Retrospekcja historyczna postępującego zniewolenia