Trzy Socjalizmy: Nazizm, Komunizm, Liberalizm ( Kapitalizm i Demokracja) -Prof. H. Kiereś

Polecamy bardzo ważny wykład profesora Henryka Kiereś, który pozwala uchwycić wspólne korzenie, podstawy filozoficzne, pryncypia, cele i skutki, trzech zbrodniczych totalitaryzmów: NAZIZMU, KOMUNIZMU i KAPITALIZMU który we współczesnej formie DEMOKRACJI i LIBERALIZMU – zdaje się ostatecznie – podbił zachodnią cywilizację.

Wielu słuchaczy zaskoczy zapewne postawienie Demokracji i Kapitalizmu w jednej linii z systemami które odkryły w XX-stym wieku swe prawdziwie zbrodnicze oblicze. Zrozumienie tych wspólnych pryncypiów i mechanizmów pozwali wielu nieświadomym czytelnikom zobaczyć kierunek ku któremu wiedzie  podziwiany przez większość system panujący w USA czy Unii Europejskiej oparty o Liberalizm i Demokrację, a który w niedalekiej przyszłości, po złudnej fazie “wzniosłych i świetlanych” ideałów, podobnie jak Nazizm i Komunizm, odkryje swe prawdziwe zbrodnicze oblicze kiedy przejdzie w jawną fazę inżynierii społecznej – czyli zalegalizowanego i zaakceptowanego przez społeczeństwo instytucjonalnego ludobójstwa.

Tym którzy jedynie podskórnie przeczuwali do czego ostatecznie prowadzi informatyzacja wszelkich dziedzin życia osobistego i społecznego (czytaj totalna inwigilacja), paradygmat naukowości (zwłaszcza jeśli chodzi o jedynie słuszną teorię ewolucji  czy państwowy system edukacji) i globalizacja – ubrane w szatę: Demokracji, władzy Kapitału, i zabezpieczeń Socjalnych; pozwoli jaśniej i  z większą oczywistością dostrzec procesy wiodące nieświadome społeczeństwa ku kolejnej zbrodniczej przepaści. Tym którzy nie dostrzegając alternatyw dla współczesnej organizacji społeczeństwa, w obronie przed partyjnymi systemami rządów, uciekają w anarchię czy “anty-systemowość” wskaże pozytywną alternatywę.

Zrozumienie otaczających nas procesów w które zostaliśmy mimowolnie i nieświadomie wszczepieni daje każdemu z nas osobiście SZANSĘ, aby samego siebie i swoich najbliższych – choćby w ograniczonym zakresie – wyrwać ze szponów ekonomicznego, intelektualnego i duchowego zniewolenia.

(Przestrzegamy przed zniechęceniem do jakiego prowadzi niska jakość techniczna i – zdaje się – nudna forma proponowanego materiału!)

Transformacja od komuny do liberalizmu (1/5):

Wizja idealnego państwa (2/5):

Utopia czyli socjalizm (3/5):

Szambo socjalizmu (4/5):

Złudny podział na lewicę i prawicę (5/5):

 

Poniżej pogłębiony wykład profesora o zbliżonej tematyce: Socjalizm czy Personalizm

Opracowanie i słowo wstępu: PrawoslawniKatolicy.pl