Prawdziwe Prawosławie wobec Soboru Ekumenistów (dokument)

5srgjimDokument: Wezwanie do Czujności i Wierności „Prawidłowemu Wyznaniu Wiary” Prawdziwych Prawosławnych Cerkwi, podpisany na konferencji w Atenach przez 40 delegatów z całego świata.  (List of ParticipantsСписок Участников)

Tu jest odsyłacz do tego dokumentu w formacie pdf

Wersje dostępne w języku greckim, angielskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, włoskim, szwedzkim, francuskim, czeskim:

Źródło:  https://maptys.wordpress.com/2016/06/18/766/