Reklama Nowego Światowego Porządku Antychrysta – NWO i 666


… wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli znamię na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich; tak żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma znamię albo imię bestii, albo liczbę jej imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.

Ap 13,16-18

Czy ryby wyskakujące z wody do stóp posągu z księgi Daniela to chrześcijanie dobrowolnie składający mu hołd – wszak bez wody skazane są na zagładę?

Czy wskakują na Nową Arkę Noego, na fałszywą Arkę Zbawienia która imituje arkę Kościoła – wszak jej sternikiem miast Chrystusa jest owy posąg o gliniano-żelaznych stopach!