Ruskie katakumbowe mniszki

Ruskie katakumbowe mniszki – ostatek wiernych będących pod pieczą katakumbowego władyki Gurija Kazańskiego.

O nim w latach 90-tych wspominano: “W skromnym pomieszczeniu (mało powiedziane), służącym dla wielodzietnej rodziny jako kaplica, zobaczyliśmy ojca Gurija. Tak jak każdemu, komu udało się z nim spotkać, on nas do głębi duszy poraził. Zgarbiony strzec, maleńki i wątły, lecz przy tym na tyle majestatyczny, szlachetny, napełniony wewnętrznym dostojeństwem. Nawet u ludzi dalekich od Cerkwi wywoływał uczucie bogobojności. Wydawało się, że on nie przynależy do współczesnych czasów, na tyle w nim była cudza okrążająca go “radziecka realność”. On był dosłownie z innej epoki, jakby jawiąc się żywym świadectwem prawosławnej Rosji, o której myśmy mieli jedynie smutne wyobrażenie jak o bezpowrotnie “odeszłej Rusi”, którą to tak tragicznie utracili nasi ojcowie i dziadowie”.

 

 

hieromnich Gurij 1928 rok

ihumen Gurij 1930 rok

wladyka Gurij

władyka Gurij

ostatnie zdjęcie władyki Gurija

katakumbowy monaster

katakumbowy monaster

katakumbowy monaster wioska Wasilewka

matuszka Filonila

mniszka Natalia

mniszka Wiera