Rewolucja październikowa 1917- czyli jak rozumieć historię – Dr Z. Dylewski