris laetitia],  ale także Wytyczne biskupów regionu Buenos Aires które dopuściły rozgrzeszenie i Komunię św. dla osób po rozwodzie żyjących w nowych związkach przy odrzuceniu postanowienia życia w czystości.

 familiesdoubts.com