Rezygnując z gotówki – wyrzekasz się wolnośći swojej i innych!